Jump to content

Traktorens ligningsverdi


Guest

Recommended Posts

Ser at driftsmidler ikke skal beregnes verdien av men nå driver jeg bare hobby så da må vel nytraktoren føres opp som formue, eller?
Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan
Ser at driftsmidler ikke skal beregnes verdien av men nå driver jeg bare hobby så da må vel nytraktoren føres opp som formue, eller?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hvor er det du ser det? Driftsmidler skal føres opp (i selvangivelsens post 4.4.1) til (og formuesbeskattes da med) bokført verdi i regnskapet, etter årets avskrivninger. Det er kun egenprodusert varelager til eget forbruk (i praksis, avling) som ikke skal føres opp som formue. For buskap er det egne fastsatte verdier fra Skatteetaten (som ligger et godt stykke under reell slakt/livdyr-verdi).

 

Altså skal nytraktoren føres opp som formue uansett næring eller ikke. Når du ikke driver næring og regnskapsfører saldoavskrivninger, så må du vel antakelig anslå en markedsverdi, vil jeg tro...

Link to comment
Share on other sites

Guest dag_1
Er ikkje sikker, men trur det kjem under samme som plenklipper, motorsag osv når du er privatperson. Dvs at innbo og løsøre er skattefritt inntil eit visst beløp, men må skattleggast det som er over fribeløpet (formuesskatt dersom du har formue og ikkje er gjeldsslave)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Hvis du har denne privat, som hobby, vil jeg tro at du skal sette den i samme post som bil, campingvogn osv. der du bruker et prosentfradrag (hvis det ikke er helt ny traktor) på samme måte som for bil. Se rettledning til post 4.2...Evt. sjekk lignings-ABC på nett
Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

4.2.5 Motorkjøretøy

Biler, motorsykler, snøscootere og andre motorkjøretøyer (som ikke er driftsmidler) verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny hos hovedimportør etter følgende skala:

 

post 4.4.1 stod det ikke noe om. Nå er ikke jeg formuende så det spiller ikke noen rolle økonomisk. Formuen må jo over 750 000 før en skatter av det og der er ikke jeg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

4.4.1 heter \&quot\;biler, maskiner, inventar o.l.\&quot\; og er nok en post som bare finnes i selvangivelse for næringsdrivende. 4.2.5 \&quot\;...og andre motorkjøretøyer som ikke er driftsmidler\&quot\; høres korrekt ut for private, ja.

 

For å vende tilbake til det i åpningsinnlegget, hvor det ble sagt at driftsmidler ikke skal beregnes verdi av (og føres opp som formue), og nyansere det litt, så stemmer det jo i ett tilfelle: _leasede_ driftsmidler, som jo eies av leasingselskapet.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...