Jump to content

traktor vei


Guest

Recommended Posts

Hei, skal til å lage traktorvei. Terrenget er noe flatt og noe bakker. vet det ligger en del morene masser under mesteparten av strekket. men I bakkene er det nok grunt til fjell

 

Jeg syns jeg har lest at noen har bare gravd opp ei grøft og lagt molda tilbake I bunnen så lagt morenen oppå der igjen. Er dette mulig for å slippe å flytte veldig mye masser, eller blir det lav bæreevne.

 

Har også sett noen bare planere mold og legge grus på, hvordan går dette?

 

interessert I alle tips angående vei laging :)

Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1
Hei ! Kva slags trafikk skal Du bygge vei for. Tilfeldig traktorkjøyring ? Lastebil? Anleggstrafikk? Turvei ? Trafikkmengda kan vere viktig. Traktorkøyring med tunge lass, heile dagar ?
Link to comment
Share on other sites

Guest 6170Turbo_1

Er ikkje lurt å legge molda i veien, den må vekk. Det som var gjort her er at ei gravde opp traseen og la alt steinen ein fant i graveavstand der veibanen skall vera. deretter vart det lagt pukk og grus oppå. Dagens traktorer er så tunge at dette er beste løysinga på sikt.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Veien skal bli brukt til å kjøre kunstgjødsel å gjerdeutstyr ol. ut I marka. Noe av veien skal kunne bli brukt som treningsbane for hest.

 

skal altså ikke bli brukt veldig mye. får prøve å finne mest mulig stein I jorda rundt. Har noen brukt morene masse som topplag? Begynner det å vokse I dette? Vil helst slippe å bruke mye penger på pukk å grus :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Skal du bruke det som treningsvei for hest, bør du ha så mykje drenerende masser som mulig i veien, i tillegg til god grøft. Bruker du stedlig masse, og denne inneholder mye jord, så kommer det fort til å bli bløtt og ødelagt på veien. Gro vil det gjøre uansett, når tida går, og naturen får jobbe.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

jeg har kjørt endel maskin selv og kjenner grunnforholdene, knallhard morene under en halv meter steinete mold.

 

Jeg tenker når jeg graver av molda i traseen så har jeg jo en halv meter du må fylle opp, til vanlig ville jeg jo brukt pukk og grus og lagt drens, men siden dette bare er en traktorvei til utmark så lurer jeg litt på om det var mulig å ''grave'' ned molden og alt jeg finner av stein under 1 meter morene for å slippe og fylle opp med kjøpt pukk. Så kanskje legge eg tynt lag meg grus oppå der igjen. :)

 

Vet jo at mold siger og blir sorpe hvis du kjører på det mye, men lurer da på om morenen er godt nok bærelag for en traktor og kanskje henger :)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Morene er kjempemassar å laga traktorveg av. Du gjer som følgjer: Du renskar av all jord til du er nedpå morenen dobbelt så breidt som vegen (eller så langt du når med gravemaskina, litt avhengig av maskinstørrelse. Så grev du deg ned på sida av der vegen skal vera, og byggjer opp vegen med desse morenemassane (og evt. stein du har sortert ut av topplaget som du har lagt til sides). Då får du ei skikkeleg god grøft på sida av vegen, og finn normalt plenty godmassar til å laga veg av. Jorda du har renska av legg du tilbake der du har tatt ut morenemassar på sida av vegen, og pussar det fint til, sjølvsagt lågare enn vegen, slik at du har ei god grøft. Morenemassar kan vera blaute og verka dårlege dersom det er dårleg ver når du held på, men får det liggja i fred etterpå til det har fått tørka og &quot\;sett seg&quot\; får du kjempeveg som tåler utruleg mykje. Men er nok lurt med eit lite slitelag med grus på toppen viss det er ein veg som skal brukast ein del.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

det hørtes lurere ut :) får prøve dette, takk for tipset

 

Flere tips til veibygging er også ønskelig

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...