Jump to content

Nytt melkefjøs, hva skal gjøres med det gamle?


Guest

Recommended Posts

Driver med tanker om nytt melkefjøs. Tanken er å bygge fjøs til 50/60 melkekyr. Det store spørsmålet er om jeg burde bygge fjøs til kun melkekyrne, og bruke den gamle driftsbygningen til okser, kviger, kalver og sinkyr, eller om jeg skal bygge stort nok fjøs til å sette alt under samme tak, og bruke den gamle driftsbygningen til noe annet. Noen som har erfaringer/meninger om dette? Den gamle driftsbygningen har løsdriftinnredning til ca 20 kyr, pluss en del binger.
Link to comment
Share on other sites

Guest Haujen_1
Driver med tanker om nytt melkefjøs. Tanken er å bygge fjøs til 50/60 melkekyr. Det store spørsmålet er om jeg burde bygge fjøs til kun melkekyrne, og bruke den gamle driftsbygningen til okser, kviger, kalver og sinkyr, eller om jeg skal bygge stort nok fjøs til å sette alt under samme tak, og bruke den gamle driftsbygningen til noe annet. Noen som har erfaringer/meninger om dette? Den gamle driftsbygningen har løsdriftinnredning til ca 20 kyr, pluss en del binger.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det helt klart rimeligste vil jo være og bruke den gamle driftbyggningen til okser, kviger og sinkkyr og bygge nytt til melkekyr og sinkkyr og evt drektige kviger. Skulle du lande på å bygge nytt til ville jeg nok ha brukt det gamle til oppfôring av okser og evt ammekyr om du har fôr nok. Ellers om du har mye beite er jo sau også noe du bør vurdere.

Dersom du bor slik til at det ligger et nav til purkering er jo smågrisproduksjon som en sattelitt også noe du kan vurdere dersom byggningen er laget slik at det er mulig å dele av et rom til smågrisavdeling.

Link to comment
Share on other sites

Guest Haujen_1

Takk for svar!

Tror det å bygge nytt til kun melkekyr blir beste løsningen. Men burde jeg da ha plass til kalvene i nyfjøset? Tenkte kanskje da opp til 6 måneders alder, da det ikke vil være bra å dra en fersk kalv ut i 20 minusgrader på vinteren.

Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1

Bygde nytt fjøs til melkekyr i 2009, 62 liggebåsar. Er det noko eg angrar på idag, so er det at eg ikkje bygde slik at eg fekk plass til alle dyr i same fjøsen. Kviger og kalvar står i gamlefjøsen. Det er tungvindt når ein ikkje har alle på same forbrett. No skal det seiast at eg har større drift enn det som var planlagt, pga fekk tilgang til større mjølkekvote. Dette førte til at heile nyefjøsen måtte nyttast til mjølkekyr og at kvigene måtte vere i gamlefjøsen. Vurderar idag å bygge på, slik at eg får alle dyr på same foringslinje.

 

Dersom det er enkelt opplegg for foring, rette størrelsar på binger i gamlefjøsen og elles lite forventa kostnader til vedlikehald, kan det kanskje forsvarast arbeidsmessig å nytte gamlefjøsen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Går selv med tanker om bygging. Ørt`n er gjort og jeg vet hvilke økonomiske rammer jeg bør holde meg innenfor. Holder alle alternativer åpne mtp eventuell byggeløsning enda. Ønsket hadde selvfølgelig vært å kunne bygge nytt med plass for både kyr og ungdyr (oppfôring av okser er ikke aktuellt pga grovfôrareal), men frykter at kostnadsoverslaget her vil bli for høyt. Videre er det et alternativ å bygge nytt for kyr og kalv og ha undyr i det gamle. Gamlefjøset består stort sett av båser og ombygde grisbinger med skråplattinger, altså veldi mye arbeid for å holde det renslig med dagens løsning. Må da vurdere om jeg skal renovere det gamle for å ha ungdyr i, eller om jeg skal slite med det som det er noen år for å tåle gjelda bedre. er i utgangspunktet ikke gunstig ut fra mitt syn å måtte forholde seg til dyr i to fjøs. Pga dette så har jeg nå tatt opp tanken igjen om å restaurere gamlefjøset og bygge på med nødvendig areal for å få plass til planlagt produksjon. Et alternativ hvis jeg bygger nytt for kyrne er jo å bygge på ungdyravdeling etter 5 år når man kan søke innovasjon på nytt.

Noen som har erfaring med kostnadsoverslag fra de ulike alternativene/synspunkt? (tk og er det noen som har erfaring med å bygge på ungdyravdeling i lengderetningen på en 3 rekker. Vil jo bli en betydelig lengde etter hvert på et slikt bygg hvis man tenker seg opp i noe produksjon. Hvordan vil det bli med dyreflyt7arbeid ved flytting av dyr i et slikt fjøs etc?

Link to comment
Share on other sites

Guest Gaute_1
Jeg bygde ny fjøs i tilknytning til gammelfjøs. Jeg bygde på i lengderetning slik at jeg har et langsgående forbrett. Den nye delen består av en 3-rader og fullspaltebinger på andre side. Jeg syntes disse bingene var viktige å få med da de kostet relativt lite og rommer like mange okser som kyr/sinkyr på motsatt side. I den gamle delen har jeg bygd om slik at jeg har alle kalver(okse-/ kukalv) opp til ca 4 mnd. og alle kviger fram til ca 22-24 mnd. I gammelfjøse har jeg på denne måten fått plass til 60 ungdyr, 1/2 melkestall og 2 sykebinger til en relativt billig penge. Jeg syns det var viktig å slippe framtidig vedlikehold på en bygning som bare står der og ville nok bygd ganske likt ved en bygging i dag. Jeg har hatt dyr i flere fjøs i noen år og det er ikke en varig løsning i mine øyne.
Link to comment
Share on other sites

Guest Haujen_1

Takk for mange gode svar!

 

Har absolutt forståelse for argumenta som mange er inne på her. Tror heller ikke at å ha \&quot\;to avdelinger\&quot\; er lønnsomt for verken personlig helse eller med tanke på vedlikehold. Skal man investere bør man investere så man får det best mulig. Må forhøre meg om kalkyler og kostnader ved forskjellige alternativ.

Har dere noen anbefalinger ang. grovforsystem? Heller mest mot en automatisk Feedrobot slik ståa er i dag, men har hørt diverse om vedlikehold etc. på disse.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Skulle jeg bygd nytt, ville jeg som Karl Daniel sier satset på vertikalblander og automatisk forbrett.(feks strangko sitt). Kuttet ut karaftforautomaten i fjøset og heller tilsatt litt kraftfor i blanderen..

Man kan da ha et smalere forbrett(ca1,40) , man slipper å koste forbrettet og hive ut overskuddssilo(brettet tømmer seg selv). Blir trolig totalt sett billigere enn en feedrobot. Muligheter for å blande inn halm, h-for eller lignende. Både vertikalblanderen og strangko sitt forbrett har godt rykte hva gjeldet holdbarhet og driftsikkerhet.(vet ikke om man kan si det om feedroboten?)

Bakdelen er vel kanskje at det er liten mulighet for individuell foring av grovfor

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1

Jeg var og så på et fjøs for noen år siden som hadde fullforblander, blandet kraftforet i fullforet og forbrett som gikk rundt (husker ikke om det var Strangko, men samme prinsipp så vidt jeg skjønner). Det fungerte vel greit for mjølkekua, men de kvigene som stod på slutten av det forbrettet og spiste opp restene var temmelig feite....

Min mening etter å ha sett mange nye fjøs de siste åra er at om du skal ha fullfor skal du ha mulighet til å lage to blandinger, en mager med halm el.l. \&quot\;vomfyll\&quot\; til kviger og sinkyr som du kan kjøre ut på forbrettet der disse står en gang om dagen, og deretter en energirik mix for mjølkekyrne som kan fores ut mange ganger om dagen, slik at det hele tida er ferskt for på forbrettet.

Ellers er jeg helt enig i at forhåndtering også bør effektiviseres så mye som mulig - alt som skal gjøres ofte og som man bruker mye tid på bør rasjonaliseres, mens det du bare gjør en gang i mellom og bruker lite tid på trenger ikke noen dyr mekanisering/teknologi.

Men ta det for det det er verdt fra en som har solgt kvota grunnet helse :-(

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
Guest Anonym

Styr unna tks feedrobot i hvertfall om du ikke elsker og skru til alle døgnets tider. Delelager må du holde selv for FK har ikke. Ta gjerne kontakt om du vil vite mere om svakhetene på tks feedrobot

Uansett hvilken foringsljine du velger så sørg for og ha en plan B.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...