Jump to content

Ny fjøs


Guest

Recommended Posts

Går med planar om nybygg til mjølkeproduksjon. Tanken er robotfjøs med produksjon av 400 tonn mjølk pluss påsett. Har vore rundt og sett på fleire fjøs med ulike løysingar. Ser at isolert bygg med betongelement og spalter med kanalomrøring funkar veldig bra. Men så er det prisen då, dette er vel det dyraste av det dyre?

Er det noko å spara på kaldfjøs eller går gevinsten bort når det vert vinter og kaldt(meir arbeid og oppvarming av vatn).

Held til i indre strøk av vestlandet med vanlegvis kortare periodar med vinter, max -15.

Kom gjerne med innspel både på løysingar som er gode og erfaringstal på kva moroa kostar.

Link to comment
Share on other sites

Guest jensen_1

Går med planar om nybygg til mjølkeproduksjon. Tanken er robotfjøs med produksjon av 400 tonn mjølk pluss påsett. Har vore rundt og sett på fleire fjøs med ulike løysingar. Ser at isolert bygg med betongelement og spalter med kanalomrøring funkar veldig bra. Men så er det prisen då, dette er vel det dyraste av det dyre?

Er det noko å spara på kaldfjøs eller går gevinsten bort når det vert vinter og kaldt(meir arbeid og oppvarming av vatn).

Held til i indre strøk av vestlandet med vanlegvis kortare periodar med vinter, max -15.

Kom gjerne med innspel både på løysingar som er gode og erfaringstal på kva moroa kostar.

Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1
Bygde ny fjøs i 2009. Har 400 i kvote, dog ingen robot. Har heilt grei økonomi idag. Betalar mykje ekstra ned på lånet, for å raskare få ned gjelda. Vil sei at smertegrensa på lån går på rundt 50.000,- Pr mnd. Dersom rente+avdrag kjem mykje over denne summen, vil det gå ut over likviditeten, og det kan ikkje anbefalast. Har førebels ikkje plass til oksar..
Link to comment
Share on other sites

Guest jensen_1

Takkar for svar. Er åpen for det meste når det gjeld løysing på ny fjøs.Eine ytterpunktet er kaldfjøs med køyrbart forbrett, fast golv med skraper, utvendig gjødselkum og brukt mjølkegrav. Pris ca 4,5 mill.

Det andre ytterpunktet er isolerte betongelement, kanalomrøring, mjølkerobot og stasjonær fullforblandar med utforingsvogn. Pris ca 7,5 mill.

Vurderer også å støype nytt golv i gamlefjøset(har RiBo!) og fortsetja med båsfjøs, men ser dette litt som å gå baklengs inn i framtida.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars_A_1
Jeg leste også denne anbefalingen om inntil 12 kr pr liter kvote i gjeld. Dette tror jeg er en grense en bør prøve å holde seg innenfor hvis en ønsker å ta ut ei grei inntekt. Leste også i buskap att en har høyest timebetaling på litt over 300 tonn kvote, deretter flater det ut og går nedover igjen ved større volum. Mest pga. tilskudssystemet og større behov for leid hjelp. Jeg ville vurdert å bygge med kjeller. Det er ikke så mye mer arbeid å forskale 3-4 meter høye vegger enn det er å støpe rørekanaler, riktignok noe mer arbeid med dragere og dekke. Var med å støpte en kjeller på ca. 250 kvadrat, 3,6m høyde med liggebås-dekker og spalter. Mener denne fikk en kostpris på rundt 500-600 tusen pluss arbeid. Snakket også med en kamerat som hadde fått støpt en kjeller på 200 kvadrat, her var prisen 900 tusen, da var alt arbeidet satt bort. Dette kan du regne oppimot det du sparer på skrapeanlegg, utvendig gjødselkum, transport av mer møkk pga. regnvann. Også ville jeg heller lagt pengene i melkerobot istedet for foringsanlegg, graset er det samme om det er servert med hjulgrabb enn om det har passert ett foringsanlegg til halvannen million, for å sette det på spissen.
Link to comment
Share on other sites

Guest jensen_1

Problematisk å byggje med full kjellar under spalt pga krav frå mattilsynet. Dei krev tett skilje mellom kjellar og fjøs, men godtek kanalomrøring med 1,70m djupne.

Kostnadsoverslaga eg har sett sprengjer nok grensa for gjeld på 10-12 kr/kvoteliter. Kunne kanskje helde meg innom om eg bygde robotavdeling i og inntil gamlefjøset. Men vi har bygd på i fleire omgangar før og den eldste delen er frå 1943. Så no var tanken å byggja eit nytt bygg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Å bygge nytt fjøs er greitt dersom ein har lagt seg godt opp med pengar - eller blir det for mykje jobbing uten å få nok att. Har til og med sett at noken må ha deltidsjobb utanom mjølkinga for at det skal svive rundt!!!!Sjølv har eg bygd nytt fjøs i 2000 - er gjeldfri idag. Gir go nattesøvn det der pluss vidunderleg liv å komme ut til mine kjære dyr kvar morgon.
Link to comment
Share on other sites

Guest Lars_A_1
Kravet om tett skille mellom husdyrrom og gjødselkjeller har vært en av de største bremsene i byggeaktiviteten her i området, men en får dispans når det gjelder tilbygg. Vet av 3 fjøs i nærområdet som er under bygging hvor hele tilbygget bygges med kjeller. Med spalter over kjeller har du et vedlikeholdsfritt gjødselhandteringssystem i kanskje 30 år, tyngdekrafta går aldri av moten.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...