Jump to content

Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms


Recommended Posts

Hei...

 

Som noen av dere sikkert har sett i en annen tråd skaper moms litt problemer for meg, bla ved innkjøp av ny traktor.

Nå har det seg slik at jeg jeg har lest litt i mva-loven de siste dagene i håp om å finne en form for "smutthull", evt andre måter å slippe unna momsen på. I den forvindelse fant jeg i merverdi-avgiftsloven §2.3 annet ledd en bestemmelse som sier at ved bortforpakting av landbrukseiendom kan bortforpakter frivillig registrere seg i merverdi-registeret. kilde:http://lovdata.no/all/tl-20090619-058-002.html#2-3

 

Dersom jeg forstår dette rett, kan jeg, dersom jeg registrerer gården som et foretak frivillig melde meg inn i registeret til tross for at jeg ikke omsetter for 50K. Frem til nå har jeg ikke brydd meg med å ta betaling for jorda jeg forpakter bort, ergo heller ingen moms. Tror imidlertid jeg kunne bli enig med han som forpakter jorda her om en liten symbolsk sum....

 

Er det noen som har noen synspunkter rundt dette, sjekker nok dette med regisreringsmyndigheten etterhvert, men hadde vært greit med litt innspill før jeg kommer så langt....

 

For ordens skyld; Det er svært viktig for meg å påpeke dette ikke er noe forsøk på å gjøre noe ulovlig, derimot handler det om å utnytte lovverket til egen fordel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Erlend_1

Ikke mva på jordleige.

Er mva på melkekvote om man er mva reg fra før.

Kan ha regnskap uten mva. Da vil du kunne skrive av hele kjøpesummen på nytraktor inkl mva. Blir jo dårligere enn å få mva refundert, men uansett.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Først: jeg tror du skal fortsette rundspørringen din og jeg ville satt en kompetent regnskapsfører som nestemann på lista.

Jeg vil presisere at dette kan jeg ikke, men slik jeg har oppfattet det, kan du momsregistrere jordleie selv om du er under 50 K. Formålet vil være å få mva -fradrag på vedlikehold av jorda, slikt som grøfter. Men jeg tror IKKE det gir noen rettigheter til mva-fradrag på vedlikehold av bygningsmassen. Da må omsetningen passere 50 K og mva-registreringen skje på en annen mva-kode.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

P L S har nesten et 100 % riktig svar. Bortforpakter kan frivillig registrere seg i merverdiavgiftsmanntallet, og da er det ikke noe krav til 50.000 i omsetning. Omfatter bortforpaktningen også bygninger i tillegg til jord har bortforpakter fradragsrett for inngående merverdiavgift på drift og vedlikehold av bortforpaktet driftsbygning. Leies det bare bort driftsbygning uten jordbruksarealet kan bortleier kun frivillig registreres hvis samlet omsetningen overstiger kr. 50.000.

 

Frivillig registrerte bortforpaktere får ikke fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som ikke er knyttet til bortforpaktningen. Hvis traktoren ikke følger med i bortforpaktningen får en altså ikke tilbake merverdiavgiften på drift og vedlikehold av traktoren.

 

Et viktig moment er at det bare er frivillig registrerte bortforpaktere som kan kreve inn merverdiavgift på jordleie. En som er registrert etter ordinær avgiftspliktig omsetning på over 50.000 kroner kan altså ikke kreve inn mva. på jordleie.

 

Hilsen Morten Bøe, autorisert regnskapfører

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Svaret er forholdsmessig fradrag ved kjøp og drift av maskiner og utstyr som brukes i bortforpaktningen. Brukes traktoren 50 % i forbindelse med bortforpaktningen og 50 % privat ( f.eks snørydding og vedhogst) kan du normalt kreve tilbake 50 % av merverdiavgiften du betaler ved kjøp og driift av utstyret. Brukes utstyret bare til bortforpaktningen får du tilbake 100 % av merverdiavgiften.

 

For å være sikker på å få fradrag for merverdiavgift i slike tilfeller bør forpaktningskontrakten vise at eieren har jobbplikt eller vedlikeholdsansvar. Hvis bortforpakter har plikt til å brøyte snø rundt driftsbygningen vil det ikke være noe problem å kreve fradrag for en andel av merverdiavgift på brøyteutstyret.

 

Som frivillig registrert bortforpakter kan du kreve momsfradrag på alle varer og tjenester du har i forbindelse med bortforpaktningen. Som eksempel kan nevnes gjerdehold, grøfting, veigrus, kalking, bakkeplanering, jordprøver, vedlikehold av bortforpaktede bygninger, påkostninger på driftsbygninger og strøm dekt ev eier.

 

Fradragsretten gjelder også bortforpaktningens andel av kostnader til regnskapsførsel, advokatbistand, telefonutgifter, kontorrekvisita, porto og andre lignende kostnader knyttet til administrasjon.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...