Jump to content

Bremser


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym

I ein tidlegare debatt om førarkortklassar for traktorar med 50 km toppfart, har resultatet blitt ein debatt om det er meir forsvarleg å kjøre eitt traktormerke i 50 km/t enn eit anna i 40 km/t. Men det som blir slepa etter traktoren vil også påvirke kjøre- og stoppeeigenskapane på traktoren.

 

Eg har ikkje kjørt 50-km-traktor. Men eg har kjørt både lastebil og vogntog. Eg trur derfor at eg har litt erfaring med kva krefter som skal haldast tilbake i nedoverbakke og bremsast ned ved nedbremsing. Har eit vogntog og ein traktor med hengar samme vekt og fart, er det like store krefter som skal bremsast ved stopp. Så lenge dette ikkje blir motbevist, trur eg at eit vogntog har langt betre bremser enn ein traktor. I tillegg har lastebilar nødbremser. Det har vanlegvis ikkje desse 50-km-traktorane med hengar. Dersom eg ikkje har rekna gale, er det ca 50 % større kraft som skal bremsast ned når ein kjører i 50 km/t enn i 40 km/t. For å stanse på samme strekninga, må ein 50-km-traktor ha mykje betre bremser.

 

Å føre bremsekrafta gjennom ein differnsial fungerer dersom det er lik friksjon på begge framhjul. Skulle det vere bar veg under eine og is under andre framhjulet, er eg redd for at det eine hjulet kan begynne å rotere feil veg. Traktoren har då berre bremser på bakhjula (som for 30-km-traktor). Men i motsetning til bakhjulstrekkarar nedover grasbakke med ujamt veggrep, kan ein her ikkje stanse feilrotasjonen ved å bremse eller trø på sperra.

 

Skulle eg ha kjøpt meg 50-km-traktor, ville eg hatt framhjulsbremser som virkar direkte på framakselen. Denne ekstrakostnaden er ei investering i trafikksikkerhet!

 

Det mest vanlege bremsesystemet på traktorhengarar er enkelt og rimeleg. Men det er for dårlege når farta og/eller vekta aukar. Bremsekrafta er like sterk uavhengig av vekt. Ved tom hengar gir dette stive hjul og risiko for sleng på glatt føre. Ved fullasta hengar får ein ikkje utnytta bremseevna som er i bremsene. I tillegg manglar desse bremsene nødbremser. Skulle bremseslangen ryke, vil ein ikkje oppdage dette før ein skal bremse. Då kan det ein skal bremse for, komme faretruande nærmare.

 

Hengarbremseutrustninga på traktoren er også mangelfull. Skulle oljetrykket forsvinne, er hengaren utan bremser. Sjølv om moderne girkasser har overvåking for å unngå bomgiring, har ein framleis samme risikoen for motorstans ved tom tank, tette filter osv. I hengarbremse-systemet må det vere ein trykkbuffer som skal gi nødvendig trykk for å bremse ein hengar (og traktor dersom den har servoassisterte bremser). Utforming og funksjonsmåte får ekspertar a seg av.

 

Trommelbremsene på MF 135 og andre merke er rekna som dårlege bremser. Dei fleste som kjører slike traktorar veit om dette, og kjører deretter. Eg vil driste meg til å påstå at bremsene på rask traktor med lasta stor hengar er dårlegare dersom feil skulle oppstå. Samanlikna med lastebil, er det som å balansere på line utan sikkerhetsnett. Går alt bra, er det ingen fare. Skulle noko gale skje, så er ikkje resultatet behageleg.

 

La oss få på plass betre bremser. Det er for seint dersom det skulle skje ei ulykke i trafikken pga bremsesvikt. Då vil det raskt vere andre som ser ei mulighet til å fortelje ut frå sine eigne interesser, kor farlege traktorane er i trafikken.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

I ein tidlegare debatt om førarkortklassar for traktorar med 50 km toppfart, har resultatet blitt ein debatt om det er meir forsvarleg å kjøre eitt traktormerke i 50 km/t enn eit anna i 40 km/t. Men det som blir slepa etter traktoren vil også påvirke kjøre- og stoppeeigenskapane på traktoren.

 

Eg har ikkje kjørt 50-km-traktor. Men eg har kjørt både lastebil og vogntog. Eg trur derfor at eg har litt erfaring med kva krefter som skal haldast tilbake i nedoverbakke og bremsast ned ved nedbremsing. Har eit vogntog og ein traktor med hengar samme vekt og fart, er det like store krefter som skal bremsast ved stopp. Så lenge dette ikkje blir motbevist, trur eg at eit vogntog har langt betre bremser enn ein traktor. I tillegg har lastebilar nødbremser. Det har vanlegvis ikkje desse 50-km-traktorane med hengar. Dersom eg ikkje har rekna gale, er det ca 50 % større kraft som skal bremsast ned når ein kjører i 50 km/t enn i 40 km/t. For å stanse på samme strekninga, må ein 50-km-traktor ha mykje betre bremser.

 

Å føre bremsekrafta gjennom ein differnsial fungerer dersom det er lik friksjon på begge framhjul. Skulle det vere bar veg under eine og is under andre framhjulet, er eg redd for at det eine hjulet kan begynne å rotere feil veg. Traktoren har då berre bremser på bakhjula (som for 30-km-traktor). Men i motsetning til bakhjulstrekkarar nedover grasbakke med ujamt veggrep, kan ein her ikkje stanse feilrotasjonen ved å bremse eller trø på sperra.

 

Skulle eg ha kjøpt meg 50-km-traktor, ville eg hatt framhjulsbremser som virkar direkte på framakselen. Denne ekstrakostnaden er ei investering i trafikksikkerhet!

 

Det mest vanlege bremsesystemet på traktorhengarar er enkelt og rimeleg. Men det er for dårlege når farta og/eller vekta aukar. Bremsekrafta er like sterk uavhengig av vekt. Ved tom hengar gir dette stive hjul og risiko for sleng på glatt føre. Ved fullasta hengar får ein ikkje utnytta bremseevna som er i bremsene. I tillegg manglar desse bremsene nødbremser. Skulle bremseslangen ryke, vil ein ikkje oppdage dette før ein skal bremse. Då kan det ein skal bremse for, komme faretruande nærmare.

 

Hengarbremseutrustninga på traktoren er også mangelfull. Skulle oljetrykket forsvinne, er hengaren utan bremser. Sjølv om moderne girkasser har overvåking for å unngå bomgiring, har ein framleis samme risikoen for motorstans ved tom tank, tette filter osv. I hengarbremse-systemet må det vere ein trykkbuffer som skal gi nødvendig trykk for å bremse ein hengar (og traktor dersom den har servoassisterte bremser). Utforming og funksjonsmåte får ekspertar a seg av.

 

Trommelbremsene på MF 135 og andre merke er rekna som dårlege bremser. Dei fleste som kjører slike traktorar veit om dette, og kjører deretter. Eg vil driste meg til å påstå at bremsene på rask traktor med lasta stor hengar er dårlegare dersom feil skulle oppstå. Samanlikna med lastebil, er det som å balansere på line utan sikkerhetsnett. Går alt bra, er det ingen fare. Skulle noko gale skje, så er ikkje resultatet behageleg.

 

La oss få på plass betre bremser. Det er for seint dersom det skulle skje ei ulykke i trafikken pga bremsesvikt. Då vil det raskt vere andre som ser ei mulighet til å fortelje ut frå sine eigne interesser, kor farlege traktorane er i trafikken.

Link to comment
Share on other sites

I ein tidlegare debatt om førarkortklassar for traktorar med 50 km toppfart, har resultatet blitt ein debatt om det er meir forsvarleg å kjøre eitt traktormerke i 50 km/t enn eit anna i 40 km/t. Men det som blir slepa etter traktoren vil også påvirke kjøre- og stoppeeigenskapane på traktoren.

 

Eg har ikkje kjørt 50-km-traktor. Men eg har kjørt både lastebil og vogntog. Eg trur derfor at eg har litt erfaring med kva krefter som skal haldast tilbake i nedoverbakke og bremsast ned ved nedbremsing. Har eit vogntog og ein traktor med hengar samme vekt og fart, er det like store krefter som skal bremsast ved stopp. Så lenge dette ikkje blir motbevist, trur eg at eit vogntog har langt betre bremser enn ein traktor. I tillegg har lastebilar nødbremser. Det har vanlegvis ikkje desse 50-km-traktorane med hengar. Dersom eg ikkje har rekna gale, er det ca 50 % større kraft som skal bremsast ned når ein kjører i 50 km/t enn i 40 km/t. For å stanse på samme strekninga, må ein 50-km-traktor ha mykje betre bremser.

 

Å føre bremsekrafta gjennom ein differnsial fungerer dersom det er lik friksjon på begge framhjul. Skulle det vere bar veg under eine og is under andre framhjulet, er eg redd for at det eine hjulet kan begynne å rotere feil veg. Traktoren har då berre bremser på bakhjula (som for 30-km-traktor). Men i motsetning til bakhjulstrekkarar nedover grasbakke med ujamt veggrep, kan ein her ikkje stanse feilrotasjonen ved å bremse eller trø på sperra.

 

Skulle eg ha kjøpt meg 50-km-traktor, ville eg hatt framhjulsbremser som virkar direkte på framakselen. Denne ekstrakostnaden er ei investering i trafikksikkerhet!

 

Det mest vanlege bremsesystemet på traktorhengarar er enkelt og rimeleg. Men det er for dårlege når farta og/eller vekta aukar. Bremsekrafta er like sterk uavhengig av vekt. Ved tom hengar gir dette stive hjul og risiko for sleng på glatt føre. Ved fullasta hengar får ein ikkje utnytta bremseevna som er i bremsene. I tillegg manglar desse bremsene nødbremser. Skulle bremseslangen ryke, vil ein ikkje oppdage dette før ein skal bremse. Då kan det ein skal bremse for, komme faretruande nærmare.

 

Hengarbremseutrustninga på traktoren er også mangelfull. Skulle oljetrykket forsvinne, er hengaren utan bremser. Sjølv om moderne girkasser har overvåking for å unngå bomgiring, har ein framleis samme risikoen for motorstans ved tom tank, tette filter osv. I hengarbremse-systemet må det vere ein trykkbuffer som skal gi nødvendig trykk for å bremse ein hengar (og traktor dersom den har servoassisterte bremser). Utforming og funksjonsmåte får ekspertar a seg av.

 

Trommelbremsene på MF 135 og andre merke er rekna som dårlege bremser. Dei fleste som kjører slike traktorar veit om dette, og kjører deretter. Eg vil driste meg til å påstå at bremsene på rask traktor med lasta stor hengar er dårlegare dersom feil skulle oppstå. Samanlikna med lastebil, er det som å balansere på line utan sikkerhetsnett. Går alt bra, er det ingen fare. Skulle noko gale skje, så er ikkje resultatet behageleg.

 

La oss få på plass betre bremser. Det er for seint dersom det skulle skje ei ulykke i trafikken pga bremsesvikt. Då vil det raskt vere andre som ser ei mulighet til å fortelje ut frå sine eigne interesser, kor farlege traktorane er i trafikken.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

ka med å foreslå att alle som har traktor

godkjent for 50 km/t, må ha luft-bremser på henger.Da har hengeren plutselig lastkjenende bremser, og katastrofebrems.

Dette koster ikkje noe særlig på traktoren,

men det er dyrt å bygge om hengere.Men mange

kan levere dette fra fabrikk.

 

Det er fantastisk å kjøre VALTRA T-serie med bremsekraft-forsterker på traktor, og luft-bremser på hengeren.Med motorbrems er dette

som å kjøre lastebil.Heilt topp.!!

For VALTRA har verkelig en god motorbrems!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

ka med å foreslå att alle som har traktor

godkjent for 50 km/t, må ha luft-bremser på henger.Da har hengeren plutselig lastkjenende bremser, og katastrofebrems.

Dette koster ikkje noe særlig på traktoren,

men det er dyrt å bygge om hengere.Men mange

kan levere dette fra fabrikk.

 

Det er fantastisk å kjøre VALTRA T-serie med bremsekraft-forsterker på traktor, og luft-bremser på hengeren.Med motorbrems er dette

som å kjøre lastebil.Heilt topp.!!

For VALTRA har verkelig en god motorbrems!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Deg er delvis enig med deg. Så lenge massen og hastigheten er den samme er det den samme bremseeffekten som må til for å få stanset doningen. Og en lastebil ekvipasje har nok da forholdsvis bedre bremser, men det er fordi de da er dimensjonert for høyere totalvekter og større hastighet. Du hevder også at trommelbremsene på MF35 ol er dårlige bremser, men det er samme systemet som i hovedsak er benyttet på lastebil og tilhengere. (For å si det med R. Felgen:Litt forsterka)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Deg er delvis enig med deg. Så lenge massen og hastigheten er den samme er det den samme bremseeffekten som må til for å få stanset doningen. Og en lastebil ekvipasje har nok da forholdsvis bedre bremser, men det er fordi de da er dimensjonert for høyere totalvekter og større hastighet. Du hevder også at trommelbremsene på MF35 ol er dårlige bremser, men det er samme systemet som i hovedsak er benyttet på lastebil og tilhengere. (For å si det med R. Felgen:Litt forsterka)
Link to comment
Share on other sites

Guest tsa_1

Er det itte slik at nye traktor med 50km/t i dag må ha bremser på framhjula?

Har en ts135a mde 50km/t og den er det bremser på framhjula.

Link to comment
Share on other sites

Guest tsa_1

Er det itte slik at nye traktor med 50km/t i dag må ha bremser på framhjula?

Har en ts135a mde 50km/t og den er det bremser på framhjula.

Link to comment
Share on other sites

Guest Deerer_1
Det er hvertfall krav til tilhenger godkjent for 50 km/t hvis traktoren er godkjent for 50 km/t, og da SKAL tilhengeren bl.a. ha nødbrems..
Link to comment
Share on other sites

Guest Deerer_1
Det er hvertfall krav til tilhenger godkjent for 50 km/t hvis traktoren er godkjent for 50 km/t, og da SKAL tilhengeren bl.a. ha nødbrems..
Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1
har ein nh tsa 110 50 km. og dei bremsene som er på framhjula, vil eg påstå har tilnærma null effekt. ved eit par høve har 4 - hjulstrekket ikkje kobla inn ved bremsing, og då er det veldig mykje dårlegare bremseeffekt. trur dei er \&quot\;hengt på\&quot\; kun for å følgje regelverket
Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1
har ein nh tsa 110 50 km. og dei bremsene som er på framhjula, vil eg påstå har tilnærma null effekt. ved eit par høve har 4 - hjulstrekket ikkje kobla inn ved bremsing, og då er det veldig mykje dårlegare bremseeffekt. trur dei er \&quot\;hengt på\&quot\; kun for å følgje regelverket
Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Jeg har sakt det før og sier det igjen (ser det er nemt her) at alle 50 km/h traktorer bør leveres med lufbremser som standar (om man velger 50 km/h). De har det slik i england. Det eneste problemet med luftbremser er rundballepresser ol. Har aldri sett ei presse eller lessevogn med luftbremser.

 

Det som er vesentlig her er jo farten. Ved dobbling av farten firedobbler man bremselengden. Slik er det bare. Så en 50 km/h, stopper før en lastebil i 90 km/h det er jeg ganske sikker på. Men nå det er sakt så har jeg kjørt JD 40 km/h uten bremser fremme og JD 50 km/h med bremser fremme. Jeg føler meg tryggere med 50 km/h traktoren.

Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Jeg har sakt det før og sier det igjen (ser det er nemt her) at alle 50 km/h traktorer bør leveres med lufbremser som standar (om man velger 50 km/h). De har det slik i england. Det eneste problemet med luftbremser er rundballepresser ol. Har aldri sett ei presse eller lessevogn med luftbremser.

 

Det som er vesentlig her er jo farten. Ved dobbling av farten firedobbler man bremselengden. Slik er det bare. Så en 50 km/h, stopper før en lastebil i 90 km/h det er jeg ganske sikker på. Men nå det er sakt så har jeg kjørt JD 40 km/h uten bremser fremme og JD 50 km/h med bremser fremme. Jeg føler meg tryggere med 50 km/h traktoren.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bache_G_1

angående hengerbrems: problemet er at de hydrauliske hengerbremsene ikke er videreutviklet. det finnes jo hydraulisk nødbrems også. bremsekraftregulering er også fullt mulig, men det er vel ikke mange ferdige sett med slikt utstyr å få kjøpt her i landet.

 

kv: har du målt eller kjenner du til retardasjons-effekten på 50km/t og 40km/t? er det mye forskjell?

Link to comment
Share on other sites

Guest Bache_G_1

angående hengerbrems: problemet er at de hydrauliske hengerbremsene ikke er videreutviklet. det finnes jo hydraulisk nødbrems også. bremsekraftregulering er også fullt mulig, men det er vel ikke mange ferdige sett med slikt utstyr å få kjøpt her i landet.

 

kv: har du målt eller kjenner du til retardasjons-effekten på 50km/t og 40km/t? er det mye forskjell?

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
Guest Arvid_Gimre_1

Til Økonomen .

Dette var det mest fornuftige eg har lese noen gang , bare så synd at det ikke sto på trykk i Bladet

, journalister har ikke kompetansen på hva som er viktig å få frem i media . de er så redde at de skal tråke noen av annonsørene sine på tærne . Det er klart at bremse havari på traktor ville vert redusert med over 50 % hvis henger er utstyrt med kraftige akslinger og luftbremser .

 

Problemet er at det er ikke nok registrerte ulykker enda i Norge , med det kommer snart som krav ,Vi selger Bailey tilhengere med lastebil aksling og stadig flere med kombinasjon hydraulisk system og eget luft system , når en bruker luft er hengeren lovlig med høyere hastighet .

 

Det fleste tilhenger som selges i dag , oppfyller kun minimums kravet på 25 % av vekten når de er nye .etter noe bruk er de ofte for svake og ikke tilfredstiler kravet engang . Men det er ikke noen kontroll i Norge . Norske produsenter har ikke tatt in over seg at traktorene er neste doblet i ytelse og farten er ofte 50 km nå . Bremse havari med spon i hydraulikk systemet er en meget kostbar reparasjon med alle følge skader i ettertid en får .

 

Arvid Gimre

Link to comment
Share on other sites

Guest Arvid_Gimre_1

Til Økonomen .

Dette var det mest fornuftige eg har lese noen gang , bare så synd at det ikke sto på trykk i Bladet

, journalister har ikke kompetansen på hva som er viktig å få frem i media . de er så redde at de skal tråke noen av annonsørene sine på tærne . Det er klart at bremse havari på traktor ville vert redusert med over 50 % hvis henger er utstyrt med kraftige akslinger og luftbremser .

 

Problemet er at det er ikke nok registrerte ulykker enda i Norge , med det kommer snart som krav ,Vi selger Bailey tilhengere med lastebil aksling og stadig flere med kombinasjon hydraulisk system og eget luft system , når en bruker luft er hengeren lovlig med høyere hastighet .

 

Det fleste tilhenger som selges i dag , oppfyller kun minimums kravet på 25 % av vekten når de er nye .etter noe bruk er de ofte for svake og ikke tilfredstiler kravet engang . Men det er ikke noen kontroll i Norge . Norske produsenter har ikke tatt in over seg at traktorene er neste doblet i ytelse og farten er ofte 50 km nå . Bremse havari med spon i hydraulikk systemet er en meget kostbar reparasjon med alle følge skader i ettertid en får .

 

Arvid Gimre

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...