Jump to content

grustak


Guest

Recommended Posts

hei. jeg har et område på ca 100daa med uproduktiv skog jeg lurer litt på om jeg skal begynne å ta ut og sortere naturgrus og knuse den store steinen til pukk har også ei myr på ca 50daa jeg vurderer å ta ut jord og sikte..hva mener dere om dette?
Link to comment
Share on other sites

hei. jeg har et område på ca 100daa med uproduktiv skog jeg lurer litt på om jeg skal begynne å ta ut og sortere naturgrus og knuse den store steinen til pukk har også ei myr på ca 50daa jeg vurderer å ta ut jord og sikte..hva mener dere om dette?
Link to comment
Share on other sites

Dette er nok ikkje altid så enkelt. Eg meiner du må søke om bruksendring frå jordbruk til masseuttak, og at kommuna omregulerer området i reguleringsplanen. Det hjelper deg lite kva andre meiner, så lenge du ikkje har fått godkjenning til planane dine.
Link to comment
Share on other sites

Grøft opp myra hvis den ikke er grøftet. Legg grov fra grustaket ditt grus over røra. Fyll igjen og lei en sumpdoser til å legge et bærelag av grus oppå myra. Kjør steinrive og plukker i noen år hvis det er stein i grusen din og du har kjempemessig jord du kan drive. Dette har jeg gjort selv, men i mindre skala og med egen grus og egen maskin.
Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Vi har opp gjennom årene åpnet massetak på flere steder, og sist jeg var borti dette (i Oppland fylke) var regelen følgende: Massetak til privat formål, som på et skogsbilvegnett, er bare en forenklet søknad som er fort gjort på landbrukskontoret. Da skal maks areal til massetaket være 5 dekar. Skal du åpne massetak på mere enn 5 dekar, og skal du selge grusen (såkalt komersiell drift) så er det litt mere omfattende.

Da må søknaden behandles etter plan- og bygningsloven.

 

Det som ofte stakk kjepper i hjulene for oss, var at eiere av større etablerte grustak gjorde alt de kunne for å stoppe planene, for å beholde monopolet sitt. Om de smurte politikerne eller hva slags lobbyvirksomhet de egentlig drev vet jeg jo ikke, men vi hadde stadig våre mistanker siden noen få spesielle personer fikk tatt ut masse både her og der uten problemer med hverken støy eller støv. Andre fikk ikke ta ut 1000 kubikk langt til skogs uten at en eller annen miljøparagraf kom i veien. Til og med såkalt farlig avkjørsel fra riksvegen gjorde at vi fikk NEI en gang, selv om det var en eksisterende grendeveg vi skulle kjøre. Pamper fra kommunen og vegvesenet satt i personbilene sine og mente at avkjørselen var farlig, fordi det var en bitteliten bakketopp og en slak kurve like ved avkjørselen. Satt du i en personbil og kjørte ut mot riksvegen var det litt vanskelig å se om det var klart. Men kjørte du med lastebil så kom du så høyt at du hadde du full oversikt til begge kanter. Sjefen vår protesterte og sa at transporten skjer jo med lastebil, og han tilbød seg å hente en lastebil så de kunne få sitte i den og prøve selv. Øynene deres kommer 2,5 meter høyere til værs i lastebilen og da ser dere over bakketoppen og gjennom svingen sa han. Men til ingen nytte, de var ikke interesserte i det hele tatt, og en av vegvesenets gamle gode kompiser fikk levert grusen i stedet. Dermed ble det 14 kilometer lengre kjøreveg, og grusbilene måtte gå gjennom 2 små bygdesentrum i stedet........

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...