Jump to content

Fjøsplaner


Recommended Posts

Driv åspekulerar på å bygge fjøs.

Tenker å bygge til ca 30 kyr. Melkefjøs med ungdyr, ikkje oksar

Robot og foring med minilaster

Spaltegulv og gjødselkjeller rett under

Vil bruke mest muleg tømmer av eigen skog, har eiga gårdssag.

Tenkte vanleg stender og takstoler pga kan då bygge sjølv.

Sette vekk betongarbeid. Bruke haust og vinter på trearbeid og innredning.

Har vert inn om tanken på å lage innredning av tre. Erfaringer?

Er dette eit gjennomførbart prosjekt?

Har vert på besøk i nokon fjøsar av stål og nokon av treelement ligg på rundt 9 mill. Det synest eg er over det som akseptabelt

Tenkte att eg kom langt med 3 mill.

Link to comment
Share on other sites

Guest Perska_1

Hvis du skal ha robot blir det nok godt over 3 mill. Gjør du det veldig billig kan du kanskje klare det for 3mill+robot.

 

Er usikker på om det er lurt å ha gjødselkjeller under fjøsen.

Det en dyr løsning og problemet med en gasstett løsning som fungerer i praksis.

Ville hatt gulvet rett på grunn med skraper ut. Og utvendig kum.

Foretar du støypearbeidet med egne ansatte personer vil du spare mye penger. Med gjødselkjeller blir det mye mer komplisert med armering, støtter, dragere osv.

 

Har ingen erfaring med treinnredning annet enn det mine foredre hadde for ungdyr mange år siden. Og de erfaringene var ikke gode.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Sjølbygging kan bli dyrt dersom ikke du har erfaring og fagkunnskap.

Et så stort fjøsbygg krever planlegging og hjelp fra fagfolk. FX Norsk landbruksrådgiving eller TINE. Det er også lurt å reise rundt, se på løsninger og få reelle byggekostnader. Gjødselkjeller kan være ok dersom det fx gir bede utnytting av tomta. Det er dessuten stort sett mindre stygt enn gjødselkum. Plasstøpt betong utført av fagfolk holder ofte bedre kvalitet enn elementer. Her på garden har vi valgt både gjødselkjeller og treinnredning. Og vi er fornøyd. Gasslås fra Reco er fhv rimelig hvis det er skrapeareal. Treinnrednig er stille og dyrevennlig og kan lages etter moderne tegninger. Lars E Ruud har jobba mye med dette.

Prisen for bygget avhenger av egen kapasitet og kunnskap, lokalt byggemarked, tilgang på tømmer fra egen skog, tomtas beskaffenhet, almenningsrett osv osv. Alle prosjekter er ulike.

Se fx:

http://www.landbruksbygg.no/media/ring/1238/08%20Lars%20Erik%20Ruud%20%20Hvordan%20bygge%20funksjonelt%20rasjonelt%20og%20billig.pdf

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...