Jump to content

Treng hjelp med fylltømmer


Guest

Recommended Posts

Har problem med TKS fylltømmer. Eg får starta den opp og går som normalt, men når eg har stoppa den og skal starta opp igjenn like etter går sikringane. Sikringane er på 63 A. Vifta er på 11 kW. Startstraumen er på 175 A, men trur det skal vere normalt. Fylltømmaren er over 1 år gamle og er først no i juletida at problemet har begynnt. Spm. er om nokon har hatt samme problem med desse og kva som har blitt gjort?
Link to comment
Share on other sites

Har problem med TKS fylltømmer. Eg får starta den opp og går som normalt, men når eg har stoppa den og skal starta opp igjenn like etter går sikringane. Sikringane er på 63 A. Vifta er på 11 kW. Startstraumen er på 175 A, men trur det skal vere normalt. Fylltømmaren er over 1 år gamle og er først no i juletida at problemet har begynnt. Spm. er om nokon har hatt samme problem med desse og kva som har blitt gjort?
Link to comment
Share on other sites

Guest Perska_1

Det tyder på at det er en strømfeil.

Først må du finne ut når sikringen slår ut. Er det når vifta starter eller når fylltømmeren starter.

 

Det mest trolige feilen er at en ledning til en elektromotor har dårlig kontakt. Det kan være koplinger eller i støpsel/kontakt, eller sågard brudd i kabelen etter skade på kabelen.

 

For å avdekke dette må du ha et mulitimeter. Mål hvor mange ohm det er på ledningene som går til motorene (uten at strømmen er på). Det skal være ca 20-100 ohm mellom hver av de tre fasene hvis ledningen og koplinger er OK. Hvis det er brudd vil du få en mye større verdi. Mål inne i skapet.

 

Hvis det tyder på brudd må du da kople av støpslet å måle der. Hvis problemet fortsatt er det må du sjekke i kontakten på andre siden av kabelen. Slik beveger du deg helt til du er på motoren.

 

Husk at en kontaktfeil kan være vanskelig å finne siden den kan være periodisk.

 

Hvis dette ikke fører fram kan problemet være jordfeil.

Link to comment
Share on other sites

Kontaktorene i skapet i på disse TKS(Royal) tømmerene har en tendens til å bli varme og henge seg opp.(Skjedde igjen idag på vår fylltømmer,endte med att vinsj opp kontaktoren brandt seg fast)

I ditt tilfelle kan det være att kontakttoren til stjerne-trekant venderen til vifta henger seg opp når den er varm,men slipper igjen når strømmen har vært avslått en stund og kontaktoren har fått kjølt seg ned.

Link to comment
Share on other sites

Guest Melkebonde_1
Jeg har hatt samme problemet. Da var det en kontaktor som måtte skiftes. Men det var første feilen på ti år med fylltømmeren.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Har du mulighet til å måle strømmen som går til motoren (alle 3 faser) med eit tang-ampermeter,vil du kunna avdekke om det er noko gale med motoren. Det skal være lik amp.på alle tre faser + - o.5- 1 amp. 11kW motor skal trekke ca 38-40 amp. avhengig av virkningsgraden.(230 V )

Er desse målingane ok, vil eg sjekka i skapet, er sikkringen unormal varm? 25-30 C er ok.Hvis du kjem til, kunne du målt fasestrømmen på sikringen og. Er det et annet resultalt enn ut frå kontaktoren er det dårlig kontakt i sikring eller kontaktor.Hvis det er større skeivbelastning i systemet skulle motorvernet slå ut.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...