Jump to content

Villsau vs NKS


Guest

Recommended Posts

Har lest følgende regnestykke:

 

NKS spiser 3-4 kg høy per dag

 

Villsau spiser 1-1.5 kg høy

 

Altså kan du fore tre villsau eller 1 NKS med samme mengde.

 

NKS får 2 lam i snitt = 2 lam

 

Villsau får 1.7 i snitt = 5 lam

 

NK 2 to lam x 20 kilo slaktevekt = 40 kilo

 

Villsau 5 lam x 14 kilo slaktevekt = 70 kilo

 

Stemmer dette?

Link to comment
Share on other sites

Stemmer ikke helt.

 

En vanlig NKS har et vedlikeholdsbehov på ca 1 Fem pr dag, vs ca 1,5 kg tørrhøy eller 3-4 kg silo, alt etter tørrstoff%.

 

Det er ikke gjort noen &quot\;offentlige&quot\; målinger av energibehov hos villsau, men det er omtrent det samme i forhold til kroppsvekt. Kanskje du kan fore 2 villsauer på det en NKS får, ikke mer.

 

Så er det slaktevekta, snitt for villsau lam er 11 kg, ikke 14. Hvis villsauen greier 14 kg greier NKS 22-25 kg under samme forhold.

 

Snitt lammetall er også noe feil, 1,7 er i øvre ende av skalaen for villsau men 2,0 er i nedre ende for NKS.

Dette er uansett tall lam ved fødsel, dette tallet går ned ved slakting pga tap på beite, påsett og evnt uttak av værer til avl.

 

Skal man sammenligne raser må man ikke sammenligne ytterpunktene slik det er gjort her.

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Eg er enig at talla ikkje samsvarer heilt. Men det er alikevell et interesant reknestykke. Det med uttak til avl vil jo vere likt uansett rase, men tap på beite er nokk lavere på villsau en hos nks. Men du vill jo ha større behov for lammegarder, fleire dyr som skal lemme og dermed større sansylighet for komplikasjoner kanskje? Lemming går stort sett bedre for villsau en nks. Men med et bra opplegg trur eg nokk at timebetalinga kan vere bedre om ein velger ein av dei eldre rasene kontra nks.
Link to comment
Share on other sites

Si på 10 sauer så produserer du 20 lam med nks og 17 for villsau. Ikke den helt store forskjellen enda. Men, prøv å lever et lam på 10-11 kilo slaktvekt og se hva du får i forhold til 20 kilo. Du får dårligere klasse, diverse kvalitetstilegg faller bort og du sitter igjen med mye mindre for et villsaulam enn et nks lam. Du kan ikke tenke som så at hvis et nks lam på 20 kilo gir 1000 kr så gir villsaulammet på 10 kilo 500 kr. Så stort sett i lammeslakt så banker nks villsauen. Og det er samme tilskudd. Lettere lamming med villsau. At de spiser mindre kommer naturlig av at de er mindre. Men som med alt annet, av ingenting blir det ingenting. Hvis målet er minst mulig tid i fjøset så blir resultatet ofte deretter.
Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Eg er fullstendig klar over at slakteria betaler dårlig for vill sau, derfor skreiv eg eldre raser fks, gamalnorsk spælsau, svartfjes og dei andre nordiske gammle rasene. Dette er dyr som ligger mellom villsau og nks i slakt, og har mykje meir flokk instinkt som gjer at dei passserlamma bedre og er lettere og samle frå beite.
Link to comment
Share on other sites

En ting som ikke er nevnt er plassbehov.

Hvis sauene går ute hele året er ikke dette noe problem, men mange av oss har sauen inne halve året, og da krever villsauen mye mer plass for å gi det samme totale dekningsbidraget. Bygningskostnader er en vesentlig kostnad, særlig for de som skal bygge nytt, og dette er kostnader som må trekkes fra dekningsbidraget før du ser hva du sitter igjen med.

Link to comment
Share on other sites

Såså, Billy, svaret mitt var til trådstarter, akkurat som ditt var. PL har også et godt poeng. Villsau er ikke laget for å overleve i 1 meter snø så da må de være inne en plass med jobben og kostnaden det medfører. Jeg syns villsau passer godt i områder med lite snø og fint vinterbeite. I bratte lier er de bedre og har lettere for å ta seg frem enn tyngre nks. Så hver rase har sine fordeler. Mest av alt er det opp til hver bonde. En flink villsaubonde klarer fint å overgå en dårlig nks bonde.
Link to comment
Share on other sites

Da var det oppklarert, skal henvise hun som hadde dette regnestykket til denne tråden:)

 

Min erfaring er at det er atskillig mye mindre tap på beite og under lamming med villsau enn med NKS. Lever i særdeles tøft terreng i Troms, ikke på flatbygda.

 

Jeg tror nok det er mulig å få bedre timebetaling for villsau enn NKS, selv om samlet inntekt vil være høyere med NKS. Kommer vel helt an på prioriteringer, selv har jeg flere ben å stå på enn sauedriften, og trives godt med det.

 

Link to comment
Share on other sites

Et 20 kg lam av NKS betales godt med den bedre klassifisering, og de tillegg den dermed oppnår. Totalt sett kanskje 1200 kr. Et lam under 13 kg, uansett type får dårlig betalt. I denne diskusjonen hevdes det at slakteriet betaler 500 kr for et lam på 11 kg. Tror det er nærmere sannheten med 200 kr. Men husk at flokkdyr som for eksempel. Villsauen kontra NKS er så vidt forskjellige dyr som hest og ku. Vi har Villsau - 350 vf. - og har ikke tap på beite. Alle dyra kommer selv hjem fra sommerbeite, og til de området de går i om vinteren. Vi sluttet med NKS pga. alle tap. Ikke forstod vi hvor de ble av, og langt fra kunne dokumentere. Med god, men fortsatt ekstensiv drift, bør målet på de lette rasene også kunne settes til en gjennomsnittsvekt på 15 kg.
Link to comment
Share on other sites

Ser ikke helt hvor det nevnes at 10 kilo gir 500 kr i slakt, men forøvrig enig med deg om at det helt sikkert er nærmere 200! Tapsmessig har jeg sett begge deler, naboen her taper flere lam enn meg, voksne taper vi stort sett ikke noen av oss. Her er det en del ørn i området så vi lurer på om lammene mine blir fort for store for ørna når den har mindre villsaulam den kan ta istedet. Hvis jeg derimot skulle velge en rase for å stå seg mot de andre rovdyra vi har så vil jeg tro at liten, lett og kjapp er bedre, uten å ha noe som underbygger det. Men en ting vil jeg si, ikke se på villsau som så mye lettere og tidsbesparende. Du kan kanskje &quot\;spare&quot\; inn noen timer her og der, men bruk dem istedet til å fremme dyrevelferden så har du garantert igjen for den ekstra tida. Jeg har selv opplevd to som rett og slett (godtroende som de er) ble lurt til å tro at villsau var såå lett og trengte så og si &quot\;ingenting&quot\;. Det gikk et år det også, så var sauene solgt igjen. De burde kanskje spurt og diskutert litt på et forum som dette før de fikk tak i sauer, men poenget er uansett at det er en viss jobb med det uansett.
Link to comment
Share on other sites

Alt har med hva slag forutsetninger. Villsau er enormt arealkrevende sjøl om de spiser mindre er de mange flere. Har man nær-hendig utmark i rikelige monn kan det bli økonomi ut av det,Det er blir flere holde styr på. Ingen organisert avl på vill sau. Såvidt de er stambok ført og ukjent opphav, negativt ulloppgjør, ulla betaler ikke klipping. Har ingen tru på lettvinte løsninger og god økonomi. Alt dyrehold krever innsikt og interesse.

Men der man ikke har krav til å holde hus, kun tilleggs fore og levere lam over 13 kg kan det gi økonomi. Men statistikken hos Animalia viser snitt på 10 -11 kg slaktevekt. Og da må det være enormt mange som fra 9 kg og nedover. Er dette mat å tilby dagens krevende forbruker.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...