Jump to content

Dyrking av myr.


Guest

Recommended Posts

Etter at forslaget om forbud av myrdyrking kom har det kommet fram mange meninger om dette.

 

Jeg synes det er merkelig å komme med et generelt forbud mot dyrking av myr som uten tvil vil hemme utviklingen av jordbruk i mange områder som sårt trenger det motsatte.

Dyrking av myr skjer i mange tilfeller ved at myra blir omgravd, dvs. gravd opp mineraljord fra underskiktet og lagt som et solid lokk over myra. Myra blir da liggende i dybden, og jeg vil tro at utslippet av klimagasser vil bli redusert til et minimum??

 

I andre tilfeller kan myr være en del av et nydyrkingsfelt, og det kan være aktuellt og bygge opp terrenget over myra med mineraljord. Myra blir da liggende urørt. Da det ofte bakkeplaneres en del i forbindelse med med dyrking blir dette også gjort i stor grad ved nydyrking.

 

Jeg synes myndighetene altfor enkelt kommer med forslag om generellt myrdyrkingsforbud uten å ha tenkt igjennom atlernativer og konsekvenser. Ved bygging av veier, boligområder etc. er det aldrig noe problem med myr, men jordsbruket skal rammes også her.

 

Flere som har synspunkter på dette?

Link to comment
Share on other sites

Guest temlav_1

Etter at forslaget om forbud av myrdyrking kom har det kommet fram mange meninger om dette.

 

Jeg synes det er merkelig å komme med et generelt forbud mot dyrking av myr som uten tvil vil hemme utviklingen av jordbruk i mange områder som sårt trenger det motsatte.

Dyrking av myr skjer i mange tilfeller ved at myra blir omgravd, dvs. gravd opp mineraljord fra underskiktet og lagt som et solid lokk over myra. Myra blir da liggende i dybden, og jeg vil tro at utslippet av klimagasser vil bli redusert til et minimum??

 

I andre tilfeller kan myr være en del av et nydyrkingsfelt, og det kan være aktuellt og bygge opp terrenget over myra med mineraljord. Myra blir da liggende urørt. Da det ofte bakkeplaneres en del i forbindelse med med dyrking blir dette også gjort i stor grad ved nydyrking.

 

Jeg synes myndighetene altfor enkelt kommer med forslag om generellt myrdyrkingsforbud uten å ha tenkt igjennom atlernativer og konsekvenser. Ved bygging av veier, boligområder etc. er det aldrig noe problem med myr, men jordsbruket skal rammes også her.

 

Flere som har synspunkter på dette?

Link to comment
Share on other sites

Guest patrickhen_1

Dette forslaget er jo helt på trynet!

 

Det er ikke vanskelig å forstå at det er folk i dress på et kontor

i sør som sitter og spyr ut disse forslagene.

Hvis det blir forbud mot dyrking av myr vil det helt klart sette en kraftig brems på planer til bønder over hele landet.

Der jeg kommer fra er det bare myr og hva skal vi da gjøre hvis det blir forbud mot nydyrking av myr?? Vi har store planer om å starte nydyrking av myr om en stund, men vi må jo bare avvente å se om det blir et forbud mot dette.

 

Helt håpløst dette!

 

Patrick

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Jeg er hjertens enig med dere begge, og det viktigste poenget her er jo at det beviselig aldri er noe tema når det dreier seg om bygging av veier (infrastruktur generelt) eller et eller annet industriformål.

 

Jeg spør fordi jeg ikke vet bedre\; var det ikke landbruksministerens forslag??

Link to comment
Share on other sites

Guest patrickhen_1

Joda..det var vell vår alles kjære landbruksminister som kom med dette forslaget. Han er vell en av dem som burde støtte videre dyrking av myr. Hvis ikke vil flere gårder stagnere i videre utvikling da de ikke får utvidet driften.

 

Patrick

Link to comment
Share on other sites

Guest temlav_1

Hvis et totalforbud mot myrdyrking blir resultatet, er jeg redd for at Lars Peder Brekk vil bli husket svært lenge for dette.

 

Er det noen som vet noe om saksgangen i dette, hvem som er høringsinnstansene og når et forbud eventuellt blit vedtatt?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dette er fult på høyde med at man i skogbruket må ta hensyn til kantsoner mot myr og vassdrag, men hvis det er behov for skiløyper kraftlinjer, veger til andre formål enn jordbruket så gjelder ikke dette.

Hvorfor er det alltid grunneierne og jordbruket som skal ta belastningen. Eiendomsretten og råderett over egen grunn er det pr i dag ingen oganisajoner som jobber hardt med for grunneierne.

Stå på for selvråderetten.

Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

Er enig i undringen til forrige innlegg. Som nydyrker låg mine arealgrenser inntil et område som var aktuellt for naturvern. Vernemyndigheitene byrja å vrøvle om grenseområde, eller ingenmannsland mot vernegrensa.

Eg veit ikkje kor mange angivarar Dei sette på meg denne tida, for å sjå om det var noko Dei kunne lage STØY om.

Imidlertid gjennomførde eg dyrkinga, utan at nokoslags fugl vart skadelidande.

Nokre år seinare skulle det lagast ny idrettsplass på andre sida av det vatnet eg grensa til.Det var eit myrområde, der ei elv rann gjennom.I anleggsperioden grov dei på elva all den myr dei fekk elva til å ta unna. Vatnet vart så nedslamma at alt liv i vatnet forsvann, inklusiv fuglelivet.

For dette kom det ikkje eit pip frå Naturvernstyresmaktene, tvert imot.

 

Naturvern og myrvern er kun for å ta råderett frå bønder og grunneigarar.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...