Jump to content

Ta et 15 timers kurs, bli bonde...


Guest

Recommended Posts

Det kan vel ha noe for seg for folk som overtar gård uten agronom utdannelse. Men at en skal tvinge folk som enten har dreve gård i fleire tiår eller har utdannelse på et kurs i 15 timer, det gjør meg bare forbannet.
Link to comment
Share on other sites

Lærer ein meir om husdyr hald på dei 15 timane enn ein gjer gjennom dei 3 åra for å få agronom utanninga? Mattilsynet overgår seg sjøl med denne saken, kor e logikken?
Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Er helt enig. Dette er latterlig. Selv kommer jeg Ikke til til å delta på kurset og oppfordrer alle andre med landbruksutdanning/praksis til å gjøre det samme.

Kan spørre seg hvorfor ikke Bondelaget har engasjert seg før nå??

 

Men synes at det bør være obligatorisk at man skal ha en landbruksfaglig utdannelse for kjøp/overtakelse av gård over en viss størrelse slik det i dag bl.a er i Danmark

Link to comment
Share on other sites

Må si mattilsynet har høye tanker om seg selv når de mener en 3årig agronom utdannelse er dårligere enn dette kurset.Neste gang noen skal innspisere fjøset vårt i regi av mattilsynet vil vi sette krav om vetrinær utdannelse og 5år praksis før de får sette foten innom døra.

Tok kurset sist vinter og jeg mener mattilsynet er mer opptatt av att utstyrsleverandørene får solgt de tekniske dyrevelferdsløsningene enn de er av å hindre dyretragedier.Men de får vel sysselsatt noen i egne lønningslister med dette.

Med andre ord:Kurset er en vits og en hån mot den seriøse bondestanden i Norge.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest tracker_1

Hei!

 

Fikk inkalling i dag om at jeg måtte ta dette kurset. Noen som vet hva straffen blir om man ikke tar det? Er det de vanlige truslene fra mattilsynet om å ta produksjonstilskuddet??

Link to comment
Share on other sites

Guest Melkebonde_1
Kravet er utsatt til å gjelde fra 2010. Konsekvensen av å ikke ta kurset blir nok at de tar fra oss KSL godkjenningen. Kommer nok til å få masse advarsler og frister før den tid.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

de tar sikkert fra deg gokjenningen og sender et langt og stygt brev samt trekker fra tilskuddet ditt!

 

er selv også motstander av dette kurset da jeg er er utdannet agronom ( 3-årig )

men det er snakk om 15 timer...og 15 timer sammen med naboer med mat og kaffe samt en hel del skitprat og fliring det skal nå iallfall jeg klare.

når jeg leser at bønder vurderer å slutte fordi de må ta dette kurset så blir jeg litt irritert, for hvis det skal så lite til kan de like gjerne slutte nå!!

 

la nå heller mattilsynet få ture fram med dette nå, sli at de føler at de får gjort noe for lønna de får:) for gjør ikke MT dette så finner de sikkert på noe annet og kanskje værre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars_Halvor_1

Dette er rein og skjær galskap, og en av sakene den siste tiden som virkelig gjør meg forbanna!

 

Mattilsynet går ut på en arrogant måte og krever at alle som skal drive med bl.a. storfe må ha et kurs for å få lov. Hvilke andre næringer finner seg i noe slikt? Er du utdannet til å drive yrket, må da det være mer enn godt nok! Skulle likt å se el-tilsynet kreve at alle elektrikere med fagbrev må på kurs i kobling av ledninger før de kan begynne å jobbe. Nei, dette er for dumt.

 

For min del er yrkesstolthet viktig. Jeg har kunnskap og kompetanse innenfor landbruk, og mener jeg kan det jeg driver med. JEg mener kompetansekrav er helt riktig. Ingen uten utdannelse bør begynne å produsere mat. På den måten er dette et steg i riktig retning, MEN kurset burde vært krav BARE for nye som skal inn i næringa, og som ikke har utdannelse. (ikke er agronomer.) Nå ved innføringa av systemet burde de med realkompetanse også sluppet kurset, selvsagt. (Dette gjelder for eksempel en som har drevet i landbruket i 30 år, men aldri utdannet seg til agronom.)

 

Toppen av isfjellet synes jeg er at en med veterinærutdannelse slipper slikt jurs. Jaha ja, så en smådyrveterinær som knapt har sett ei ku, og aldri stelt i et fjøs, skal greie jobben min bedre enn meg? Men dette gjenspeiler jo bare at kravet kommer fra mattilsynet. Hvem jobber der? Jo, nettopp veterinærene!

 

Jeg synes dette kurset skal og bør boikottes. HVIS ALLE BØNDER I NORGE nekter, da må selv mattilsynet finne på noe lurere. Men det er vel desverre ikke bondestanden tøff nok til?

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Petter_1

Dette pålegget er ren panikkhandling fra mattilsynet for å vise handlekraft i forhold til de tragiske dyretragediene vi har sett.

Men dette er et bomskudd, dyretragedier skyldes ikke mangel på fagkunskap. Bak enhver dyreragedie, ligger en personlig tragedie, og da hjelper det ikke om en er professor i dyreetikk.

Det eneste som kan bidra, etter mitt syn, til å redusere disse tragediene, er sattsning på sykisk helsevern i landbruket. Men det koster vell for mye....

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Enig at dette er galskap.

Var ferdig på landbruksskole i 03. Gikk i Danmark hvor vi hadde spesifikt fag/kurs som omhandlet dyrevelferd pluss alle de andre husdyrfagene.

Og da jeg holder meg oppdatert om nye dyrevelferdsmessige tiltak i diverse tidsskrifter og især på lr.dk hvor nye farmtester blir publisert, så føler jeg faktisk at jeg har vel så god kompetanse på dette feltet som MT.

 

Kommer selvsagt til å nekte å ta kurset!!

 

Kan jo og spørre seg hvorfor ikke andre departementer ikke innfører 15t kurs for å bli sykepleier, lærer mm????

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Har godt ett år på Vinterlandbrukskulen på Jæren og fekk brev nå før jul att eg var \&quot\;godkjent som bonde\&quot\; Altså att eg kunne drive gard uten dette kurset. Syns att det er noko idioti dette kurset for eg trur nok du ikkje blir noko betre bonde av å sitja 15 tima i møte(kaffe drøs) sjå naboane!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Sprocet: greit at det er greit å sitte å prate og drikke kaffe med kolegaer i 15 timer. Det kan vi gjøre på bondelagsmøter ol. helt frivilligt. Dette er en prinsippsak,og det gjelder yrkesstolthet og andres meninger om hvor kompetente bønder i norge er. Jeg går i fjøset hver dag 365 dager i året, og mener bestemt at jeg har en bedre forutsetning for å se om et dyr har det bra en en tulling fra matilsynet. Kurset bør være retta mot folk som overtar uten utdannelse, eller som frivillig vil ha faglig påfyll. For å stoppe dyretragedier bør matilsynet heller aliere seg med tine, vetrinærer ol, så dem kan gi beskjed når de ser ting som ikke er bra. Fekk også telegon fra matilsynet at de vil komme å ha en holdvurdering på besetningen min.... også provoserende. Tror de at jeg ikke gir dyra mine nok mat? Eller har de noe grunnlag for å tro det? Blir lite melk i tanken og kjøtt på beina om en ikke gir dyra mat det er noa alle vet. Ser ingen grunn til at MT skal bruke tid på å reise rundt å sjekke dette. Det bør være nok med KSL ,tine og vetrinærer. Det er jo tross alt bøndene som betaler for alt dette......
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

tør ikke si imot mattilsynet da veterinæren vår er seniorinspektør.

han utøver mer enn nokk makt slik det er.

har prøvd og da ble alt værre....mye værre

Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

Kurset til mattilsynet er nok ei oppfylling av eit ordtak på våre kantar som heiter at den eine ramnen høgg ikkje ut augo på den andre.

Mattilsynet burde for si eiga truverdigheits skuld ikkje gjere unntak for nokon som har med dyr å gjere.

For nokre år attende var eg på eit kurs , som innebar at vi var mykje på slaktefjøset på Tunga.

Kursdeltakarane var folk med stor og lang erfaring med husdyr.

Langs veggane stod det fullt opp av avslåtte rognekjeppar, og dei vart velbrukte. Den tida vi var der løfta ikkje veterinærane hovudet frå bridgen sin ein einaste gong.

Vi opplevde at kyr vart ståande til tredje dagen på fjøset uten å bli fora. Men akkurat då kursdeltakarane i forargelse ville sende bod på politi, reiste dei i kverna. Eg reknar med at bonden stussa over slakteoppgjeret.

Der skjedde mykje meir som burde vore nemnt.

Det eg meiner med dette er at å plukke ut bønder som ei syndebukkgruppe, og som potensielle dyremishandlarar, påkallar for mitt vedkomande ei umåteleg forarging.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Meg bekjendt står bonderelaterte dyretragedier for 0,25 prosent av dei registrerte.

Rovdyrskader står for halvparten.

Dette er eit resultat av statens politikk.

Skal tru om ein sau som dreg tarmane i utmarka kjenner seg dårleg behandla?

Kva om mattilsynet byrja der det verkeleg kunne monne å gjere noko?

Skinnhellighet må vere litt av ei dyd.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Nei nei nei. Dette blir for domt ja. Her har mattilsynet bomma totalt(men det er vel for å ha noko å gjere...) Eg vart selv ferdi utdanna agronom i 04, og har planer om å overta heim garden. eg meiner da att 3 år på landbruksskulen burde halda, sjølvsagd kan dette kurset være noe for dem som ikke er agronom. Og, eg kjem ikke til å gå på dette kurset før eg blir henta å kjørt(tvinga) dit av mattilsynet skjølv! Nei, å tru att dette skal redusere dyretragediene det vil eg kalla å tru på julenissen! Ein dyretragedie er en personli tragedie å ikke en konsekvens av for dårleg kunskap hos dyreeigaren.
Link to comment
Share on other sites

Guest Lars_A_1

Før var det veldig sjelden en hørte snakk om dyretragedier, for da fikk en drive som en selv hadde tenkt, uten att mange instanser skulle være med på å bestemme i fjøset ditt. Det er i stor grad mattilsynet,KSL osv. som skaper dyretragedier i og med att en går og tenker på dette hele tia, og til slutt renner det over.

Har snakket med flere melkebønder som har satt seg året 2034 som sitt siste år som bonde, siden de ikke ser seg råd for å koste på millionbeløp for å bygge om fjøs når de ikke får økt inntekten sin av det.

Jeg mener det er bra med kompetanse, og 3 årig landbruksutdannelse er absolutt godt nok, samtidig mener jeg 15 timer er for lite til å kunne drive en gård.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Neteland_1

Kva kan risikoen vera med å ta eit slikt kurs?

Møta andre bønder(einsemd eit problem i dag)

Høyra korleis andre bønder ser på dyrevelferd,diskusjon om dette vil ein sannsynleg læra mest av,då det meste om dyrevelferd handlar om erfaring!

Kor mykje har ein eigentleg lærd om dyrevelferd på agronomkurs?

 

Dersom me som bønder utalar oss som om at dyrevelferd kan me nok om,vil snart media ta fatt i dette og spørja seg sjølv om dette verkeleg er sant,og snart finna noko å setja fingeren på!

 

Nei,sjå positivt på det,vis den norske forbrukaren at dyrevelferd er me flinke på ,men me vil verta enno betre!

 

Eg er ein gamal bonde,kan mykje,men er ikkje utlærd,alt kan verta betre!

Sparar eg eit par dyrlege besøk,har eg tent inn heile kurset!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Eg har vore på oppstartmøtet for dette kurset. Til kurshaldarane si ros, skal det seiast at dei bruka fjerdeparten av tida til å unnskylde Mattilsynet si manglande evne til kommunikasjon med bønder.

Kursinnhaldet var slik at ein som er bonde kjenner seg nedvurdert og mobba. Eg kan ikkje sjå at eit einaste krøtter i Norge kjem til å merke noko av dette kurset.

Firmaet som har laga kursmateriellet får seg nokre kroner. Bøndene vert loppa for pengar tilsvarande, og Mattilsynet har gjort eitkvart.

Det er sagt før, og eg gjentar: Drep meg herre, men ikkje med graut!

Link to comment
Share on other sites

Kurset er selvsagt tøys for oss med utdannelse, men herregud, det er da ingen stor sak. Om dette er de eneste bekymringene mange kubønder har i vinter synes jeg ikke synd på dere!
Link to comment
Share on other sites

Skjønner ikke hva dere er redd for?? eller mener dere seriøst at dere kan og vet alt så dere har ingen ting på et slikt viktig kurs å gjøre?? Til dere som truer med å slutte om dere må på kurs, så mener jeg dere kunne vært så ærlige å si dere er dritt lei bondeyrket.

De aller fleste yrkesgrupper er jevnlig på seminar for å få faglig påfyll med kollegaer.

Jeg blir flau over mine yrkesbrødre som setter seg på bakbena og er bedrevitere.

 

Vi er ikke tjent med å bli fremstilt som en yrkesgruppe som er imot alt nytt og nytenking.

yrkesbrødre: slutt å SUTRE.

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

For å sammenligne.

 

Du er medhjelper på et verksted etter skoletid sammen med andre mekanikere med fagbrev som jevnlig oppdaterer seg med nye ting som kommer.

 

Så blir det gitt beskjed fra et departement om at ALLE skal på kurs. Hvis ikke vil det bli trekk i lønnen for de fast ansatte mens du som medhjelper heretter vil kunne få akkurat samme lønn som de andre- kanskje med 40 års ansennitet.

 

Eller hva med 15 t så er du ferdig utdannet elektriker/rørlegger/styrmann etc..

 

Mener heller at det burde være krav om at skal man ha rett til å søke om produksjonstilskudd, så SKAL man ha gjennomført fullverdig agronomutdannelse!!

 

Oppdaterer meg personlig hele tiden på forskjellige nyheter som er med til å bedre dyrevelferden.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Har vært på 2 samlinger til nå, har en igjen. har vert et fint kurs til nå. Husker når det var lærere og sykepleiere som var de største syterene her i landet, synes det er synd at bondenæringen holder på å overta tronen, neppe bra for rekruteringen til yrket heller. Trives bra, grei økonomi og stolt over yrket mitt.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...