Jump to content

Uvær, torevær og elektriske anlegg


Recommended Posts

Uværet Berit er over oss og eg har tatt mine forholdsreglar og kobla ut ein del av automatsikringane og dratt unødvendig utstyr ut av stikkontakten.

 

Eg kobla akkurat inn automatsikringane igjen og byrja å lure på om det er så lurt å koble kretsar ut i moderne anlegg? Kanskje er anlegga konstruerte for best å håndtere overspenning og overbelastning "på eiga hand", og det eg gjer ved utkobling gjer vondt verre?

 

Moderne utstyr har det gjerne med å være betre konstruert for å takle belastning, men er meir sårbart for endringar som er uforutsette. Når ein har fått overbelastning og overspenning inn i systemet er det kanskje best at anlegget sjølv får "velge" kva kretsar som skal brytast?

Link to comment
Share on other sites

Guest Agrostar_1
Overbelastningsvern har ingenting å sei ved lynnedslag, det er kun for å sikre at det i skapet ikkje brenn opp. Overspenningsvern skal verne mot dei verste skadane ved lynnedslag, ved at den fører ein eller fasar til jord. Når det er sagt, så er det her skapt av mennesker, så feil skjer. Det sikraste vil eg tru er å ha alle sikringar ute, men overbelastningsvernet inne.
Link to comment
Share on other sites

Guest Agrostar_1
Om du tek ut/slår ned hovedsikringen, så kan fortsatt lynet slå ned i linja og komme heilt inn til skapet ditt. Om du derimot har hovedsikringen inne og alle andre sikringar ute, så kan det kun gå gjennom overspenningsvernet og på den måten føre straumen vekk, istadenfor at det berre står å trykker på om du hadde slått av hovedsikringen.
Link to comment
Share on other sites

Når det er snakk om overspenningsvern er det stor forkjel om ein har kabel eller luftstrekk inn til huset. Faren for overspenninger i nerheten av huset er mykje større ved luftsrtekk. Då kan det vere godt med overspenningsvern. ved kabel er det så å sei umulig og få overspenning ner huset men like lett lengre ute i nettet. Strøm går altid korteste veg til jord. Dvs den vegen me minst motstand, dette måles i ohm. overspenningsvernet har lavere overgangsmotstand til jord. Dette fører til at i et kabelnett kan du \&quot\;lokke\&quot\; til deg overspenninger som uten et overspenningsvern ville gått til jord andreplasser i nettet. dvs beste måten og holde overspenninger borte på er en instalasjon som er i god orden UTEN jordfeil.

Det er ingen dårlig vane å trekke ut sensitivt utstyr under tordnever.

Link to comment
Share on other sites

hei

 

du bør legge ut ut alle automatene og kople fra telelinja inn(ta ut RJ45 pluggen), da overspenninger fra lyn kan følge denne og vrake datamaskin osv. I tavla bør du ha grov vern, disse tar den tyngste støyten. men sensitivt utstyr som tv data bør i tilegg ha finvern.

En stor del av overspenningene på nettet kommer fra nettleverandøren selv ved indusertespenninger og transienter (f.eks ved betjening av brytere på høyspent siden).

Har du flere tavler skal alle ha grov vern.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...