Jump to content

hvor bred kan treskeren vere på veg?cm cm


Guest

Recommended Posts

hei er det noen som veit hvor bred en madskin kan vere på vegen? har hørt at en kan søke disp men hvor går grensa og hvor langt strekker den seg?
Link to comment
Share on other sites

Fra forskrift om bruk av kjøretøy, §5-4:

 

\&quot\;2. Følgende er også tillatt uten dispensasjon:

d) Forflytting av landbruksmaskin over kortere vegstrekning som ledd i vanlig bruk. Største bredde må ikke overstige 3,50 m. Aksellast, last fra akselkombinasjon eller lengde må ikke være større enn det som er tillatt etter vedlegg 1 og veglister i henhold til dette vedlegg. \&quot\;

 

Og § 5-6:

\&quot\;4. Det kan utstedes tidsbegrenset dispensasjon for:

c) Landbruksmaskin med større bredde enn 3,50 m, men ikke mer enn 4,10 m, ved forflytning på kortere vegstrekninger som ledd i vanlig bruk av maskinen. \&quot\;

 

Hele forskriften finner du her: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19900125-0092.html#map005

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...