Jump to content

Salg av kugjødsel


Guest

Recommended Posts

Hva kan jeg ta i betaling pr kubikkmeter husdyrgjødsel? Det er noen som ønsker å kjøpe kugjødsel med meg. De henter fra mitt lager og står sjøl for transport og utkjøring. Jeg ønsker ikke å være urimelig når det gjelder pris, da jeg har rikelig med kuskit og vil også få en fordelen med spart arbeid i forhold til om jeg måttet brukt den sjøl.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Hei,vill gitt den bort.ettersom du har formye vill det bare bli en merkostnad for deg å kjøre den ut for &quot\;dumping&quot\;.men få han som skal hente til å bruke sin pumpe og traktor
Link to comment
Share on other sites

Guest navara_1
Jeg har fått beregnet verdien av husdyrgjødsel i forbindelse med en forsikringssak. Kom ut på ca. 40 kr. pr. m3.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Normalen på jæren er at det er gratis..

Mange kjører også det ut får deg vis dei frå ha predearealet

 

40kr pr m3 er nok gjødsel verdien, transport til gården er gjerne 50.

Og skal du betale får møkka og transport ville eg foretrukket kunstgjødsel!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Du bør ha litt for evt jobb med oppfølging og dersom du står for røring og kanskje holder pumpe? Ellers er jeg litt enig i at det er begrenset hvor mye man kan ta betalt for kumøkk.

 

Om våren kan man nok ta noe betalt, da får man brukt den med god effekt selv og man har lagret den store deler av vinteren.

 

Om høsten/vinter er den lite verdt, og jobben med å få ut evt til et annet lager vil være mer enn god nok betaling.

 

40kr/m3 gir over 10kr/kg N. For 22-3-10 betaler man 15kr/kg N.

Så det kan gi økonomi å kjøpe for den prisen, men det krever rasjonelt opplegg, gode spredeforhold, lite jordpakking osv osv..

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Selvfølgelig skal du ikke GI bort møkka! Alternativet er jo å kjøpe kunstgjødsel. Organisk gjødsel inneholder mindre N selvfølgelig, enn kunstgjødsel, men det har en jordforbedrende effekt, og næringsstoffene har en langtidsvirkende effekt.

 

Det beste var jo om du kunne ta hånd om ALL møkka på egen gård. Frista til å spørre hvorfor du ikke heller vil det?

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Alex_1
Spørsmålet er jo om du trenger spredeareal, eller om du egentlig trenger møkka selv men selger for fortjeneste. Jeg hadde kommen full når jeg overtok her og spredde gratis hos naboer som ønsket det.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Takker for mange gode svar.

Til dere som lurer på hvorfor jeg ikke heller bruker den selv:

Jeg har nok spredeareal i antall dekar,( litt over 700 daa) så det er ikke problemet. Det lengste ligger ca 3 km unna. Problemet er at det er mye myr som blir lett pakka og får kjøreskader med tungt utstyr. Ikke minst ser jeg at det går veldig mye tid på våren i tillegg til åkerarbeid, gjerding, osv. Har ca 2600 kubikk som skal ut. Derfor har det lett for å bli for mye på de skiftene som er nærmest fjøsen. Så en viktig årsak, kanskje den viktigste, er nok ønsket om å frigi tid. ( Andre mer effektive metoder for å spre kan være aktuelle, men ikke på kort sikt.

 

De som evt ønsker å kjøpe driver økologisk og trenger møkka da de er avhengig av å kjøpe pelletert &quot\;marihøne&quot\; hønsegjødsel som alternativ.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det logiske vil vel være å ta betaling for (i allefall en del av) gjødselverdien. Haugaland landbruksrådgivning har skrevet en artikkel om dette http://haugaland.lr.no/fagartikler/13784/ der man har vurdert hva det vil koste å erstatte husdyrgjødsel med mineralgjødsel (eller omvendt, hva en sparer på å bruke husdyrgjødsel.) For storfegjødsel ser jeg de har endt opp på en verdi på 52 kr/tonn. Langtidsvirkningen kommer i tillegg.

 

Så kan en selvsagt gjøre en vurdering av om du skal gi en &quot\;rabatt &quot\;fordi du selv ønsker å bli kvitt gjødsla, og hvilken verdi den sparte arbeidstida har for deg. Men det ovenforstående er hva gjødsla er verdt.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hadde jeg solgt til noen som drev økologisk hadde jeg tatt bedre betalt for gjødsla rett og slett for at de får høyere arealsatser som kan finansiere kjøp av gjødsel.

Ellers er det vel slik at markedet bestemmer: noen steder er gjødsla et &quot\;problem&quot\; mens andre steder er det etterspurt vare. Jeg synes uansett ikke at den skal gis bort.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Ja, det her syns jeg var interessant å lese. Spørsmålet er vel kort og godt, du ønsker ikke å kjøre den ut selv fordi du vil frigi tid. Det er jo fullt forståelig. Men hva er da den gjødsla verdt for deg der den ligger i kjelleren og tar opp plass? Ganske riktig, null niks og nada. Er det ikke da bedre å være en god nabo og la bøndene som trenger det få hente det? De gjør jobben, du får fritid og alle er lykkelige. En må jo ikke på liv og død dra penger inn i alt. Ser det nevnes at økobønder må kjøpe gjødsel hvis de ikke får gjødsla di, javel, men da må jo du bruke tida di på å tømme kjelleren selv. En sover vel godt om natta selv om en ikke sender ut faktura på dritt\;-)
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...