Jump to content

Tips om rydding av tidligere jorde


Guest

Recommended Posts

Har et jorde på ca 10 mål som ble plantet igjen med gran for ca 70 år siden. Planlegger nå å hogge disse. Ønsker ideelt at området skal tilbakeføres til jorde pga kulturlandskapet. Dreneringsgrøfter er delvis inntakte. Har selv ikke drift på gården og bonden på en nabogård har høyproduksjon på vår øvrige dyrket mark og vil gjerne utvide dette.

 

Har noen råd/tips på hvordan området kan tilbakeføres til jorde uten at kostnadene gjør dette økonomisk umulig - og hvem som evt kan gjøre slike jobber. Det store problemet blir jo stubber, og jeg er redd kostnader til det å fjerne disse gjør prosjektet urealisting.Kjenner ikke til evt tilskuddsordninger.

 

Tenkte jeg skulle undersøke litt før jeg evt parkerer saken.

 

HP

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Då må du nukk til med gravemaskin å fjerne stubbane, og slette til før du begynner med tradisjonell jordbearbeiding. Trur ikkje der er nåken støtteordning til slikt lenger, men det kan landbrukskontoret feks gje eit svar på.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Då må du nukk til med gravemaskin å fjerne stubbane, og slette til før du begynner med tradisjonell jordbearbeiding. Trur ikkje der er nåken støtteordning til slikt lenger, men det kan landbrukskontoret feks gje eit svar på.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ikke tilskudd til nydyrking.

70 år gammel skog ? Da er det bare å dyrke på tradisjonelt vis. Spiller liten rolle om det har vært åker før. Gravemaskin og/eller bulldoser. Pris er gjerne fra 3000 til 13000 / daa alt etter hvordan stykket er, om det må grøftes etter dyrking, skal stubben legges i ranke eller fjernes, hvor mye egen innsats/etterarbeid du vil gjøre selv etc. Noen entrepenører gjør dette for fast pris pr daa men vanligst er pr time.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ikke tilskudd til nydyrking.

70 år gammel skog ? Da er det bare å dyrke på tradisjonelt vis. Spiller liten rolle om det har vært åker før. Gravemaskin og/eller bulldoser. Pris er gjerne fra 3000 til 13000 / daa alt etter hvordan stykket er, om det må grøftes etter dyrking, skal stubben legges i ranke eller fjernes, hvor mye egen innsats/etterarbeid du vil gjøre selv etc. Noen entrepenører gjør dette for fast pris pr daa men vanligst er pr time.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...