Jump to content

Billig isolert fjøs...


Guest

Recommended Posts

Jeg har tidligere drevet med melkeku, og lurer på å starte opp igjen. Ga meg p.g.a. for dårlig byggnigsmasse og måtte gjort store invisteringer for å fortsette.

Driver for tiden å lafter meg en hytte, og i den forbindelse har jeg blitt oppmerksom på at dette må være en måte å bygge ferdig isolert fjøsvegg på uten store lån og rentekostnader.

Grovt tømmer har jeg tatt ut av egen skog. Dette fikk jeg kantet til 8" tykkelse (som er tykkelseskravet til bolig hus) på ei lokal sag.

Regner jeg hogst, sagkostnader og en timepris på kr. 300,- til lafting koster det meg ca. kr. 500,- pr. kvm. ferdig (isolert) vegg.

I tillegg sitter jeg igjen med masse plank og bord.

Glad for råd og tips, eller synspunkter på dette.

Mvh Bjørnar

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjørnar_1

Jeg har tidligere drevet med melkeku, og lurer på å starte opp igjen. Ga meg p.g.a. for dårlig byggnigsmasse og måtte gjort store invisteringer for å fortsette.

Driver for tiden å lafter meg en hytte, og i den forbindelse har jeg blitt oppmerksom på at dette må være en måte å bygge ferdig isolert fjøsvegg på uten store lån og rentekostnader.

Grovt tømmer har jeg tatt ut av egen skog. Dette fikk jeg kantet til 8\&quot\; tykkelse (som er tykkelseskravet til bolig hus) på ei lokal sag.

Regner jeg hogst, sagkostnader og en timepris på kr. 300,- til lafting koster det meg ca. kr. 500,- pr. kvm. ferdig (isolert) vegg.

I tillegg sitter jeg igjen med masse plank og bord.

Glad for råd og tips, eller synspunkter på dette.

Mvh Bjørnar

Link to comment
Share on other sites

Eg har lest at det er bygd ein samdriftsfjøs i lafta tømmer. Eg trur det var i Bondebladet, og fjøsen låg i Nord-Østerdalen.

 

Her på garden var fjøskassa på gamlefjøsen laga av lafta tømmer. Det fungerte greitt. På dei stadene i gamlefjøsen der det kom kuskit, var det montert hønsenetting på veggen som var armering for mørtel som var pussa på. Ein annan måte for lettvint reinhald av veggar som blir tilskitna, er å bruke syrefaste plater festa på bord som er montert kant i kant på baksida. Borda er der for å gi plan bakgrunn til platene. Ei standard plate er på 125x250 cm. Skiten er lett å vaske av med høgtrykksvaskar.

 

Eg vil tru at dette kan vere ein grei måte å få seg ein rimeleg fjøs. Du flyttar pengane over i ei anna lomme i staden for å gi dei frå deg i bytte mot varer. Dersom det blir lange veggar, må du finne måtar til å avstive veggen sidevegs. Og så slepp du at dyr slår hol på innvendig veggkledning.

Link to comment
Share on other sites

Dette har eg ikkje noko tru på. Det er da ikkje veggane som kostar noko i eit fjos! Reisverk og kledning kan du sage frå eigen skog, og isolasjonen blir ingen stor kostnad i eit fjosprosjekt. Betong og innvendig utstyr er dei store postane... Har ikkje vore i Engerdal og sett \&quot\;Hotel Dagros\&quot\;, men har høyrt noko \&quot\;ymse\&quot\; om den løysinga.
Link to comment
Share on other sites

Dette har jeg stor tro på! Det fjøset som GunnarF tenker på, er Hotell Dagros, http://www.hotell-dagros.no/ i Østerdalen. Det kan være greit å ta seg en prat med dem. I tillegg har det nå her i bygda kommet opp et ammekufjøs i tømmer. Dette tilhører Ole Anton Stensrud. Det har vært artikler om han både i bondebladet og i Norsk Landbruk. Bare å google han, så kommer artiklene opp. Hos han var det ei sag i østerdalen som gjorde jobben, http://www.satersmoensag.no/. Synes dette blir rolige og lune fjøs. Hvis man da i tillegg monterer innredning fra Knut Byberg, http://www.byberg.net/tregrind.htm så kan man jo i tillegg ha god samvittighet for at fjøset er klimanøytralt og kanskje positivt nå i disse klimatider...:P

 

Når det gjelder veggene så har Ole Anton hatt på plater nederst der det vil være sannsynlig at møkk kan sprute. Dette ser helt greit ut, og fungerer bra. Kjør på!

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1

Når det gjelder Hotel Dagros i Engerdalen så var forholdene der litt spesielle i og med at de som bygde fjøs hadde rett til å ta tømmer i statsallmenningen til å sette opp driftsbygning, men de kan ikke hogge tømmer og selge det. Hvis du har grovt furutømmer i egen skog så må du antagelig regne på om du heller skal selge det for en god pris og bygge fjøs med pengene.

Det blir akkurat nå bygd et stort samdriftsfjøs i Vingelen av tømmer, men der var det også noe med at det var dårlig levering på tømmer i fjor ved disse tider da de hogg mye skog for å dyrke et par hundre mål med nytt areal. Samtidig var det sikkert ledig kapasitet på saga på Materialbanken, hvor noen av brukerne også er involvert. Det blir bygd med limtre og lafteplank, såvidt jeg vet både i vegger og tak. Jeg har foreløpig bare sett det på avstand. Om ønskelig kan jeg skaffe deg navn på noen av de som holder på der om du vil ha mer informasjon.

Link to comment
Share on other sites

Et fjøs skal ikke ha vegger :-), skal du få inn nok luft om sommeren så er det best å ha åpne vegger, bruk gardiner eller vindbremseduk når de regner sideveis eller blåser for mye.

Kyr trives godt ned til 10 minus, hvis du må ha isolerte vegger så ville jeg gått for desse luftfylte opplåsbare plastveggene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Neteland_1
Bygde nytt fjøs i sandwichelement for 7 år sidan,det er enkelt,billeg og vedlikehaldsfritt og lett om ein vil bygga på seinare,noko me sannsynlegvis skal gjera til våren,då berre flyttar me ut eine langveggen.Luftig fjøs,enkelt å halda reint,ikkje antydning til rust.
Link to comment
Share on other sites

Det er nok enkelt og raskt å få satt opp et sandwich fjøs, og de er sikkert nokså vedlikehaldsfrie..... men eg trur ikkje me kan seie det er billeg nok lenger. Det må byggast billigare for å tjene penger i melkeproduksjon. Når dyra ikkje har behov for varme fjos så er det ingen grunn til å isolere heller.(i alle fall ikkje langs kysten). Dei seier du bare sparer 20 % på å droppe isolasjon\; men bygger du for 8-10 mill blir det mykje penger av dette. Eit sandwich tak koster ca 400 kr M2, mens sement plater koster 60 kr M2. I veggene trenger du bare tre kledning. Du har også større mulighet for egeninnsats på et uisolert fjøs......
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...