Jump to content

Full utnyttelse av småbruk


Guest

Recommended Posts

Hei!

Som nevnt tidligere har jeg ett småbruk på ca 95 mål.

20 mål dyrket mark og ca 65 mål skog.

 

Jeg har en veldig stor interesse for dette bruket, å jobber så mye jeg kan her med både gress, skog og vedlikehold.

Noen her som kanskje har noen tips til hva jeg kan gjøre for å drive denne gården på best mulig måte? Da mener jeg å sikre mest mulig økonomisk gevinst. Kan jeg f.eks få noe statlig tilskudd for kjøp av utstyr og andre driftsutgifter? Kan legge til at jeg er registrert selvstendig næringsdrivende.

 

Takker for alle svar.

Med vennlig hilsen

Thomas

Link to comment
Share on other sites

Guest thomas_1

Hei!

Som nevnt tidligere har jeg ett småbruk på ca 95 mål.

20 mål dyrket mark og ca 65 mål skog.

 

Jeg har en veldig stor interesse for dette bruket, å jobber så mye jeg kan her med både gress, skog og vedlikehold.

Noen her som kanskje har noen tips til hva jeg kan gjøre for å drive denne gården på best mulig måte? Da mener jeg å sikre mest mulig økonomisk gevinst. Kan jeg f.eks få noe statlig tilskudd for kjøp av utstyr og andre driftsutgifter? Kan legge til at jeg er registrert selvstendig næringsdrivende.

 

Takker for alle svar.

Med vennlig hilsen

Thomas

Link to comment
Share on other sites

Guest je_1

Best mulig økonomi: Skaff deg ein godt betalt jobb, kjøp veden av andre produsentar, leig vekk jorda!

Men eg antar at også du syns dette blir litt kjedeleg, så då kan du feks drive med litt potet for direktesalg eller sau. Trur nok ikkje at det er så mykje tilskudd å henta til investeringar for eit småbruk av denne størrelsen, så du må nok uansett subsidiere det med arbeid utanom.

Link to comment
Share on other sites

Guest Mike_Sierra_1

Uten å vite hvor i landet du holder til så er det vanskelig å være spesifik på hvilken produksjon som kan være aktuelt. Klima og jordsmonn bestemmer mye om hvilke planter du kan dyrke.

 

I tillegg så er jo du selv avgjørende, hva er din kompetanse, hva liker du å holde på med, hvordan trives du med rutinearbeid, er du skippertaks menneske, teknisk annlagt osv.

 

Beliggenhet er også en del av vurderingen, feks gårdsbutikk krever et visst kundegunnlag, Bekker og vann kan gi muligheter osv.

 

Ut fra dette må du prøve å finne din nisje. Hvis småbruket skal bli hele grunnlag for din inntekt så må du vidreforedle de produktene du produserer, og du må nok se litt utenfor den vanlige boksen.

 

Et par eksempler:

*Tømmer, blir til skur, som brukes til feks laft. Du kan hugge eget virke, skjære det på egen sag og lage laftekasser til hytter.

*Frukt og bær kan vidreforedles til saft og vin og sprit.

*Økologisk husdyrhold, med egen vidreforedling av kjøtt.

*Gårsturisme, utleie av hytte, overnatting, jakt og fiske.

*Inn på tunet.

 

Ved å vidreforedle dine egne råvarer øker du inntjeningen.

Dette stiller jo også større krav til din kompetanse, men du har uansett et for lite bruk til at det lønner seg på annet vis.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...