Jump to content

Fjøsutbygging


Guest

Recommended Posts

Hei! Sitter med eit nedslitt båsfjøs ifra først på 70-tallet, som er modent for renovering. Har fått tegnet ei ombygging til løsdrift med plass til 30 ku, ungdyr og okser. Har kvote på 115 tonn, og skal leie ca. 90 tonn til ca. 30 øre. Ombygginga er kostnad regnet til ca 4.5 mill. den samla gjelda blir på ca. 6 millioner. Kona er i jobb utenom. Har bra standar på maskin parken. Er det noen syns punkter om dette blir levelig? Ifølge Tine rådgiver og driftsplan skal det gå greit. Andre her som har bygget ut? Stemmer driftsplanen med virkeligheten etter noen år?

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei!

Driv akkurart me samme prosjekt og har ganske nøyaktig samme utgangspungt. Ifølge oppsatt driftsplan her også så skal det gå bra! Men det er stor forskjell ibyggekostnader mellom firmer ser jeg, etter en liten undersøkesesrunde her... så det går ann å spare penger der.

Link to comment
Share on other sites

Guest tøni_1

Trur det er mange melkebønder rundt omkring med liknande problemstilling, meg sjølv inkludert. Her er nokre moment eg meiner er vesentlige å tenkje nøye gjennom\;

Klarar ein å oppnå produksjonsmåla i driftsplanen (melkeyting, kjøtt, produsere nok grovfor av god kvalitet)?

Klarar ein å holde kontroll på byggjekostnadane (er alt med, er ein edruelig mtp eigeninnsats, har ein lagt inn ein buffer slik at ei lita &quot\;tue&quot\; ikkje velter heile prosjektet?

Så til det eg meiner er det viktigaste å prøve sjå føre seg\; Korleis vert kvardagen når ein er ferdig med utbygginga. Rekk ein over alt som skal gjerast? Meir areal skal stellast samstundes som dyretalet kanskje vert dobla' noko som fører med seg meirarbeid på fleire frontar. Vil eit nybygg frigjere så mykje tid at ein får tid til alt meirarbeidet med stell av jorder og beitedyr? Får ein &quot\;råd&quot\; til fritid og ferie? Eller må ein i verste fall ut i anna arbeid for å få det til å gå rundt økonomisk. Korleis er tilgangen på ekstra arbeidskraft i hektiske periodar eller om noko skulle skje med deg som brukar. Ein er veldig sårbare når ein driv åleine og noko uforutsett skulle skje med td helse.

Kanskje litt uryddig og pessimistisk, men likevel viktige ting å tenkje gjennom. Uansett lukke til med prosessen vidare!

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Med en samlet gjeld på 6 mill, og 200 tonn i kvote, blir det ikke fett med inntekter fra gårdsdrifta. Men støtte fra innovasjon og lav rente framover vil gjøre at det går rundt. Uansett er du avhengig av ei kone i arbeid for å klare deg....i alle fall de første åra. Det viser seg gang på gang at både kalkyler på bygg, og økonomien etterpå er vel optimistiske. Ikke for å være noen pessimist altså..... Bygg billigst mulig.....jeg mener det er muligt å gjøre en bygging til 30 kyr MYE billigere en 4.5 mill. Men da er fjøsen kansje ikke helt etter &quot\;dine ønsker&quot\;, men god nok for dyra. Feks uisolert, brukt melkestall etc......Et isolert bygg med melkerobot, skraperobot, feedrobot og all teknologi blir for dyrt til 30 kyr , men det virker som om det er den eneste veien å gå for en del rådgivere rundt om. Få en uavhengig til å tegne fjøsen, og til å diskutere med.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Driver med ca slik utbygging akkurat nå. påbygg på over 50 år gammelt fjøs. Hos oss er det i driftsplan satt opp høyere rente og 1000 l melk lavere ytelse. Da har jeg like god økonomi som før utbygging.

Jeg får i tillegg : Nytt løsdriftfjøs, betydelig større kvigeoppdrett (ekstra overskudd) eller plass til utvidelse av melkeproduksjonen med 50-70000 mer, Bedre arbeids stillinger, aktivitetsmåling på alt som skal insemineres, triveligere arbeidsdag, spart arbeidstid i fjøset m.m.

Har ikke lenger mulighet til å avslutte driften, men var ikke det jeg skulle med gården

Jeg regner med at jeg får nok for med å drive ordentlig det areal jeg disponerer. Bygger isolert men satser på noe brukt utstyr. Har planlagt utstyr og mekanisering slik at jeg ikke trenger å stå og se på at noe gjør en jobb.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Hei! Takk for mange monenter og innspill. Har undersøkt litt rundt byggekostnader, og der er det penger å spare ved å være litt årvåken. Har kjøpt brukt mjølkestall, og regner med hente inn 300 tusen der. Idag bruker eg minilaster, kan spare inn 400 tusen ved å bruke den til å fore i ny fjøset. men så virker det fortryllende med automatisk foring. Har tenkt på Strangko forbrett. Noen erfaringer med dette brettet her? Eg føler også at ombyggingen er overkant dyr, men eg får eit fjøs som eg ønsker. Da trur eg at det også gir inpirasjon til å nå måla som er satt. I drivsplanen min er det også utgiftende øket, og inntektene redusert i forhold til dagens drift. Renta er lagt på 6 prosent Heile prosessen startet egentlig ved at eg skulle renovere båsfjøset, det kom på over 2 millioner. så har ballen rullet til dagens situasjon og valgets kval. Har den jorda eg trenger, så det er ingen meir arbeid under slåtten kontra dagens drift. Tørker omlag 40 tonn høy for salg, som blir kuttet ut ved bygging. Er 34 år og trives som bonde,
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Riktig at robot er noe plasskrevende, men 3-4 båser dyrere er vel litt overdrevet? Du får brukt melkestall til 15-200 tusen....en robot koster 1.2 mill! Og en har alltids mulighet til å sette inn robot og foringsanlegg senere, når økonomien tillater det. En behøver ikke jobbe seg ihjel om en må melke 30 kyr.....noen har gjort det på bås i en mannsalder! og noen liker faktisk jobben med melking. En kan også feks fôre kalver ol. mens en melker, for å spare tid. En robot har også en driftskostnad på minimum 50 tusen i året, den bruker mer strøm og vann, og den koster litt å forsikre. Nå er ikke jeg imot robot (har det faktisk selv), men det er lov å tenke litt fornuft når en har et håp om å &quot\;leve&quot\; litt etter en utbygging til &quot\;bare&quot\; 200 tonn. Det er lite vits i ha robot , om du må ut i ekstrajobb for å tjene nok til livets opphold etter utbygging.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Vel, jeg sitter her med fk/delaval sin standard-fjøstegning, å der roboten er inntegna står det: eventuelt 2*5 fiskebeinstall. Roboten henger da ikke på veggen i et hjørne den heller. Mulig dette er pga styrt kutrafikk?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Sparer du seriøst 1000 timer i året med robot, på 30 kyr??? Du melker da glatt 30 kyr på 45 min med en paralellstall3x3. Og vasken går sjøl. Du har vel litt reinhold /spyling/ innlæring av nye dyr på en robot også?Og jeg tviler på en stall kommer opp i 4-600 tusen om en kjøper brukt.Billigste servicepakken koster så vidt jeg vet 45 tusen i året. Det dekker service og 24 timer døgnvakt. I tillegg kommmer alle deler du trenger, som spenegummi og alt det der. Blir noen tusen der også, så jeg vil tro en robot fort koster 70-80 tusen i året totolt medrekna vann og strøm og alt. Robot er bra, men det er ingen grunn til å lure seg selv med lavere kostnader en det egentlig er....Så har du kansje rett i at roboten tar kun 15 m2, men den trenger også et romsligt oppsamlingareal i forkant av robot, men mindre en en 3x3 stall totalt sett vil jeg tro.....
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei! ja det er tatt høyde for at forsalget blir borte i drivsplanen. Eg har vurdert Robot, men i samråd med rådgiveren la vi den på is inntil videre. Plassering av mjølkestallen var gunstig for plassutnyttelsen i fjøset. Er på sæter med kua om sommeren 2.5 månad, og må fotsette med det. Følte det ble rå flott å ha den stånde ubrukt så mye, men veit om fleire som er på sæter som har robot. Eg har kjøpt stall til 120 000, seks år gammel. 2X4. Skal få den igang for godt under 200 000. Ser friheiten med robot, og den vil komme hos meg også. Regnestykket med robot gjorde planen min litt tøff, men hadde skulle gått. Med stallen fikk eg litt meir økonomisk friheit, som kan brukes på avløser f.eks.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Blir litt bekymra over deg som sier at man sparer 1000 arbeidstimer med robot. Fordelen med robot må vel fortsatt være fleksibilitet, ikke færre timer i fjøset?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Her kom det ny fjøs for 3 år siden, økte kvoten fra 150 til 400(250 i leid kvote til 25 øre literen). Ble satt inn brukt 2*3 tandem for jeg var skeptisk til den ekstra millionen roboten ville påføre meg i gjeld. Sett i ettertid skulle jeg nok valgt robot, har syslet litt med tanker om å sette inn dette i ettertid og får da plass til robot og 11 liggebåsplasser ekstra der melkestallen er. Det som er største minuset med ny fjøs, er alt arbeidet. Føler jeg jobber meg i hel, hver dag det er sol, må det jobbes på jordet. Ikke akkurat det jeg hadde tenkt meg...

 

Økonomien er forsåvidt grei, men det er nok for at jeg gjør &quot\;alt&quot\; arbeidet selv.

 

Så mitt råd vil være: vurder ekstra nøye dette med robot, og tenk nøye over den ekstra arbeidsmengden som vil komme. Der overvurderte iallefall jeg hvor effektivt det skulle bli med løsdrift og ikke minst større drift

Link to comment
Share on other sites

Må si meg enig med batmal60 ang robot og spart tidsforbruk. Hvordan kommer du opp i 400 000 for et strangko forbrett??? Du sparer jo også endel areal på stragkobrettet. Skal du fore med minilaster må du vel ha bredere forbrett enn 1,40.

Har noe kort erfaring med strangkobrettet, men jeg digger det.) Uansett ville jeg heller fora med salatbestikk, enn å hevet ut roboten. Så var jeg deg, ville jeg kjøpt robot( eventuelt brukt), og heller kutta til beinet alle andre steder.

Link to comment
Share on other sites

Hei! Nei det er ikkje 400 000 for Strangko brettet, men kostnad overslaget var sett til 400 000. Har fått tilbud på 125 000 på vel 30 m, så kommer river og reservoar itillegg. Har snakket med en del folk siste dagene, som har bygget dei siste åra. Dei aller fleste har spart en god del i forhold til kosnadoverslaget, men egen innsatsen er ei viktig brikke. Eg har ein far i god form, som vil bidra i bygging. Vil hente noen kroner der også. Angånde roboten, får eg ta ei runde til. Men stallen er kjøpt og føler at det er riktig før meg. Har god tilgang til mjølkehjelp, og barn som er veldig ivrige på være med. Eg utvider ifra 22 til 30 kuer. Har snakka med eit par stykker som innser at dei har satset for stort i forhold til arbeidet, sier at dei skulle gjort det eg planlegger istedenfor. Har muligheit til utvide ku tallet for billig penge inn eksisterende låve. Kan være aktuelt om noen når man ser hvordan det går, og kan søke midler på nytt. Flott å sjå at mange engasjerer seg, men noen fleire som vil meddele om økonømien er blitt som forventet etter byggingen?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...