Jump to content

Valg av utstyr til jorbearbeiding


Guest

Recommended Posts

Vi har behov for å investere i nytt jorbearbeidingsutstyr. Vi har pr i dag en ny 4skjærs vendeplog og en forohldsvis ny trommel.

Pr i dag så pløyer vi 300 mål i året derav ca 100 mål korn resten til grasproduksjon.Ser at med dagens utstyr en gammel harv på litt over tre m og en slodd som så vidt dekker hjulspor må det mere effektivt utstyr til for å bli ferdig til rett tid. Traktorene vi har er fra 110 til 180 hk.

Spm er: hva slags utstyr skal jeg velge for å få jordbearbeidinga mest mulig effektiv mellom pløying og såing?

Selv har jeg litt tro på carrier

Link to comment
Share on other sites

Guest Farmer_1

Vi har behov for å investere i nytt jorbearbeidingsutstyr. Vi har pr i dag en ny 4skjærs vendeplog og en forohldsvis ny trommel.

Pr i dag så pløyer vi 300 mål i året derav ca 100 mål korn resten til grasproduksjon.Ser at med dagens utstyr en gammel harv på litt over tre m og en slodd som så vidt dekker hjulspor må det mere effektivt utstyr til for å bli ferdig til rett tid. Traktorene vi har er fra 110 til 180 hk.

Spm er: hva slags utstyr skal jeg velge for å få jordbearbeidinga mest mulig effektiv mellom pløying og såing?

Selv har jeg litt tro på carrier

Link to comment
Share on other sites

Guest Robert_1

Hva slags jordart er det snakk om?

Hvordan såmaskin har du?

 

I og med at det er snakk om mest gras vet jeg ikke helt om jeg ville ha sats på carrieren!

Hva med å selge trommelen (som jeg går ut fra er en cambridge-trommel), investere i ei brukt kulturharv og en crosskill-trommel?

Om du har en skikkelig såmaskin er det mulig å så kornet etter å ha kjørt crosskill-trommelen på pløgsla...

 

Det er mange muligheter her, og ingen fasit!

Et annet alternativ er å gå for carrier\'\'n, men da vil du vel få store kapitalkostnader for 300 mål? Og jeg ser heller ikke helt vitsen med å kjøpe carrier hvis du allikevel skal pløye hele arealet!

Link to comment
Share on other sites

Guest Farmer_1

Vi har bare sandjord. Grunnen til at jeg vurderte carRier er at jeg kanskje kunne ha unngått litt pløying. Såmaskina er også gammel og sammen med flere naboer. Er bestemt at jeg handler såmaskin i vinter

Må ha ei kombimaskin med frø aggregat. Leter etter brukt tre meter med cros...

Hensikten med spm var egentlig: Hvordan kan jeg effektivisere jordbearbeiding mest mulig tidseffektivt men samtidig uten alt for store kostnader. Er klar over at en må bruke noen hundre høvdinger. Jeg driver ca 1000 mål gras og godt 100 mål korn knappe 600 tonn i kvote.

I tilegg driver jeg som maskin entreprenør og det har nok hatt det største fokuset de siste åra pga inntjening, men samtidig vil jeg optimalisere på landbruk

Helt utenom mitt spm. men har list til å gi en komentar til alle bastante robotbønder her. Vi har hatt De laval med feed first i to år nå . Hva som er best og ikke er vanskelig for meg å uttale meg om da jeg ikke har hatt prob med melking siden vi startet. Vann, strøm,vasking av jur ,driftstans.osv kan jeg ikke uttale meg om da jeg har ingen erfaring med andre system. Men en ting kan jeg dokumentere lønningene har gått ned betydelig.

Link to comment
Share on other sites

Hva med å kjøpe en gammal Vederstadslodd eller lignende, disse vil gjøre utmerket arbeid. På sandjord vil det holde med ei kjøring på pløgsla. Med din traktorstørrelse håndterer du fint en trebranner på 6-7 meter. En slik slodd får du for 20-30 tusen kr. Legg heller penger i ei god såmaskin.
Link to comment
Share on other sites

MEd ett utganspunkt der man har så mye å gjøre att man er avhengig av innleid arbeidskraft i driften så må man rasjonalisere.

Da vile jeg vurdert å rundup spørøtytet alt areal brukt en carrier,dynadrive,fres,catros,horsch tiger eller lignene stubkultivatorer Som eneste jorbearbeiding. Dette fungerer også godt på eng men man er da avhengig av å sprøyte med rundup så man dreper røttene.

Så Sår du med ei kombimaskin. Dette vil bli den biligeste løsningen sett på totalt antall timer brukt og mekaniseringskostnad.

Plog med pakker(kverneland packomat for eks) (eventuellt frontpakker på traktoren)Men det som vel gjir deg lavest mekaniseringskostnader med utgangspunkt i det utstyret pg arealet du har nå må vel være ei sloddharv på 7 meter. Og bruke den plogen du har nå. Eventuellt ei såmaskin Med Sloddplank m harvetinder foran (vederstad el lign).

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjarne_1

Siden du har sandjord ville jeg også ha gått for en trebrandet väderstadslodd. Disse planerer veldig fint, og trekker ikke opp nevneverdig med stein. Å bruke en harv på sandjord gjør mere skade enn den gjør godt, man drar opp stein og virvler opp jorda slik at den tørker fortere ut enn nødvendig. Dette unngår du med en slodd.

Se litt på finn.no, der ligger det noen slodder i ny og ned. kjøper en på 5-6meter, og du gjør unna jordarbeidinga på ei litt lang formiddagsøkt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Tidvis kan det lett bli noen \&quot\;kanter\&quot\; mellom draga fra slodden, det kan være litt til hinder i grasproduksjon - der man gjerne vil ha det helt slett. Mye av det kan du jo unngå med å kjøre i vinkel på pløyeretninga, ca. 30 - 45 grader. Det skal man i grunnen alltid gjøre, uansett jordarbeingsredskap.

 

Jeg er i grunnen enig med Bjarne om at slodden er et veldig godt alternativ, men jeg vil og slå et slag for sloddtrommelen. Har bare prøvd Väderstad sin, men uansett er en trommel med sloddeplanke og Crosskill-ringer et helt utrolig godt jordarbeidingsredskap. Har sjøl kjørt en 6,2-meter på en MF 6150. Dette var i minste laget, men det gikk. Poenget er i alle fall at de ikke krever all verdens effekt, og at de gjør en veldig god jobb.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tim-Hugo_1
Låner tråden litt. Lurer på akkurat det samme, men har litt annen jord. Har veldig dårlig arrondering, så jeg har mange mindre jordstykker. Både sand, myr, stiv leire, og mange variasjoner der i mellom. Noen tips om en effektiv linje som kan takle alle disse?
Link to comment
Share on other sites

Guest Bjarne_1
Har du vårplogner funker slodd eller slodd-trommel utmerket. Er det høstplogner du har kan du jo kjøre en gang ekstra, og du får et godt resultat. ved å slodde bevarer du fukta bedre, det sletter jorde fint og jevnt, åkeren spirer jevnere og frøet får bedre jordkontakt....osv..
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Anonym

Eg forstår det slik at det er snakk om 100 daa korn og 200 daa grasgjenlegg dette gjeld. For grasgjenlegget vil eg foreslå at du sprøyter med Glyfosat enten på våren, etter 1.slått eller hausten før. Dersom det står att grasstubb, må den pussast ned med beitepussar el. Etter korn må halmrestar knusast eller fjernast. Plogen får stå i redskapshuset. Først planerer du eventuelle spor med passande redskap. Deretter brukar du ei vanleg S-tinneharv og kryssharvarharvar stykket ein til to gonger etter påføring av husdyrgjødsla. Til slutt sår du rett i stubben med ei grasfrøsåmaskin og tromlar etterpå. Åkeren kan sjå ut som ei ruskemark etterpå, men graset kjem. Tvilar du på dette, prøv det på eit mindre areal først.

 

Største fordelane med denne måten er spart tid, minimale problem med jorderosjon etterpå og kraftig nedgang i steinmengda på overflata i steinrik jord. Eg og andre har gjordt dette i fleire år med godt resultat.

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Dette blir mest et svar til OS, bare for å ha sagt det.

 

Jeg har kjørt crosskill-trommel med sloddeplanke på de aller fleste jordarter, fra sand via leire til myr - og jeg går virkelig god for den. På den stiveste leira kan det være at du må kjøre to ganger for å få det slett, men da skal det være bra stiv jord og. Det er nok en del kjøreteknikk for å få det til bra, man må kjøre med 30 - 45 graders vinkel på pløyedraga, og man må hele tida sitte og vokte sloddeplanken og avpasse mengda med jord man har med seg. Jeg har kjørt den utelukkende på høstpløyd jord, veit ikke hva du ser for deg da.

 

Jeg kunne kanskje tenkt meg å bruke en gammal slodd til å dra igjen tomfårene med, syns det tar litt for mange overkjøringer med trommelen for å bli kvitt den (pløyer med vendeplog, men får jo noen på vendeteigene). Men av praktiske årsaker blir det sloddetrommelen som blir brukt.

 

Vil i alle fall fraråde seg rotorharva. Det er en dyr redskap å drive jordarbeiding med. Det går seint, det går en del diesel - og kombinasjonen av dette gjør at det går veldig mye drivstoff pr. dekar bearbeida jord. Dessuten er den veldig hard med jordstrukturen, og får du regn etter harving (eller såing) vil du nok kunne ende opp med et veldig tett toppsjikt - spesielt du som har leire.

 

Et annet alternativ for deg som har stiv jord kan vel være å kjøre en Carrier med sloddeplanke i pløya. Det gir i alle fall et ypperlig resultat - men det er ei dyr løsning.

Link to comment
Share on other sites

Guest Hans_Edvard_1
Har en nabo som kjører av Amazone løsning med fres og såmaskin i et, dette kjører han rett i plogen med meget bra resultat. I danmark er det en del av disse løsningene tilsalgs i både 3 og 4 meter som har blitt for lite for dem. Med denne løsningen får du ihvertfall en forholdsvis rask jordbearbeiding samtidig som du gjennomarbeider / vender jorda.
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Jeg mener vel rotorharv, eller en kombinasjon med rotorharv / fres og en såmaskin \&quot\;på ryggen\&quot\; er mer spesialredskap til for eksempel potetdyrking i steinfri jord eller omlegging av eng med tynt jordsmonn, mer enn det er ei maskin for å så mange mål korn med. Har og vært borti løsninger med frontmontert gjødselagregat og kombiløsning med rotorharv og såmaskin bak til kornsåing, men syntes det gikk veldig smått. Dessuten må man jo likevel utpå med en slodd eller noe lignende til å fylle tomfårer, i alle fall hvis man skal så grasgjenlegg. Ei rotorharv planerer jo bare på tvers av kjøreretninga, den har jo ikke med seg noe jord som gjør at den planerer langsgående. Og uansett om man harver og sår i samme draget så vil jeg tro at dieselforbruket pr. dekar fremdeles er ganske høyt, i alle fall hvis vi holder oss til lettere jordarter. Situasjonen kan nok bli en annen på tyngre jord, der man må kjøre mye med tradisjonell redskap.

 

Men jeg er spesielt skeptisk til den harde håndteringa jorda får i ei rotorharv / horisontalfres. Jeg tror mer mekaniske løsninger er snillere med jorda sånn sett, og gir mindre risiko for tilslamming ved uheldige værforhold. Og hvis du må ha ei ugrasharv eller noe lignende i bakhånd for å bryte skorpe etter noen regnværsdager er man jo omtrent like langt med tanke på antall overkjøringer...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Må vel si at redskapsparken din ikke har fulgt med traktorstørelsen. Jeg går ut fra det er snakk om husdyrgjødsel her og i og med at du har en stor melkekvote. Du har også en bra vendeplog og da blir det ikke aurfårer som krever mye slodding.

Mitt forslag er da å kjøre gjødsla rett på plognaden og kjøre med horisontalrotorharv. De blander inn gjødsla godt og har også evner til å jevne ugjevnheter i plognaden da de drar med seg en del jord. Ser det var en her som advarte mot at de arbeidet jorda for mye, og det er jo ankepunktet mot alle jordfreser. Men en trenger jo ikke å velge laveste gir da. Det er jo også eneste alternativet som er traktorredskap, resten er jo bare forvokst og knapt videreutviklet hesteredskap.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...