Jump to content

Hjelp, haster, åpen gassforbindelse i nytt påbygg for storfe!!!


Guest

Recommended Posts

Hastesak: ønsker å bygge ut fjøset med oksebinger på full spalte binger og full kjeller. Hovedfjøset er tradisjonelt båsfjøs med full kjeller, rister bak kyrne og noen oksebinger.

 

Rett før ferien var saken så og si ferdigbehandlet hos Innovasjon Norge. I siste liten etterspør de at alt er i orden med Mattilsynet. Plutselig sa Mattilsynet at her kan det ikke bygges med åpen gassforbindelse fordi det bygges nytt gulv i påbygget. Da ble saken lagt på vent til over ferien, og så sier Innovasjon Norge nå plutselig at det sannsynligvis ikke er mer penger å hente før nyttår.

 

Er det ikke køkultur hos IN når det gjelder når søknadene kommer inn?

 

Og ang kjeller: veilederen til forskriften for Hold av storfe sier i paragraf 7 som omhandler emnet åpen gassforbindelse:

 

Også påbygginger og ombygginger vil i noen tilfeller regnes som nybygg og utløser krav om gasstett forbindelse mellom husdyrrom og gjødsellager. Et vesentlig moment i denne vurderingen er om påbygging/ombygging inkluderer bygging av nytt gulv i husdyrrommet. Ved bygging av nytt gulv, skal dette regnes for å være nybygg og det tillates dermed ikke at man har åpen forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjeller i rommet det bygges nytt gulv.

Om påbygget/ombyggingen er (vesentlig) større enn eksisterende husdyrrom er også et moment som kan vurderes.

 

Vårt planlagte påbygg vil få felles fjøsluft med det eksisterende, og det skal ikke gjøres noen endringer i det eksisterende fjøset.

 

Er det ikke da normalt og fornuftig å tenke at de nevnte endringer av gulvet i veilederen må gjelde eventuelle endringer i det gamle fjøset? Det er i hvert fall det bygningseksperter i FK og NLR mener. Samtidig så begynner avsnittet med at "noen" bygg krever tett gassforbindelse. Hvordan ser da et påbygg som IKKE krever tettgassforbindelse ut?

 

Veldig takknemlig for raske svar, både med tanke på byggeregler og saksgang hos Innovasjon Norge. Er det noen som har fått ferdigbehandlet en søknad på fjoråret og fått tilskudd over nyttår med skriftlig godkjenning eller lignende?

 

Takk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det finst no spalteplank med klaffer slik at det vert gasstett. Trur det stod om det i Norsk Landbruk, usikker på om Matilsynet har godkjent det.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Eg hadde samme problem for 6-7 år sida då eg bygde på. Matilsynet nekta meg åpa løysing i kjellaren, sjølv om kyrafjøset var åpen og bygd i hop med den nye delen. Eg måtte ha renne under stutane. I ettertid har dei begynt å gje dispansasjon, og eg fekk beskjed frå matilsynet i ei samtale at dei ikkje ville blande seg borti det om eg ville skjere vekk renna. Då hadde det allerede kosta med eit par hundre tusen ekstra i byggekostnader..renna er der endå til ergrelse. På forespørsel om kvifor det måtte vere gasstitt mellom nye delen, når det ikkje var det i den gamle, var svaret at gassen ville kome seinare opp om dar var tett i nyedelen..idiota..
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Mattilsynet nevnte disse plastklaffene, og sa det hadde kommet et skriv der det stod at de ikke var godkjent som tett forbindelse. Og så lenge fjøsdelene har åpne forbindelser over gulvene og forbrettet, kan jo gassen komme den veien også, da i mere konsentrert form enn om den er fordelt over hele gulvearealet, spør du meg.

 

Når det gjelder tilskudd så håper jeg å få lovnad på forhånd om utbetaling over nyttår.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Har snakket med saksbehandleren min i Innovasjon Norge idag, han har konferert med kolleger i andre regioner og ingen i IN (inkludert han) kan egentlig forstå hvorfor vårt lokale Mattilsyn ikke går god for denne metoden. Han skal snakke litt med de i morgen for å belyse saken litt bedre. Når det er sagt så har jeg et lite press på IN også, hadde de bare etterspurt svar fra Mattilsynet tidlig i saken, så hadde vi hatt tid på forsommeren til å klarere før det ble slutt på tilskuddsmidler.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Fikk det skriftlig i går: Mattilsynet har ikke grunnlag for å nekte oss å bygge etter de planene vi har tenkt. Vårt påbygg kan ikke defineres som nybygg, og kan dermed bygges med full kjeller, åpen forbindelse.

 

Ang støtten fra Innovasjon Norge ser det også ut til å løse. En annen som søkte tilskuddsmidler måtte utsette sitt prosjekt til etter nyttår, og dermed ble det midler tilgjengelige igjen.

 

Gledelige nyheter som jeg håper andre i landet også kan ha nytte av med tanke på okser og kjeller løsning.

 

Dersom noen ønsker info så legg igjen tlf eller mail med ønske om kontakt og tips.

 

Nevnte kanskje ikke vi ligger inn under Mattilsynet Rogaland hvor de har tolket regelverket dit at det ikke kunne bygges på med åpen kjeller slik vi hadde tenkt. De slet til slutt veldig med å opprettholde innsigelsen.

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...
  • 2 weeks later...
Guest Anonym

Eg har hørt att det er somme som vil bygge heilt nytt med åpen spalt rett i komme.

Men med avtrekk vifte i gjødselkomme som skal hindre gass å komme opp i fjøs.

Blir dette godkjent?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...