Jump to content

isolert/uisolert bygg?


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym
hva er best? skal bygge fjøs for ca 65 melke kuer, ca 65 amme kuer og 55 okser. hva burde jeg satse på?
Link to comment
Share on other sites

Guest Stig_1

Om du skal bygge issolert elller ikke kommer an på hvor i landet du bor og hbor mye penger du skal bruke i bygget, Robot/karusell/melkestall, hvor mange av kvigene vil du beholde/ha plass til selv?

Mange spørsmål som må besvares før en avgjøreldse tas. kan fort dreie seg om noen hundre-tusen kroner`\;)

Jeg tegner og planolegger proffisjonelt fra jæren til sør-telemark

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
jeg bor i telemark skal ja ca 70 melke kuer som blir melket av en lely robot. jeg skal også ha ca 40 okser og 65 amme kuer. har tegninger klare. blir noen milioner! så.. hva burde jeg?
Link to comment
Share on other sites

Guest OAA_1

Kva trur du sjølv etter å ha vore rundt å sett i dei ulike?

 

Har ikkje lausdrift sjølv, men hadde definitivt bygd uisolert. Noko rimeligare å byggja. Men mest av alt så gjer det eit mykje betre klima. Opne vegger med gardin. Trur kyra hadde valgt uisolert om dei fekk mulighet. Har merka meg at det er mykje støy frå vifter i isolerte fjos. Og dersom det er eit hydraulisk måkeanlegg med aggregat som står i sjølve fjoset, bråkar det noko enormt.

Det kan vel vera ganske kalde vintrar i Telemark, men det skal ikkje vera noko problem. Var ein del her på Jæren som fekk eit litt bratt læringskurve i vinter, men når ein berre veit kva som skal til, går det fint.

Link to comment
Share on other sites

Guest 6470_1

Der jeg bor har vi ligger vi på minussida fra november til midt i april.Januar og februar ligger mellom -15 og -35 grader.Har ingen konkrete planer om utbygging enda,men uisolert blir uansett ikke aktuelt p.g.a høye driftskostnader i forbindelse med møkk og vann + økte grovfor kostnader.Det jeg derimot er mer nysjerrig på er et isolert fjøs med naturlig lufting.Det kunne jo kanskje vært en ide for trådstarter også(Kan vel ha ganske streng vinter i Telemark også vil jeg tro)

Er det noen som har ærfaring med slike fjøs er iallefall jeg interesert i og høre om dem.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Eg vil uansett anbefala naturlig ventilasjon med gardin i veggene. Mykje betre luft, lågare smitttepress for kyrne og sannsynlegvis haldbart. me uisolert bygg med gardin greier ein å halda ca 5 greder forskjell ute og inne om vinteren, med isolert med gardin seier dei minst 10 grader forskjell. Problema inne med gjødsel og fôr startar først og fremst når temp kjem under 10 minus inne. Derfor vil eit isolert bygg med naturlig vent (gardin) stort sett fungera svært godt der temp. sjeldan ligg under 20 minus over lang tid. Heilt uisolerte fjos fungerar i Pasvik og Røros, men krav noko ekstra arbeid om vinteren. Vil anbefala isolert tak (Sandwich) (10-20 % dyrare enn uisolert iflg rykter) då slepp du drivhuseffekten om sommaren og, som er mykje verre for kyrne.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dei fleste byggefirma leverer både sandwich og eternit uisolert) , f.eks grudebygg, slb, smith, m.fl.Sjå f.eks:

http://www.sl-bygg.no/info.php

http://www.grudebygg.no/bygningsmateriell.shtml

Har ikkje peiling på kvalitet og prisforskjellar, det er jo og forskjell på kor tjukke plater som vert brukt. Når det gjeld ventilasjon vil eg sterkt anbefala gardinventilasjon. Vifter og ventilar gjer ikke stort nok luftskife i sommarhalvåret+ mykje støy. Har god erfaring med Rotor, levert direkte frå produsent, rekna for å vera \&quot\;mercedes\&quot\; utan høgare pris.Pass på å ha brei kip i mønet så du får inn mykje lys, sidan sandwichplatene hindrar lysinnslepp elles i taket.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg synes generelt prisforskjellen er for liten til at uisolerte bygg er veldig fristende. Altså\; jeg holder en knapp på isolerte bygg.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Hva er prisforskjellen på isolert/uisolert da? Synes personligt det er mye bedre luft i uisolerte fjøs. Ingen vits i å bruke flere hundre tusen ekstra på å isolere for sin egen del, når dyra har det best i godt friskt klima. Det at kalvene blir friske når de kommer ut i kalvehytte er vel et godt eksempel på det.......
Link to comment
Share on other sites

Guest OAA_1

Har så vidt begynt å kikka på nytt fjos sjølv og snakka med ein Tine rådgjevar i den samanheng. Han hadde ikkje noko veldig formaning om det burde vera isolert kontra uisolert. Men å satsa på eit isolert bygg med naturleg ventilasjon var ikkje særleg bra. Så lenge det ikkje skal vera vifter som dreg ut lufta, må luftinntaka vera så store, altså gardin eller sprekkpanel, at det er ikkje lenger snakk om eit isolert bygg. Isolert tak i eit uisolert fjos er fyrst å fremst for å halda varmen ute om sumaren. Men det hjelper vel på i dei strengaste kuldeperiodane og.

Er ikkje sikker på om driftskostnadane er så mykje høgare i eit uisolert fjos totalt sett. Varme til vatn kan ein ta frå mjølka, evt varmepume. Har og forstått det slik at det skal vera rimelig kaldt før kyrne treng mykje meir mat for å halda varmen. I tillegg er det jo fleire (3-4?) vifter i eit isolert fjos som trekk straum kvar enda dag året rundt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Neteland_1

Mykje betre klima?Trur de synsar litt her.Klima kjem an på romvolum og høgde under taket.Vil våga påstå at ein del plassar fungerar isolert betre om sommaren,kan styra luftskifte.Ein ting er og kva som ligg rundt bygget,med isolert og mekanisk ventilasjon er ein og tryggare på å få lukta over taket og opp i lufta.

Ny mekanisk ventilasjon har tilnærma null støy,store vifter og store inntaksventilar gjer at vifta kan gå seint,og det fungerar som naturleg ventilasjon når det er kaldt.Då me bygde, var mekanisk ventilasjon det desidert billegaste.

Link to comment
Share on other sites

Guest K.S_1

Jeg startet opp i nytt uisolert fjos i januar, og har allerede hatt både steinkalde og forholdsvis varme dager. Erfaringene så langt er veldig! gode. Melket tidligere i et mekanisk isolert løsdriftfjøs, og må si jeg savner det relativt lite. Det blir nå brukt til kviger, og på tross av lavt belegg nå på sommeren, er det betydelig dårligere luft der enn i det nye.

 

For å illustrere det litt, kan jeg nå gå kveldsrunden uten å dusje etterpå. Prøvde jeg på det da jeg melket i det gamle, ble det relativt månelyst.....

Her på Jæren bare fungerer det. Fordelene jeg har merket meg, er som følger:

Bedre produksjon, var enkelt og rimelig å sette opp, oversiktelig (både innenfra og utenfra. Kan få med meg både brunst og unormale ting bare ved å kjøre rundt fjøset), lyst og trivelig uten bruk av elekrtisk lys i sommerhalvåret og slipper og svette når jeg arbeider.

 

Den eneste bakdelene jeg har sett så langt, er at det blir for tørt på spaltene der det ikke er så mye trafikk. I kombinasjon med skraperobot, legger det seg en tynn film hver gang roboten går, og tilslutt blir det belegg på spaltene.

I tilegg kan jo fugleplagen nevnes. Tenk på hvordan fuglene skal holdes ute helt frå planleggingsstadiet!!

 

Så sant du ikke har 20 minus i flere uker i strekk, vil jeg anbefale uisolert.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det er vanligt å bygge fast kip på uisolerte fjøs. Da er det gardinene på langsidene som er kostnaden, men i og med at det blir mindre vegg, tviler jeg på at mekanisk kan bli billigere. Skal du derimot ha kip som styrer seg opp og ned selv som i et drivhus blir det fort dyrt ja. Som Nils sier kan du få god ventilasjon i et isolert fjøs med vifter også. Men nå har jeg vært i mange bygninger opp gjennom åra, og det er for meg uten tvil på det jamne best klima i uisolerte fjøs med kip og gardiner. Og så har du et rimeligere bygg også som teller like mye, skal en tjene penger etter bygging. Da får en heller tåle ei uke og to med litt ekstra arbeid i kulde perioder.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Eit moment som vert lite vektlagt er yting på kyrne. Ei ku som prod. 40 kg/dag har over dobbelt så stor varmeprod. som ei på 10 kg, i tillegg er dampprod. også mykje større. Her i landet vert det bygd alt for lite kapasitet på luftskifte i mekanisk vent. fjos. Det er ikkje romvolumet som er viktigast, det er luftskifte! Dersom ikkje lufta vert skifta ut, hjelper det lite med stort volum. Eg har vore i relativt mange nye fjos, og vifter lagar sjølvsagt lyd, særleg i varme periodar. I tillegg veit me at lyden minkar ikkje med åra...

Etterkvart som ytinga går opp, vert dyra meir utsette for mastitt. Viktigaste førebygginga er lågt smittepress(og godt reinhald). Då er luftskifte heilt avgjerande. Dersom ein skal halda frisk nok luft i ein vanleg norsk vinter skal det vera kuldegrader inne!! Då er det ikkje vits i å bruka mykje pengar på isolasjon.

Elles er synsing om klima svært god måte å vurdera lufta på. Det er stor samanheng mellom den fjoslukta me kjenner og konsentrasjon av bakteriar og gassar. Derfor er vår subjektive synsing eit svært godt mål på luftkvaliteten.

Elles om prisar: vert ofte sagt at uisolert er ca 10-15 % billegare enn isolert (sandwich), men det er mykje større mulighet for eigeninnsats i uisolert, slik at ein kan få ned kontantutlegget ein heil del. Er det nokon som har erfaringar om dette?

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Neteland_1
Skal nesten kunne garantera at å setja opp eit bygg med sandwichelement er noko av det enklaste som finns.Me la opp 1200 m2 med tak på 2 dagar.Trur ikkje ein byggjer noko uisolert tak raskare,og det er rom for stor eigeninnsats.Sandwich er enkelt ,vedlikehaldsfritt og det erenkelt å bygga på seinare om ein vil utvida,då er det berre å flytta ut vegger og tak.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...