Jump to content

Ikke bygge fjøs under samme tak?


Guest

Recommended Posts

Jeg studerer arkitektur ved NTNU og jeg skal i diplomoppgaven min prosjektere et kufjøs, og ønsker å optimalisere det mtp pris, logistikk, bruk, konstruksjon osv.

 

En ting som jeg har sett på er at fjøs som bygges i dag ofte er store monumentale bygg med et stort fotavtrykk som blir en diskusjon i det norske kulturlandskapet.

 

Jeg leker litt med tanken om å flytte en del av funksjonene i et annet bygg. Og lage flere små enn ett stort fjøs. For eksempel at melkeproduksjon og ungdyroppstalling skjer i ulike bygninger. Eller at tekniske rom og andre birom flyttes, og det kun er melkeproduksjon som foregår i det ene bygget.

 

Jeg prøver å kartlegge fordeler og ulemper med å gjøre det slik og få innspill fra folk som har erfaring med landbruk og drift av fjøs, og til syvende og sist finne ut om dette er en god idè?

 

Jeg kan se for meg at det vil føre med seg en del utfordringer: Kanskje er det helt meningsløst å ha tankrom 20 meter unna der melkingen foregår? Eller at fôrsentralen må være i tilknytning til fôrbrettet? Osv.osv.

 

Er også ute etter å finne ut hvilke mekaniseringsløsninger dette kan fungere for/fungerer ikke for.

 

Noen som har noen tanker eller innspill?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dagens byggepriser er som du nevner for høye til å gi leveverdig inntekt fra melkeku. Vi har en skuff med tegninger av alle typer ombygg/nybygg som alle er kassert. Dagens nyfjøs er etter min mening mye &quot\;dill&quot\; og lite produksjon.

Skal det lønne seg må det være produksjon (dyr) i flest mulig kvadratmeter av bygget.

 

For å komme fram til om dette er lønnsomt, må du ta med hele regnestykket\; byggeprisen er en ting, driftskostnader en annen. Sparer du 2 mill når du bygger, er det ca 200 tusen spart i renter og avdrag per år. Det får du ikke mye leid hjelp for, om den løsningen du bygger krever det...

 

Jeg tror ikke det finnes en mirakelkur i byggemåte.

For alle bønder er det viktig å skaffe gode løsninger, som er rimelige og gir optimalt produksjonsresultat. Er du flink til å bygge, skal du gjøre det selv.

 

Rent produksjonsmessig er et slik opplegg du skisserer svært vanlig i europeiske besetninger. Dyrene blir skilt i grupper ettersom hvilken foring og oppfølging de trenger. I norsk landbruk blir forholdene antagelig for små, men kanskje aktuelt ved ombygging av driftsbygninger f.eks. i flere etasjer.

 

Mulighetene er mange, og sannheter har blitt justert i alle tider. Om du klarer å lage et opplegg med mange hus som fungerer godt sammen, så blir jeg imponert.

Lønnsomheten i prosjektet ditt tror jeg ligger i om bønder kan sette opp &quot\;småhusene&quot\; selv, f.eks med leca og enkle taksperrer.

Det finnes en skog med teknisk utstyr, men husk at den minste duppeditt drar 6-sifrede beløp. Jeg vil tro at effektiv automatikk og evt. drivganger/forganger mellom husene blir en utfordring på de fleste norske tun. Det vil være enklere å løse i en stor hall.

Link to comment
Share on other sites

Nå er ikke jeg bonde, men økonomen i meg sier at det ikke vil være noe å tjene på dette økonomisk, med mindre du finner svært gode løsninger eller det legges inn en stor del egeninnsats i byggingen. Ellers ser jeg for meg at det blir mye stress å fly fra byggning til byggning i noen situasjoner.

 

Som sagt er jeg ikke bonde og jeg har heller ikke regnet på tallene. Dette var bare de første tankene som fallt meg inn. Ønsker deg lykke til og du må gjerne dele evt. resultat her om du har mulighet!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Anonym
Ja støtter mannen over meg her. Hva i all verden er hensikten med å begynne å prosjektere et driftsapparat spredt over flere bygg? Som arkitekt bør du heller se på muligheten for å plassere bygget slik at det passer inn med andre bygninger og terrenget rundt.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg tror ikke ideen er så dum. Geografien vår gjør mange steder at et fjøs på 30x60 meter er vanskelig å innpasse i et tun uten store masseforflytninger og stygge fyllinger og skjæringer. Brede bygg er dyrere enn smale pga takkonstruksjonen. Veldig lange og smale bygg gir store avstander.

 

Å dele funksjoner på flere bygg kan gjøre at man kan bygge i forskjellige plan der det er bratt, og få kompakte, rimeligere bygg. Kunsten blir å få fellesrom slik som tavlerom/teknisk rom, smittesluse og fôrsentral til å fungere for alle bygg. Men både visuelt og økonomisk tror jeg det finnes gode løsninger, så gjelder det å fådet praktisk. Se til Sveits, Østerrike og Bayern, der finnes det mye som vi heller bør bli inspirert av enn i Danmark.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg mener selvfølgelig to (sjelden flere) bygg så å si inntil hverandre, ikke &quot\;spredt rundt&quot\;. De må jo dele gjødselkum, den blir ikke større enn for ett stort fjøs, men må nødvendigvis ha hvert sitt innløp. Forsentral og -mekanisering må også selvsagt være felles. Mange muligheter, traktor, minilaster, LelyVector, eller annet.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...