Jump to content

Jordleiepriser


Guest

Recommended Posts

Økonomien i kornproduksjon har nå blitt veldig elendig, men det rare er at jordleieprisene bare øker. Synes det er veldig drøyt å betale 300 kr og mer pr mål for god jord på Østlandet. Enig?
Link to comment
Share on other sites

Økonomien i kornproduksjon har nå blitt veldig elendig, men det rare er at jordleieprisene bare øker. Synes det er veldig drøyt å betale 300 kr og mer pr mål for god jord på Østlandet. Enig?
Link to comment
Share on other sites

Helt klart, mista i fjor ei forpaktning på planert leirjord på Romerike. Jeg betalte 230 kr. Men han ble budt 295 av en annen. Problemet er at de fleste kornbønder er ikke i næringa for å tjene penger, men er fornøyd så lenge det går rundt og de får jordbruksfradraget. Det har nå alltid vært slik at bønder er sin egens verste fiende.....Men det er ugreit for de av oss som har dette som eneste levebrød.
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

her i deler av trøndelag (innherred) har jordleieprisene blitt svært høye de siste årene. Her kan leieprisene være helt opp i 600 for kornjord og folk leier også jord til grasdyrking for over 500 kr. For kornjorda er det hovedsaklig spredeareal, samt maskinpark med stor kapasitet som ikke er fullt utnyttet som er årsak til den store etterspørselen. For grasjord er det store storfebesetninger med for lite fôrgrunnlag, som ikke ønsker å være avhengig av å kjøpe inn fôr, som skaper de høye prisene.

Denne økningen i jordleiepriser gjør det jo vanskelig, for de som ikke har ovennevnte grunner til å betale så mye, å skaffe seg mer leiejord.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil tilføye noen ord til det hk skriver:

Innherred har mye husdyr på små gårder. Men årsaken til de høye leieprisene er like mye at korn og potet driver prisene opp.

Hvem har egentlig bestemt at korn skal ha flatt tilskudd uansett areal? Gras har jo trapping i tilskudd, og det burde kornet og ha. Dette er så gæli som det kan få blitt. Grasdyrking kommer til kort i konkurransen om jord. Vi leide jord for 550 kroner/da til grasdyrking for noen år siden. Men det var for lav pris til at vi fikk fornye kontrakten.

Det blir rundt regnet en krone pr forenhet i jordleie! Tenk over det.

Jeg tror det beste ville vært å fjerne arealstøtta i områder med så sterk etterspørsel etter jord som det er i Innherred. All jord vil bli drevet likevel. Det er jeg helt sikker på.

Og så må det snart bli gjort noe alvorlig drastisk med eierskaps-strukturen i landbruket i Norge. Når leiejorda utgjør mer enn halvparten av arealet på en gård, og kontraktene er korte, så får det konsekvenser for hvor mye leietakeren vil investere i grøfting og stell.

Og eierne bryr seg lite om å grøfte, for de får jo masse penger uavhengig av avling.

Link to comment
Share on other sites

Guest vemund_1
betaler selv 350 kroner målet for god jord til grasdyrking på østlandet.tar avlinger på rundt 750-800 kg tørrstoff pr dekar.Syns egentlig dette er litt for mye i leie,men jorda er lettdreven så da går det likevel.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...