Jump to content

Tilskudd på villsau


Guest

Recommended Posts

Har en gård på 700mål. 15 mål med overfltedyrket 17mål med innmark beite. Har gjerdet inne ca 350 mål til nå. Har 25 vinterforet villsau.

 

Har ikke søkt om tilskudd men lurer på det. Hvor mye kan forvente å få i støtte???

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1

Snakk med landbrukskontoret i kommunen, eller se på slf.dep.no. Ellers er jo kravene at det må være en produksjon som gir inntekter, dvs. at du må ha hatt en viss omsetning og være MVA-registrert. Det gis ikke tilskudd til noen dyr som hobby, selv om avisenes kommentarfelter kan gi inntrykk av det. Dette er klippet fra SLF:

 

*være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)

*drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

*enten være registrert i Merverdiavgiftsmanntallet eller ha hatt en omsetning på minimum kr 20 000 de siste 12 månedene før registreringsdatoen.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Det kommer an på sonen du bur i, men for det dyrka 400+ pr mål, for dei 17 med godt beite, der er 10 mål det samme som 6 mål dyrka. For sau som har 2 lam og går på innmarksbeite og utmarksbeitei løpet av året er det rundt 1200 pr voksen sau. Og med den utmarka, og det dyrka kan du fint auke til 50sau. Og rune har tydeligvis blitt vegeterianer si han meiner villsau ikkje er matproduksjon. Det er vell den einaste fornuftige produksjonen på ein gård med dei forutsetninger.
Link to comment
Share on other sites

Guest strilen_1
Du vil nok få litt tilskudd, dette vil dekke utgiftene dine ca. Men rune skriver att du klarer og få 20 000 i omsetning på 25 sauer, Dette klarer du ikkje! Med mindre du slakter og foredler selv. Dette med 2 lam har eg ikkje hørt før Billy the kid, Hvor har du dette fra?
Link to comment
Share on other sites

Husk at tilskudd ikke teller som omsetning når du summerer, så du skal selge slakt og ull for 20 000. Det tror jeg blir tøft å få til. Hvis du øker stammen så klarer du det. Men kanskje du selger ved eller har andre næringsinntekter så du kommer over. Det er vel også kjent at noen &quot\;selger&quot\; ved for å komme over grensa.. Du kan regne med å sitte igjen med slaktoppgjøret i lønn ca, tilskuddene blir stort sett pløyd tilbake i drifta. Med ditt areal så syns jeg villsau må være ganske perfekt, at det er en kjensgjerning at villsau produserer mindre enn nks er jo fakta, men det vil ikke si at nks hadde passet på gården din, med dine forutsetninger.
Link to comment
Share on other sites

Hei igjen. Jeg har omsetning på over 20 000kr på andre ting og alt det andre i orden. Så etter jeg forstår kan jeg være heldig å få en 1000 lapp i støtte per. Sau??

 

Ellers så lurer jeg på om det vil øke om jeg får lagt litt mer beite område.( hogge og slå med beitepusseren og drenere)

 

Takk så langt for alle svarene...

Link to comment
Share on other sites

Produksjonstilskuddsatsene ligger på nett, så det er bare å søke opp. Når det gjelder å lage mer innmarksbeite, så får man ikke automatisk mer tilskudd pga det. Husker ikke nøyaktig hvor mange daa pr sau en maks kan få, men det er begrensninger der og. Så skal en fult ut utnytte dette må en øke antallet sau slik at det står i forhold til innmarksbeite. Jeg er f.eks i startsfasen og har 150-200mål innmarksbeite, men bare 30 sau foreløpig, og får dermed ikke tilskudd for hele arealet.
Link to comment
Share on other sites

1070 eller noe sånn er det vel for de første 50. Det er bare for å ha sauene ja. Så er det avløsertilskudd, beitetilskudd også får du jo for jorda.
Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Det med 2 lam var berre snitt på og få antall dyr på beite. Det med slakt og pris/ vekt villsau er jo ein ganske grei sak og auke. Adle sauer som ikkje skall ha lam til avl, bruk ein vær av spel, gammelnorsl spel eller svartfjes. Da auker du fort slakte med 5 kg, og det er fortsatt villsau som er avlsstammen. Fult tilskudd på sau er det på dei første 75.
Link to comment
Share on other sites

Hei. Takk for alle svarene..

 

Da har jeg en vis peiling på hva jeg kan vente meg. Gjør ikke dette for pengene men ser at jeg kan få dekket en del av utgiftene...

Og så ser jeg at det kan være lurt å lage litt med utmarksbeite og få meg noen flere sauer så tror jeg det kan bli en grei biintekt og så får jeg få pleiet landskapet..

 

Er det noen fordeler med å drive økologisk tro??

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
NKS har heilt rett med at det er opp til 50, beklager. men du må legge til 202 kr til kvar sau og lam viss dei går nokk veker på innmark og utmarksbeite. og du får 499 til avløyser på kvar voksen sau.
Link to comment
Share on other sites

Fordelen med økologisk er at du kan ikke ha flere sauer iallefall.. Her gikk 30% av avlinga bort og derfor bytta vi tilbake til konvensjonell. For deg som har det som bi-inntekt ville jeg kanskje drevet vanlig, da har du mulighet til å redde en dårlig avlingssesong med gjødsel. Hvis du i utgangspunktet vet at du har litt skrinn jord så er det et sjansespill å gå for økologisk. Du kan jo drive økologisk på prøve noen år før du bestemmer deg, siden du ikke gjør det for pengene uansett. Det passet ikke for oss, men de med bedre jord får det til rimelig bra.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...