Jump to content

Fødsel/traktorsalg?


Guest

Recommended Posts

Hei.

Vi overtok gård fra nyttår. Vi har en et år gammel traktor med laster til en bruktverdi ca. 420.000 (har også en 5 år gammel traktor, begge 100hk. Siden dette er første året vårt som bønder så mottok vi ikke tilskudd i februar og regner dermed med at regnskapet for drifta ikke vil gå i noe særlig annet enn 0.

Lurer derfor på om et salg av den nye traktoren vil kunne vise til en direkte inntekt og dermed et godt grunnlag for en passende permisjonslønn når babyen kommer? Nå nærmer det seg vinter og behovet for to traktorer kommer ikke før det blir vår igjen.

Gården står registrert på kona.

Takknemlig for alle konstruktive innspill.

Link to comment
Share on other sites

Hei.

Vi overtok gård fra nyttår. Vi har en et år gammel traktor med laster til en bruktverdi ca. 420.000 (har også en 5 år gammel traktor, begge 100hk. Siden dette er første året vårt som bønder så mottok vi ikke tilskudd i februar og regner dermed med at regnskapet for drifta ikke vil gå i noe særlig annet enn 0.

Lurer derfor på om et salg av den nye traktoren vil kunne vise til en direkte inntekt og dermed et godt grunnlag for en passende permisjonslønn når babyen kommer? Nå nærmer det seg vinter og behovet for to traktorer kommer ikke før det blir vår igjen.

Gården står registrert på kona.

Takknemlig for alle konstruktive innspill.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest JD2650_1
Salg av traktoren vil redusre avskrivingsgrunnlaget for traktorer og redskaper, er traktoren meir verd enn avskrivingsgrunnlaget kan det gi ei inntekt, viss ikkje gir det bare redusete avskrivingar. Viss ikkje garden gir overskot før avskrivingar er det lite å hente. Avskrivingar kan sparast om innteka er låg, det som kunne vore redninga her var at traktoren var lisa og den kunne blitt solgt med gevinst og gitt eit skattepliktig overtskot.
Link to comment
Share on other sites

gevinsten måtte vel føres på gevinst/tapskonto uansett, slik at gevinsten kun blir inntektsført delvis i realisasjonsåret, eller kan man velge å føre hele gevinsten til inntekt umiddelbart?

 

tror du helst bør snakke med regnskapsføreren din

Link to comment
Share on other sites

Kva om de sel mykje fôr til ein nabo de har godt forhold til no før jul, og så viser det seg at de treng fôret likevel utpå våren? Om garden har skog, er jo intens hogst no, med levering i desember, eit ryddigare alternativ. Sjekk om der elles er ting som kan seljast no, for inntekter på dette året vil mest truleg utløyse tilsvarande med pengar i permisjonsperioden. Hugs også at inntekta på garden er eit tal som lar seg justere m.a. gjennom avskrivingar etc.

 

Vi gjorde forresten den feilen at kona tok 80 prosent utbetaling i 100 prosent av permisjonstida, mot alternativet 100 prosent utbetaling i 80 prosent av tida. Det siste alternativet gir meir utbetaling ved neste barn.

 

Uansett, snakk med rekneskapsføraren, og gjer det fort.

Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

Eg seier som andre her: Snakk med rekneskapsføraren. Men Du bør også snakke med NAV.

Det er lov i landbruket også å byrje i nytt yrke. Då må NAV skjønsfastsette pårekneleg framtidig inntekt, som sjølvstendig næringsdrivande.

Link to comment
Share on other sites

Tilskotet som vert søkt om i august og utbetalt i februar 2011 kan tas med på inntekta i 2010. Det er vanleg å føra det i utbetalingsåret, men i spesielle tilfeller kan det vera lurt å ta det med i opptjeningsåret.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...