Jump to content

Plastring av elv


Guest

Recommended Posts

Har ei mindre elv som går gjennom eiendommen, Mindre arbeider har blitt gjort for å sikre elveløpet mot erosjon. Planlegger nå et større prosjekt og tenker å søke på smil-midler. Trenger da et prisoverslag. Noen som har forslag eller retnigslinjer på prissetting av et slikt prosjekt?
Link to comment
Share on other sites

En rådgiver på landbrukskontoret vil kunne hjelpe deg, ihvertfall litt på vei... Selv ville jeg nok tatt kontakt med Norsk Landbruksrådgivning, de kan trolig lage et fornuftig oppsett inkl. kostnadsoverslag.
Link to comment
Share on other sites

Guest strilen_1

Driver litt med makiner, har plastret litt på moloer i. Så dette er en ganske omfattende jobb å få utført i sjø. Da du sliter med sikten under arbeidet kan det bli tidkrevende. Men i en elv vil eg tro att det er med stor vannføring det er behov for slikt, og da vil det vell være fra vannspeil og opp det er behov. Har egentlig ikkje erfaring med erosjon i elver, men i sjø må det gjøres 100% da det er store krefter i sving!

Pris avhenger jo og av tilgangen til masse og maskiner. Eg har bare brukt stor sprengstein som eg plastret med 20 og 40 tonner, men det går jo å bruke stedlige masser og. Men en esakt pris må du nok få av en lokal entreprenør.

Driver med sau og har fått SMIL-midler til gjerde. Da satte eg opp ett budsjett og plan på hele jobben og sendte dette inn til det lokale landbrukskontoret. Men bare ta godt i på busjettet, eg kom langt over budsjett!

Link to comment
Share on other sites

Hei Rune!

Eg har no fått med meg at du ikkje er ein tilhenger av hest og stabbur. Dette til orientering. Når det gjeld plastring av elv, så trur eg det kan vera litt å hente hjå NVE viss det er for å førebyggje flaum eller erosjon.

Link to comment
Share on other sites

Det bør vere mulig å få tilskudd til plastring. Viss du i søknaden skriv at du skal sikre elva mot erosjon, der du har hestebeite på den eine sida, og eit gammalt stabbur på den andre sida, ja då må no du få tildelt midler ... \;-)
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Akkurat dette med å være hestebonde for å få smil- midler vil jeg påstå dere har en jobb å gjøre med jordbrukssjef/ administrasjon i kommunen. Vet ikke hvordan praksisen er andre steder, men hvor jeg kommer fra samles søknadene opp og fordeles ved skjønn, og da vektlegges de som har gårdsdrift som levebrød, eller at alle får en forholdsmessig del av de totalt tilgjengelige smil-midlene. Ta initiativ og fortell hvordan dere i næringen vil ha det!!

 

Nå hadde dette innlegget kanskje lite med plastring av elv å gjøre, men dersom det står slik til at kun hobbybønder med hest får smil-midler hos dere har dere en jobb å gjøre. Min mening om smil generelt er en helt annen sak.... Men det er politisk

 

Hilsen en hobbybonde med melkekvote, uten hest, som får smil midler så det holder

Link to comment
Share on other sites

Dette er NVE sitt bord og ansvar og ikke noe som skal dekkes gjennom SMIL-midler. Du får vel ikke lov engang til å gjøre slikt selv etter eget hode. Og da er det ikke snakk om tilskudd, men en (klekkelig?) egenandel. Men NVE har begrensede midler til slike tiltak, så det er ikke lett å komme gjennom det nåløyet. De prioriterer å få sikret størst mulig verdi for kronene og da kommer nok dyrkamark og stabbur langt ned på lista.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...