Jump to content

vilket kjøretøy kan jeg kjøre


Guest

Recommended Posts

Hei.har mailet til statensvegvesen om ka jeg kan kjøre av ting å tang med mitt sertifikat.fikk dette til svar:Du kan kjøre klasse ABMST samt at du har kode 142 og 152.

 

A: stor motorsykkel, over 125 cm3

B: personbil opptil 3500 kg totalvekt

M: moped

S: snøscooter

T med kode 142: traktor ubegrenset med henger

Kode: 152: Rett til å kjøre motorredskap opptil 7500 kg tillatt

totalvekt og motorredskap over 7500 kg tillatt totalvekt,

med maksimal konstruktiv hastighet 50 km/t. Obs: merk at motorredskap

ikke er det samme som motorkjøretøy.

 

Du kan kjøre motorredskap over 7500 kg dersom maksimal konstruktiv hastighet (se i instruksjonsbok) er 50 km/t

Dersom maksimal tillatt totalvekt på ditt motorredskap er 7500 kg er det ikke noen begrenginger på hastighet i forhold til ditt førerkort

Hjullaster defineres ikke som traktor, men som motorredskap

Mvh

Jarle Grepstad

Risløkka trafikkstasjon Oslo

 

Blei ikke helt klok på di hær svaran.....eks kan æ bruke en traktorgraver?hjullaster?o.s.v vis farta ikke er over 50kmt...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei.har mailet til statensvegvesen om ka jeg kan kjøre av ting å tang med mitt sertifikat.fikk dette til svar:Du kan kjøre klasse ABMST samt at du har kode 142 og 152.

 

A: stor motorsykkel, over 125 cm3

B: personbil opptil 3500 kg totalvekt

M: moped

S: snøscooter

T med kode 142: traktor ubegrenset med henger

Kode: 152: Rett til å kjøre motorredskap opptil 7500 kg tillatt

totalvekt og motorredskap over 7500 kg tillatt totalvekt,

med maksimal konstruktiv hastighet 50 km/t. Obs: merk at motorredskap

ikke er det samme som motorkjøretøy.

 

Du kan kjøre motorredskap over 7500 kg dersom maksimal konstruktiv hastighet (se i instruksjonsbok) er 50 km/t

Dersom maksimal tillatt totalvekt på ditt motorredskap er 7500 kg er det ikke noen begrenginger på hastighet i forhold til ditt førerkort

Hjullaster defineres ikke som traktor, men som motorredskap

Mvh

Jarle Grepstad

Risløkka trafikkstasjon Oslo

 

Blei ikke helt klok på di hær svaran.....eks kan æ bruke en traktorgraver?hjullaster?o.s.v vis farta ikke er over 50kmt...

Link to comment
Share on other sites

Guest geitbonden_ole-m_1
så lenge du ikke har maskinførerbevis så kan du ikke bruke traktorgraver eller hjullasteren , men mener å huske at du kan forflytte dem fra A til B men det må du ta med en klype salt siden det er 20 år siden man satt på skolebenken å kunne dette
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Når det gjelder JCB\'\'\'\'en: Nei, annonsen stemmer ikke helt 100%. Har du \&quot\;nytt\&quot\; førerkort (nyere enn 01/01/05, klasse T uten tallkode, eller kode 144) har du ikke lov å kjøre denne. Har du eldre førerkort med kode 142 og 152 (som evt. først blir påført førerkortet fysisk ved bytte/utvidelse) som nevnt i åpningsinnlegget, så kan du kjøre.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Utdrag fra Statens veivesen sin hovedside.

 

Denne klassen gjelder føring av traktor og motorredskap (begge med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger.

 

Tillatt totalvekt må ikke overskride 25.000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog før førerkortinnehaveren har fått to års erfaring i klasse T eller har fylt 21 år.

 

Klasse T gir også førerrettighet for klasse M 147 og for motorredskap (med eller uten tilhenger) som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t, (og som har tillatt totalvekt over 25000 kg).

 

Klasse T gir førerrettighet også for:

 

?alle traktorer eller motorredskap med eller uten tilhenger, når klasse T er tatt før 1. januar 2005.

? klasse S når førerkortet er ervervet før 1. juli 2006.

Definisjonen av klasse T er ny fra 1. januar 2005. Klasse T tatt for første gang etter 1. januar 2005, gir førerrettighet kun for traktor med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t. Ønsker vedkommende å føre traktor med høyere maksimalhastighet, må man kontrollere traktorens tillatte totalvekt for å finne ut om man behøver klasse B, C1 eller C (dvs. om tillatt totalvekt er høyst 3500 kg, 7500 kg eller mer). Tilsvarende gjelder for føring av motorredskap med konstruktiv hastighet over 40 km/t.

 

Person som har ervervet førerrettighet for traktor før 2005, slipper å kontrollere traktorens maksimalhastighet. Avgjørende er kun at kjøretøyet er registrert som traktor. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 142.) Tilsvarende gjelder for førerrettighet for motorredskap hvis du tok klasse 1 eller 2 (grønt førerkort) før april 1979 eller hvis du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 for første gang tok klasse C1, C1E, D eller DE. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 140.) Har du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 tatt klassene B, BE, D1, D1E, D2 eller D2E, kan du kjøre alle motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg samt motorredskap med høyere tillatt totalvekt dersom motorredskapet konstruktive hastighet ikke overskrider 50 km/t. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 152.)

 

Hvis du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 har tatt klassene C eller CE, kan du selvsagt kjøre alle kjøretøy registrert som traktor eller motorredskap.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...