Jump to content

Bjelke/drager i redskapshus dimensjon


Guest

Recommended Posts

Har påbegynt redskapshus/fremtidg tallefjøs. 23*17. Reisverk 5 m høyt i bakant.Cc120 takstoler. 22 grader takvinkel.

Stolper nedgravd i fremkant 5 meter opp.

Snølast 550 kgm2. Spørsmålet blir hvor lang avstand mellom stolpene.Og hvilken drager.Heb 340 med 4 meter mellomrom? Dette er ikke noe jeg har regna på bare tenkt at det blir solid.

Noen som har redskapshus med drager over stolper og hvilken dimensjon har dere og lengde mellom stolper?

Evt 2,5 m mellom hver stolpe og spikre sammen 2'8 på høykant (men det blir vel for simpelt..)

 

Link to comment
Share on other sites

Må nok ha litt bedre beskrivelse for å kunne gøre et lite regnestykke på det.

Er bygget 23 meter langt og 17 meter bredt?

Ingen innvendige vegger/søyler, kun ett stort rom?

Saltak med 22 grader fall til begge sider?

W-takstoler med c/c 1,2m som ligger an på begge langveggene?

Antar stolpene skal være mellom dører/porter i den ene langveggen?

Det med nedgravde stolper skjønte jeg ikke. Det må du forklare.

Link to comment
Share on other sites

23 meter langt og 17 bredt.1 stort rom innvendig uten søyler.saltak med 22 grader fall begge sider. takstolene ligger på ene siden på toppsvil med cc 60 reisverk.på portsiden av bygget er det gravd ned impregnerte grove stolper til frostfri dybde.oppå disse må jeg ha en bjelke som takstolene kan ligge på.det letteste hadde vært limtre pga innfestningen til takstolene.Takstolene skall ligge på langveggene.Det blir porter mellom stolpene.Har nok stolper så kan gå ned til 2.8 m mellom stolpene.
Link to comment
Share on other sites

En kjapp beregning vha denne online-calculatoren gir disse alternativene:

 

4 meter portåpninger: Du trenger HE200B, alternativt HE220A

5 meter portåpninger: Du trenger HE240B, alternativt HE260A

 

Da har jeg antatt at takutstikket er 0,5 meter og tatt med last for det. Og har antatt at selve taket inkl takstoler, himling, isolasjon, undertak, takstein etc veier 200kg/m2 (det burde være rikelig). I tillegg har jeg lagt på lastfaktor 1,2 på egenvekt og 1,5 på snø (iht Norsk Standard). Og så har jeg antatt at du er fornøyd hvis maks nedbøyning på bjelken blir L/200 (ganske vanlig), dvs maks nedbøyning blir 20mm for 4 meters porter og 25mm for 5 meters porter når taket er fullt med snø.

 

Hvis du vil sove ekstra godt om natta så går du opp en dimensjon i forhold til det jeg har regnet meg fram til. Men det er strengt tatt ikke nødvendig hvis økonomien er viktig.

 

http://www.onlinestructuraldesign.com/calcs/Simple_beam_metric/Simple_beam_metric.htm

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hvis du vil bruke limtre så må du opp i temmelig store dimensjoner med den snølasten og bygningsbredden som du har. Finner ikke riktig dimensjon i farta, men hvis du bruker den største limtredrageren som jeg har tabell på (140x520mm) så må legge to slike bjelker inntil hverandre for å kunne ha 4 meters portåpninger. Tror du heller bør satse på stålbjelker og skru fast en 2x8 på toppen for å spikre takstolene i.
Link to comment
Share on other sites

Hjertelig takk for svar!

Slutter ikke og bli imponert over hva folk kan! Og hvor jeg mye har igjen og lære før jeg er &quot\;utlært&quot\; i dette yrket.

Link to comment
Share on other sites

hei.

kommer frem til HEB180. Har regna egenlast på 100kg/m2. Dette regnes som et tungt tak. Et lett tak alstå takplater blir oppgitt i standarden til å veie 60kg/m2. Jeg har også tatt med reduksjonsfaktor for snølast på tak med takvinkel på mellom 0 og 30 grader som er på 0,8. Men legg opp noe større. du veit aldri hva du skal gjøre med bygget om noen år.

Link to comment
Share on other sites

Stolpene er nedgravde stående!

Di er meget grove det er kreosotimpregnerte eks strømlinjestolper. Så det er heltre runde av relativt grovt virke. Det du tenker på da kornbonden er at jeg kanskje burde hatt betong o gropen som stolpene står på for og unngå at di siger ned i grunnen?

Link to comment
Share on other sites

Nei.Bare gravd eet hull og komprimert med masse rundt stolpen. Burde vel vært en betongkladd i hullet der stolpen står ja..

Men det er 1,80 under overflaten så ganske hard morenegrunn.

Link to comment
Share on other sites

Ser det er mange tips her. Jeg syntes lastantagelsen til Ingeniørstudent hørtes mer fornuftig ut enn hos ingeniøren. Et poeng er jo om bjelkene skal gå kontinuerlig over flere spenn, eller om du skal ha snøfangere på taket. 550 kg/m2 er mye snø, men du bygger kanskje høyt til fjells eller andre steder med mye snø?

 

Med den mengden snø, er antagelig også kulde en utfordring. Det kan fort være at tele gir setninger på bygget hvis du kun setter stolpen i grunnen. Anbefaler bruk av frostisolasjon eller en dybde på opp mot 2,1 meter for å nå frostfritt. (kilde: byggforsk)

Link to comment
Share on other sites

550 kg snølast så jeg at takstolprodusenten brukte på takstolene mine.det skall ikke være snøfangere.Det er ikke isolert og blir brukt planja lakkerte ståltakplater.Det er 80 moh i nord trlg 3 mil fra sjøen.bjelkedkjøten vil bli på en stolpe.hva er forskjellen på ipe oh hea bortsett fra at ip er lettere?Mener og ha lest at1.80 er frostdybden her i området.
Link to comment
Share on other sites

Forskjellen på en IPE/HEA/HEB er dimensjonene på steg/flenser og høyde/bredde mål. En IPE vil bli høyere for å kunne bære samme last som en HEB, men fordelen med IPE er den er letter som du sier.

 

En HEB 200 har 5696cm^4 mens du må opp på en IPE 270 for å få samme styrke. IPE-bjelken vil da bygge 70mm høyere for å kunne gi samme styrke, hvis man ser bort fra egenvekten.

Link to comment
Share on other sites

Forskjellen på HEA, HEB og IPE kan du se i disse tabellene her:

 

http://www.kynningsrud.no/wp-content/uploads/2012/08/HEA_HEB.pdf

 

http://www.kynningsrud.no/wp-content/uploads/2012/08/IPE_INP.pdf

 

Der ser du vekt pr meter, høyde, bredde etc. Det viktigste ifb med dimensjoneringen på såpass lange bjelker er treghetsmoment om sterk akse &quot\;Ix&quot\; for den sier noen om nedbøyningen.

 

4 meter portåpninger: Du trenger HE200B, HE220A, eller IPE270

5 meter portåpninger: Du trenger HE240B, HE260A, eller IPE330

 

Ser du har fått andre innspill også. Spesielt det fra kornbonden om fundamentering bør du ta seriøst.

 

Det er riktig som noen påpeker over her at beregningene mine er litt konservative, det må de nesten være med såpass tynn info som ble gitt i starten, men da er vi ihvertfall sikre på at bjelkene vil holde uansett hva du gjør, om du skjøter bjelkene på hver stolpe eller om det blir en lang kontinuerlig bjelke, om du etterisolerer og legger gipsplater i himlingen, om du bytter ut planjaen med takstein etc etc.

 

Link to comment
Share on other sites

Du bør støpe punktfundamenter som du ser nederst på denne siden:

http://www.landbruksbygg.no/20795/20827/

 

Minimum 1x1 meter. Enten må de graves ned til frostfri dybde, eller så må de telesikres med isolasjon. Hvis du telesikrer så kan de være 1 meter dype, og isolasjonen legges rundt på alle kanter i f.eks 1/2 meters dybde.

 

Isolasjonstykkelsen avhenger av hvor du bygger, se her:

'http://www.glava.no/vei-bane-anlegg/telesikring/nodvendig-isolasjonstykkelse/

 

Hvor langt ut på hver side isolasjonen skal ligge avhenger av hvor du bygger. Hvis du bruker L3 i denne tabellen så er du sikker:

http://www.glava.no/vei-bane-anlegg/telesikring/bestem-riktig-isolering/

 

Du bør også sikre deg at ikke hele taket blåser av i storm. Desto dypere og tyngre punktfundamenter desto bedre (innen rimelighetens grenser). Vet ikke hvor værutsatt det er eller hvor lett det er å grave, men hvis det er lett å grave så legg gjerne punktfundamentene på 2 meters dybde. Og fest stolpene godt til fundamentene, og fest bjelkene godt til stolpene.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Har fulgt med på nette etter brukte bjelker men ikke funnet noe billig og nært av hea bjelker i rett dimensjon.Nytt blir for dyrt etter budsjettet. Har funnet ut at takstoler på cc 120 med 17 m bredde ikke går. Og må gå for cc 0,9.

Har nå funnet ipe 240 rimelig og nært. Og vil bruke dette og gå ned på stolpeavstand.

Har også kommet frem til at det blir for mange punktfundamenter nå jeg går ned på stolpeavstanden, at jeg like godt lager en lang såle med styropor under.

 

Link to comment
Share on other sites

hei.

tar ikke noe ansvar for dette her, men kommer frem til at du da kan ha 3,55m åpning. dette er da en fritt opplagt bjelke.

det du også må huske er at den laste du oppga på 550kg/m2 er trolig 50års laster. det er laster som komme hvert 50 år. lasten kan komme flere år etter hverandre, men i snitt kommer den hvert 50 år.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...