Jump to content

Bygge nytt eller bygge om?


Guest

Recommended Posts

Sitter i en lei situasjon for tia. Innser at jeg må bygge ny og større driftsbygning før neste generasjon skal overta bruket. Driver i dag med melk, kjøtt og kombinertproduksjon på gris.

Melkefjøset er et snart utslitt tradisjonelt båsfjøs med 44 melkebåser og 90 ungdyrplasser, grishus i 2 etg, med plass til 45 årspurker, smågris og 300 slaktegris.

 

Vuderer og bygge nytt melkefjøs og bygge om til grishus i det gamle melkefjøset, evt bygge på liggebåser til den ene langveggen og bruke eksisterende fôrbrett, og bygge på grishuset.

 

Hvilken løsning vil bli billigst i lengden?

Link to comment
Share on other sites

Sitter i en lei situasjon for tia. Innser at jeg må bygge ny og større driftsbygning før neste generasjon skal overta bruket. Driver i dag med melk, kjøtt og kombinertproduksjon på gris.

Melkefjøset er et snart utslitt tradisjonelt båsfjøs med 44 melkebåser og 90 ungdyrplasser, grishus i 2 etg, med plass til 45 årspurker, smågris og 300 slaktegris.

 

Vuderer og bygge nytt melkefjøs og bygge om til grishus i det gamle melkefjøset, evt bygge på liggebåser til den ene langveggen og bruke eksisterende fôrbrett, og bygge på grishuset.

 

Hvilken løsning vil bli billigst i lengden?

Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1

Bygg nytt og stort nok. Har nett bygd ny fjøs i tilkyting til den gamle og etter 1 års bruk, innser eg at den skulle vore litt større.

 

Det kostar mykje når du skal bruke leigd hjelp til tilpassing/flikking mellom gammalt og nytt. Det vert mykje spekulering på arbeidarane, og det er vanskeleg å estimere kva slike ombyggingkostnader vert.

Link to comment
Share on other sites

Bygg nytt fjos med robot og samle alt storfe i ny rasjonell bygning.

Bygg om gammel bygning til mer gris.Vet ikkje kor mye hjelp du har i produksjonen men hvis du er aleine ville eg vurdert å tatt inn en partner i fjoset slik at du har bedre tid til

å se etter grising i gamlefjøset.

Link to comment
Share on other sites

Kellp\; Vuderer og bygge til 75-80 melkekyr med fullt påsett når jeg først skal bygge. Har ikke stor nok melkekvote enda, (365.000 ltr) men vurderer og fylle opp med ammekyr på ledige plasser til jeg har mer kvote.

Har sett litt på forskjellige løsninger på Innovasjon Norge sine nettsider om påbygg av liggebåser og løsningene ser veldig enkle ut.

Hovedårsaken til å bygge på den gamle bygningen blir å slippe å gå ut mellom to byggninger for å stelle dyra.

 

Bonde\; Robot er ikke aktuelt i første omgang, men kommer til å tilpasse melkeavdelingen til å bygge om til robot viss neste generasjon ønsker det. Jeg har svigerdatter og kone med i det daglige fjøstellet og har dermed ikke behov for samarbeid eller ansatte. Samdrift er ikke aktuellt her på gården, muligens kvoteleie.

 

Griseproduksjonen skal økes en del, i første omgang blir det ommlegging til ren smågrisproduksjon med 50 fødebinger, rekrutering, gjeldpurker, og smågris. dersom det blir en totalombygging av det gamle fjøset.

Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1

Pr idag er jo kvotetak for enkeltbrukar 400 000 liter, so då har ikkje du mykje å gå på før dei eventuelt endrar reglane. Har sjølv 399.000 i disp kvote(eigen +leigd) og håpar at dei endrar reglane neste år. Det bør vere same reglar som gjeld for samdrifter og enkeltbruk!

 

Har 62 liggebåsar til kyr/sinkyr/drektige kviger i nyefjosen og ungdyr i den gamle fjøsen. Alt ligg på same plan og vegg-i-vegg. Hadde eg fått valget igjen, hadde eg bygd med 20 liggebåsar meir og til ungdyr på andre sida av forbrettet. Utruleg mykje meir lettvindt med ny fjøs, kontra den gamle der ungdyra står.

Link to comment
Share on other sites

Heilt enige med forrige innlegg at enkeltbruk og samdrifter må

ha samme vilkår og ikkje bli straffet som nå. Me er 3 bruk i samdrift

og skulle jo og hatt mulighet for å leige kvote eller kjøpe oss opp til 400t hver.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...