Jump to content

Grunnarbeid på driftsbygning


Guest

Recommended Posts

Hei!

Holder på å sjekke ut litt priser på grunnarbeid og har i den forbindelse noen spørsmål.

 

Hvor mye stein (komprimerbar masse) burde det brukest under bygget?

 

Hvor mye matjord/masse burde erstattes med stein, før man bygger opp veien igjen?

Link to comment
Share on other sites

Guest Gaute_1

Hei!

Holder på å sjekke ut litt priser på grunnarbeid og har i den forbindelse noen spørsmål.

 

Hvor mye stein (komprimerbar masse) burde det brukest under bygget?

 

Hvor mye matjord/masse burde erstattes med stein, før man bygger opp veien igjen?

Link to comment
Share on other sites

Guest oddski_1

Ikke lett å si, da dette er noe avhengig av bla grunnforhold og antall tunge kjøretøy. Grusholdig grunn vil kreve mindre påfyll enn seindrenenrende materilale som leire. I tillegg vil klimatiske forhold(telehiv) bli en bestemmende del. Regner med at du ikke bygger en vei for høy trafikk, så ca 30 cm pukklag samt noe finere masse på toppen skulle vel holde. Sørg for at det legges ett skille med fiberduk i bunn, god grøfting osv.

 

Hvis du vil forske litt mere selv kan du skaffe denne:

http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Nyhetsarkiv/Nasjonalt/117906.cms

 

Her finner du tabeller med mer for oppbygning av veg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gaute_1

Okei

 

Fjøsen, ca 530m2 skal bygges på godt drenert sandgrunn.

Lurer bare siden entrepenør har beregnet å fjerne 0,8 meter av \&quot\;matjord\&quot\; og skal fylle på med sprengt stein. Videre skal nivået hevest med ringmur på ca 1,5 meter og mere stein opp i tomta. Videre skal det bygges vei og dær skal 0,6 meter \&quot\;matjord2 fjernest til fordel for steinfylling.

 

Blir bare sabla mye stein som skal sprenges ut og flyttes på.

Ikke akkurat gratis... :-(

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Anonym
Høres unødvendig omfattende ut. Få en aen entreprenør til å sjå på det også...så kan du samenligne...
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...