Jump to content

Bygge binger med spaltegulv


Guest

Recommended Posts

Har et typisk norsk mjølkekufjøs med 16 kubåser pluss ungdyravdelig. Kjeller under kuavdelinga og metallrister bak båsene. Fra ristene og videre til vegg er det ca 120cm (dødplass?).

Vurderer å skjære ut betongdekket og legge spalteplank for så å etablere x-antall binger med fanghekk.Har i utganspunktet lyst på liggebåser men tror det blir for lite plass om jeg skal beholde forbrettet i midten. Løsningen blir da at dyra går/ ligger kun på spalt. Noen som har erfaringer på dette? Tenker da dyrevelferd og om dyra blir veldig møkkete.

Fjøset huser per dags dato kviger, kan på sikt vries over til okser eller ammeku.

Link to comment
Share on other sites

Eg har oksene gående på kun spalt, det går fint, dei held seg reine og fine. På kviger true eg at eg ville brukt liggebåser. Kviger på spalt holder seg fine, men skal du då flytte dei inn i en melkeproduksjon, vil dei fortsette å ligge på spalt med møkkete kyr som resultat. I rein kjøttproduksjon et det ingen problem med rein spalt.
Link to comment
Share on other sites

Guest ToreD_1
Gjorde som du tenker for ett par år siden, og har ikke hatt problemer med skitne dyr etterpå. Når det gjelder kvigene hender det at de legger seg i gangarealet når de kommer inn i kufjøset, og har tilgang på liggebåser, men etter at de er blitt jaget opp noen ganger, evt bundet opp i en liggebås med grime, lærer de seg fort hvor det er best å ligge.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Har selv bygd om 2 plansiloer til fullspaltebinger. Her går alt fra avvente NRF kalver og fratatte kjøttfekalver til slakteklare okser. Plasserer også kviger her når det er behov for det. Løsningen fungerer utmerket. Men optimalt vil jeg ikke si det eg. Vil tro att tilveksten på oksene kunne vert noe bedre med liggebås. Har også tenkt på å gummilegge spaltene men, har blitt med tanken. Til kviger er jeg mer skeptisk. Syns kviger som nærmer seg kalving må ha bedre liggeplass enn spalt.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Har omtrent samme problemstilling i ombygging av båsfjøs her, men vi ønsker liggebåser til kvigene. Kunne det gått å ha spalter i midten av bingen, og liggebåser på hver side, altså liggebåser vinkelrett på forbrettet?
Link to comment
Share on other sites

Skal også bygge på båsfjøs, og jeg tenker på foringsliggebås til kvigene. Med ca 220 lengde på liggebås blir det da 180 bredde på gangareal bak liggebåser. Erfaringer noen?

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Anonym
Har dere noe pris på den jobben. Og hvordan praktiserte dere å få ut betongen å legge inn igjen spalter? :)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg har tegnet og planlegger nå en slik ombygging.

Jeg har fått pris på betong saging fra 100-300 pr løpemeter.

Den billigste krever at jeg stiller med en mann i tillegg.

Spalt er jeg litt usikker på prisen på, men jeg vil tro rundt 800kr pr m2.

Husk at golvet må sages i mindre biter for å få det ut,(ca.2m2) så det blir mer saging en bare omrisset.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
og hvis de leier sag, og gjør jobben selv, eller får tak i en som kan gjøre det med leid sag, så har du spart utrolig mye penger...
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Anonym
Noen som vet kostnaden med å utbedre betongdragere i fjøs.Tenker vaske di og meisle rundt armering som er i dagen.Forskalwre rundt og sprøytebetong.Å legge en liten pvc duk oppå dragerne etterpå.Spenn på 10 m og det er søyle under på midten på alle untatt en.3.6 mellom di og va 18 lang kjeller.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...