Jump to content

registreringspliktige kjøretøy etter vei.


Guest

Recommended Posts

Guest alutrac_1
hva kan man kjøre etter offentlig vei med uten skilt,feks hjulgravmaskin,lassberer,shovel,avlesservogn,møkkvogn,traktor,osv
Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Arbeidsmaskiner som stort sett jobber utenfor veien er ikke registreringspliktige. Motorredskap som skal transportere masse f.eks. etter offentlig vei skal registreres. Jeg skal gi noen eksempler: Anleggsmaskiner som \'\'\'\'\'\'\'\'gjør arbeid\'\'\'\'\'\'\'\' er aldri registrerte. Hjullastere, hjulgående gravemaskiner, veghøvler osv. Derimot er dumpere registrerte med skilt og vognkort fordi de transporterer masse. De gjør på en måte ikke jobben selv. Avhengig av dumperens topphastighet, bredde og totalvekt kan de være registrerte med svarte eller hvite skilt. Med svarte skilt på dumperen kan du ikke transportere masse etter offentlig veg. For jordbrukets del er traktorer registrerte fordi de brukes mye til transport. Traktorer som ble levert som traktorgraver da de var nye er i blant ikke registrerte. Du kan flytte den uregistrerte traktorgraveren langs vegen, men hvis du tar av graveaggregatet og tar den i bruk som vanlig jordbrukstraktor så skal den registreres hvis du skal ut på offentlig veg.

Et annet eksempel er en traktortilhenger. Den skal være registrert for å kjøre på vegen. Men en tømmertilhenger med kran er som ofte ikke registrert, da den heller regnes som et redskap. Det vil si at du kan flytte den uregistrerte tømmerhengeren tom etter vegen, men du har ikke lov til å kjøre den uregistrert etter vegen med lass. Det samme gjelder en møkkvogn, det er ikke tillatt å kjøre den langs vegen med lass, hvis den ikke er registrert. Dette med tomme og fulle tilhengerredskaper langs vegen vil nok være litt opp til det enkelte biltilsyn hvor strengt de håndhever det. Det varierer fra fylke til fylke og mann til mann.

 

En tilhenger er det ikke trafikkforsikring på, da det går på trekkvogna. Men den motoriserte maskinen må ha trafikkforsikring for å kjøre på vegen. Og alle maskiner som skal ut på vegen må ha forskriftsmessige lys, som parklys, retningsvisere osv.

 

Som en kuriositet kan nevnes et eksempel fra Sverige: Hogstmaskiner og stammelunnere er ikke registrerte. Men lassbæreren er registrert med skilt og greier, fordi den har en form for lasteplan!

Link to comment
Share on other sites

Her tar du litt feil Oddbjørn.

\&quot\;Det vil si at du kan flytte den uregistrerte tømmerhengeren tom etter vegen, men du har ikke lov til å kjøre den uregistrert etter vegen med lass. Det samme gjelder en møkkvogn, det er ikke tillatt å kjøre den langs vegen med lass, hvis den ikke er registrert.\&quot\;

 

Viss du en møkkvogn KAN IKKE og SKAL IKKE registreres! Den er og blir et redskap uansett om du skal langs off. vei.

 

I artikkel http://www.bedregardsdrift.no/id/19087.0 står følgende\;

-\&quot\;Det med registrering er en umulighet, i og med at gjødselvogner ikke er registreringspliktige. Lovverket sier at kjøretøy som ikke er registreringspliktige, heller ikke tillates registrert.\&quot\;

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Jeg har heller aldri sett en møkkvogn som har vært registrert. Men det er fordi den er et redskap som på en måte skal utføre en jobb. Møkkvogna skal ut på jordet og spre, derfor er den et redskap og ikke beregnet for transport. Dersom en vrang biltilsynsmann finleser reglene så vil han si følgende: I prinsippet, jeg gjentar: I PRINSIPPET er det ikke tillatt å kjøre møkk etter offentlig veg med en uregistrert vogn. Du kan bare flytte den tom. Dersom du skal transportere møkk i møkkvogna etter offentlig vei, og blir stoppet i kontroll, hva skal du da vise fram? Biltilsynet vil jo se en bekreftelse på at doningen er godkjent for så og så høy totalvekt osv. Vognkortet er jo på en måte hengerfabrikantens bevis på at hengeren tåler så og så mye, og at bremsene er gode nok. Det med gode nok bremser er jo alltid et omstridt tema, så jeg sier ikke mer om det. For mange år siden fikk man registrert septikbiler som motorredskap hvis det også var spyleslange på dem. De bilene hadde ikke kilometerteller, og da den fargete dieselen kom fikk de bilene kjøre på farget diesel. Grunnen var at spylebilen dro ut for å gjøre en jobb, ikke for å transportere. At den transporterte møkk tilbake var en helt annen sak. Var bilen kun beregnet for å suge opp septik så fikk man ikke registrert den som motorredskap. Dette kalles smutthull..... Denne ordningen opphørte for ca 20-25 år siden, etter en masse bråk. Noen ville registrere lastebiler beregnet for kalkspredning som motorredskap med samme argument. Det ble også godkjent hos enkelte biltilsyn. Dermed ville selvfølgelig noen registrere lastebiler for å spre strøsand som motorredskap også........ Hvis du har en gammel lastebil registrert som motorredskap, så kan du kjøre snøplog med den, men det er ikke tillatt å strø sand på vegen med den. Du kan også kjøre snøplog med lastebil uten å ha transportløyve, men du kan ikke strø sand for det regnes som transport. Dette er riktignok løyvebetingelser for lastebil og har ingenting med møkktanker for traktor å gjøre, men jeg prøver bare å forklare hvor firkantet biltilsynet har en tendens til å tenke.
Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Nå har jeg lest artikkelen i BG om han som ble stoppet med vann i møkktanken, som attpåtil var over 2,55 meter bred. Det underbygger jo min påstand, om at biltilsynet ofte er helt firkantete og bare leter etter en mulighet for å få stoppet hele transporten. Dersom en paragraf sier JA og en annen sier NEI så leser de helst den siste. Men det er jo også som jeg sa i forrige innlegg: Du kan frakte med deg noe i det uregistrerte redskapet som du skal spre ut, men du kan ikke transportere fra et lagringssted til et annet. Et bedre eksempel er kanskje en såmaskin. Den kan du fylle opp hjemme med korn og gjødsel, og kjøre den etter riksvegen til det jordet du skal så. Såmaskinen er jo aldri registrert, men den må ha egne lys siden den dekker traktores baklys, og den må ha markeringer hvis den er over 2,55 meter bred. Men en såmaskin kommer jo aldri opp i de tyngdene som en diger møkkvogn gjør. Jeg tror det er bare det at møkkvogna er så DIGER og TUNG og ser ruvende utsom gjør at det blir bråk av det. Ingen henger seg opp i en såmaskin bortsett fra kanskje bredden, hvis den er over 3,5 meter. For det er jo ingen tyngde å være redd for i den.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...