Jump to content

Hovedbryter


Guest

Recommended Posts

Vurderer å montere på Hovedbryter på min NH TS115 turbo, da jeg mister strøm på batteriet. Har hørt at arbeidslampene trekker strøm selv om de ikke er på og når jeg har 8 sånne lamper så blir det jo en del. Dessuten er det vel påbudt når traktoren skal stå innendørs. Men så har jeg også hørt at det ikke er alle traktorer som en kan gjøre dette på. Er det noen som vet om det kan gjøres på TS115?
Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan
Vurderer å montere på Hovedbryter på min NH TS115 turbo, da jeg mister strøm på batteriet. Har hørt at arbeidslampene trekker strøm selv om de ikke er på og når jeg har 8 sånne lamper så blir det jo en del. Dessuten er det vel påbudt når traktoren skal stå innendørs. Men så har jeg også hørt at det ikke er alle traktorer som en kan gjøre dette på. Er det noen som vet om det kan gjøres på TS115?
Link to comment
Share on other sites

Guest tracker_1
Lysene skal ikke trekke strøm når dem ikke er i bruk, så du har nok noe annet som trekker strøm. Har du sjekket batteriene, og ladingen? Hvis ett av batteriene har kortsluttet så tapper den begge to bare over natta. Du kan og dra ut en og en sikring og måle strømforbruket mellom sikringspolene. Da vil du se hva som steler strøm. Bare husk på å lukke døra på traktoren så kupèlyset er slukket:-)
Link to comment
Share on other sites

Guest Bjørn_1

Går helt å montrere hovedstrømsbryter på TS115, ville anbefale å montere enn elektronsik hovedstrøm bryter, slipper å dra store strømkabler inn i hytta.

Ts er såpass gammel traktor at den har ganske enkel elelktronikk på så skal ikke være noe fare å montrere en hovedstrøms bryter på

 

Har vært for at dynamoen har begynte å dra strøm og traktor er strømløs dagen etter. Hvis dynamoen holder på å bli dårlig så er det mulighet for at får en kortlsuttiniung i dynamoen over diodebrua som gjør at den trekker strøm.

Link to comment
Share on other sites

Guest Øyvind_1

Ein stor fordel med elektrisk styrt hovedbryter, er at den styrer den positive (ikkje jord) delen av kretsen, og du kan ta ut straum på eigen kontakt på bryteren, som ikkje blir slått av.

Fint til apparat som treng litt straum for å halde minnet ved lag, slik som dei fleste digitale radioar.

 

Den konvensjonelle bryteren som er mekanisk og bryt jordinga mellom gods og batteri, legg alt elektrisk dødt, og er ikkje trygg om ein legg opp krets utanom denne for å halde liv i radioen.

 

Då risikerer ein å få overslag og forsyna alt elektrisk med jording gjennom radioen :) =brannfarleg!

 

Kanskje kjøp ein mekanisk bryter og blaupunkt radio. Den held minnet i månedsvis ..

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

Ja, her var det god respons.

Ja nå er det ikke sånn at jeg har ett stort problem med strømmen, men det er ett par ganger i vinter jeg ikke har fått start. Med mye stopp og start og flere dager siden sist og kuldegrader så starter den ikke. Har lavere spenning på batteriet dagen etter enn da den nettopp har gått.

 

I og med at bilsterioen er en mulig strømforbruker så vil jeg koble ut den også med hovedbryter. Det er altså enklere med en elektronisk H.bryter, men er det godkjent angående brannforsikring? Regner med at det lønner seg å ha alt i orden om uhellet er ute. Nå har ikke jeg driftsbygning så traktorene står i redskapshus, er kanskje like strengt der? Merkelig at ikke alle nye traktorer blir levert med godkjent bryter.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg vet ikke hvor disse mer eller mindre vrange forestillingene om krav til hovedstrømbryter kommer fra. Så vidt jeg vet, og etter hva Gjensidige opplyser (link under) så er det ikke noe krav til hovedstrømbryter ved parkering innendørs (verken i garasje eller fjøs) så lenge hele gulvet er i ubrennbart materiale. Med bryter er kravet lavere\; da er det bare gulvet rett under traktoren, og en meter rundt, som må være ubrennbart. Men altså\; er hele gulvet ubrennbart kreves det ikke bryter (men det er selvsagt en _fordel_).

 

https://www.gjensidige.no/Landbruk/Forsikring/Tema/HMS/Garasje-og-parkering

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Vil ikke kalle det vrangforestillinger. \&quot\;Fra gammelt\&quot\; så var det ikke en gang lov å stoppe og starte en traktor på/i låve/fjøs og det var krav om gnistfanger og FØRERKORT(!) mm for kjøring inn på låven/driftsbygning. Det skulle da bare kjøres inn for å losse og ut igjen. Parkering av traktor i nevnet områder var forbudt. Det ble senere litt oppmyket, men da med krav om hovedstrømsbyter og ubrennbart gulv osv. Det er forskjell på krav ved parkering i garage/redskapshus eller driftsbygning/fjøs.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...