Jump to content

Maskinhenger


Guest

Recommended Posts

Hallo!

Jeg har behov for en henger til rundballetransport. Det blir ca 20km transport på noe av foret og jeg kjører ikke mer enn 8-10 baller på kornhengeren i dag. Vurderer en maskinhenger da jeg også har ei 13 tonns gravemaskin. Det er ikke det helt store flyttebehovet på graveren da det stort sett er gardsmaskin, men noen ganger er det kjekt. Har sett endel 2 aksla hengere av forkjellige merker som ligger i mitt prisområde, ca 80-100 tusen. Er det stor forskell på merkene? Hva sier loven om transport av baller på henger uten karmer, gjerne 2 høyder? Går det mange 5 eller 6 baller i lengden på disse " budsjetthengerene"?

Takk

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hallo!

Jeg har behov for en henger til rundballetransport. Det blir ca 20km transport på noe av foret og jeg kjører ikke mer enn 8-10 baller på kornhengeren i dag. Vurderer en maskinhenger da jeg også har ei 13 tonns gravemaskin. Det er ikke det helt store flyttebehovet på graveren da det stort sett er gardsmaskin, men noen ganger er det kjekt. Har sett endel 2 aksla hengere av forkjellige merker som ligger i mitt prisområde, ca 80-100 tusen. Er det stor forskell på merkene? Hva sier loven om transport av baller på henger uten karmer, gjerne 2 høyder? Går det mange 5 eller 6 baller i lengden på disse \&quot\; budsjetthengerene\&quot\;?

Takk

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

En kombinasjon av ballevogn og maskinhenger høres fornuftig ut og er det ofte også. Men vær obs på enkelte ting:

Når du sier \&quot\;2-aksla\&quot\; så regner jeg med du mener boggi. En 2-aksla (svingkrans framme og en aksel bak) blir et helt annet konsept som normalt ikke vil være lovlig hverken til maskintransport eller ballevogn.

Det er ikke noen spesielle krav til at en rundballehenger skal ha karmer eller grinder, bortsett fra framme. Men ballene må stroppes skikkelig, de samme kravene på en traktortilhenger som på en lastebil. Er dt nok stroppefester til korrekt stropping? De må ligge på en slik måte at ballene blir liggende på flaket selv om hengeren triller rundt. Det er ikke alle maskinhengere som har en utforming som gjør det mulig.

Sjekk vektfordeling. Ballevogner er gjene konstruert for å gi en viss vekt på kroken ved fullt lass som man forutsetter er spredt jevnt utover. En maskinhenger kan ha en annen plassering av boggi som kan gi helt feil vekt på kroken.

Maskinhengere er ofte utstyrt med 2 uavhengige aksler. Disse kan i kjøretøyforskriften være definert som boggi, men er ingen pendelboggi som vi er vant med på traktorhengere. Derved vil slike hengere ha mye dårligere flyteevne på ujavnt underlag enn en tradisjonell traktorhenger med boggi, f.eks en ballevogn.

Maskinhengere er vanligvis utstyrt med små tvillinghjul beregnet på vei. De er vanligvis ubrukelige på dyrka mark.

Plassen er enkel å regne ut: lengden dividert på ballediameter. Husk at baller som har ligget noen uker fort er 5-10 cm større i diameter enn opprinnelig. 2 rekker i bunn, 1 rekke på toppen.

Prismessig er det gjerne en viss sammenheng mellom pris og kvalitet. Sjekk også prisen pr kg. henger. Det kan være en indikator på kvalitetsnivået i forhold til pris. Det er ikke noe mål at hengeren er tung. Men du får ikke en skikkelig henger dersom det er brukt for lite stål.

Lykke til.

Link to comment
Share on other sites

Guest tracker_1

\&quot\;En 2-aksla (svingkrans framme og en aksel bak) blir et helt annet konsept som normalt ikke vil være lovlig hverken til maskintransport eller ballevogn.\&quot\;

 

Hvorfor?

 

Er det kommet noen nye regler siden dette ikke er lovlig?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Tipper at det blir sikktet til at det blir overført lite vekt til traktoren og at det da blir begrennset med lovlig nyttelast på hengeren. I henold til at det bare er lov med henger på 1,5 ganger vekta på traktoren.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Tracker: Solus svarer korrekt. Har ikke sett problemstillingen på maskinhenger. Men på ballevogn finnes disse vognene og de krever stor traktor og likevel blir det liten lasteevne.

Rune: \&quot\;liten lasteevne\&quot\; er et relativt begrep. Man skal jo ha traktor til å trekke lasset og flakstørrelse og lasteevne skal sees i sammenheng. Men viktig er det da å følge med på om flakstørrelse vrs lasteevne tilsier lass med grasballer eller halmballer. Det blir rimelig stor forskjell.

Mine vogner: Richard Western 14 tonn. Mova 15, 13 eller 10 tonn.

Ellers har du helt rett vedr krav til lasting, selv om jeg ikke har hørt at noen av \&quot\;mine\&quot\; vogner har fått stopp. Men det kreves presisjon i lastinga. Det er også forskjell i presser: JD 117cm (har jeg hørt, ikke sjekket selv), mange på 120 cm, men 125 cm finnes også.

Disp for bredere enn 255 cm har man ved \&quot\;udellig last\&quot\;. Har vanskelig for å se at 2 rundballer er \&quot\;udellig last.\&quot\; og man vil nok være rimelig avhengig av velvilje fra veimyndigheter skal man få disp til dette. Regelen må være: vær pinelig presis under lasting eller last slik Rune beskriver.

Men min erfaring med veimyndighetene er at de slår ned på dårlig stropping og/eller dårlige stablede lass. Eller ulovlige hengere. Et godt stablet og stroppet lass der strammevinsjen bare marginalt stikker på yttersiden av kanlinjen, vil normalt passere kontrollen uten kontrollmåling. Men man vet aldri......

Link to comment
Share on other sites

Guest tracker_1
Vel... jeg hadde i såfall ingen problem med å få registrert en 2 akslet slep-lastebilhenger på 20t. totalvekt, 15,5t. nyttelast. Nå er jo dette noen år siden men.. Vet om flere som har gjort det samme og bruker dem til rundballetransport, så å si at det ikke er lovlig blir feil!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Takk for kjappe svar!

Jeg ser mange av maskinhengerene har ca 6,4m totallengde på plan, iallefall de med 2 aksler(boggi). Når jeg bruker kornhenger kjører jeg 2 rekker både nede og oppe og stropper godt. Det burde vel også være like lovlig/ulovlig på en maskinhenger da jeg også på kornhengeren må ta av karmene for å få plass.(6 nede og 4 oppe). Jeg ser at vekta på lasset etterhvert vil spille inn når planet blir såpass mye større.

Jeg har også vurdert dumperhenger men disse er vanligvis ikke stort større enn en kornhenger i planet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Tracker: Sjølv om hengaren er registrert for 20 tonn totalvekt betyr ikkje det at traktoren din har lov til å drage 20 tonns hengar!
Link to comment
Share on other sites

Guest Deerer_1
Har ei Kane \&quot\;boggi\&quot\; maskintralle som er 7,2 meter lang (samme lengde som 3-aksla).. Denne går det enkelt 5 baller i lengden, kan sikkert få klemt ned 6 også.. Denne er for øvrig billig til salgs, da den trenger en overhaling av bremsene..
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Tracker : hengern din er fult lovelig. Itte noe å si på det. Men skal du laste den fult opp og den da veier 20 tonn. og skal kunne kjøre den lovelig så må traktorn din veie 13,3 Tonn. Grunnet 1,5 gangs regelen. Og gennerelt så må en huske at selv om en kjører traktor så gjelder dom samme regla som på lastebil med hensyn til krav til Effekt, lengder brededder aksellast og selvsagt lastsikring. Krav til lastsikring er jo at sikringa skal kunne holde 100% av vekta av lasten framover og 50% til sidene og bakover. Gul rotorblink opphever INGEN av reglene her. Og skal heller itte brukes fordi en er slapp til å sikre eller ei kløne til å lesse.

Personlig fåretrekker je å kjøre ballende stående( sånn som dem kommer ut av pressa) men vi stabler dem liggende ( på den flate siden) i 2 og 3 i høyden noe som gjør at dem da blir litt flatere. og ser enn ann ballene da når en lesser så er det itte no problem med å få dem innenfor planet mitt på 254. Beklager alle skrivefeil, er itte det je driver med, trives best ute \;)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Tracker, du må skille mellom hva hengeren isolert er godkjent for og hva du kan trekke med din traktor. Regnestykket er egentlig enkelt:

faktisk vekt på din traktor, f.eks 7 tonn inkludert laster, diesel og olje, men ingenting fra kroken. 7 tonn x 1,5 = 10,5 tonn. Hengervekt max 10,5 tonn. 10,5 tonn minus egenvekt på 4,5 tonn = 6 tonn netto lasteevne. Det blir ikke mange rundballene. Da kjører de fleste ulovlig!

Samme ekvipasje, men nå med boggi (i stedet for 2-akslet) og inntil 3 tonn på kroken (forutsatt at din traktor er tillatt med 3 tonn på kroken)

Traktors faktiske vekt er 10 tonn. 10 tonn x 1,5 = 15 tonn på boggi.

15 tonn på boggi + 3 tonn på kroken = 18 tonn. Fratrukket 4,5 tonns egenvekt sitter du igjen med 13,5 tonns lovlig last. Det er temmelig stor forskjell på 6 tonn og 13,5 tonn med rundballer. Husk bare på å laste slik at du faktisk får 3 tonn på kroken. Husk også på at denne ekvipasjen på 25 tonn krever 175 HK traktor.

Link to comment
Share on other sites

Guest runeav_1

Ser det er flere som har traller(boggi) fra 79 til over 100 tusen.

Noen som vet om det er noen som er bedre enn andre,

tenker da JPM,DAMCO,KANE osv.

Takker veldig for kommmentarer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Deerer_1
Tenkte meg 50000 for tralla.. Bor i Stavanger, har ikke tatt bilder av den ennå, men blir gjort en av de kommende dagene..
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...