Jump to content

Innleid mot eget utstyr


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym

Har sett på flere diskusjoner her, derfor har jeg tenkt å ta opp dette temaet. Det er mange meninger og forutsettinger så kom gjerne med mot argumenter.

Essensen etter min mening er 2 punkter, økonomi og praktiske vurderinger

Økonomi hva koster det i året å drifte, vedlikeholde, nedskrive det man har av utstyr mot leie.

Pratiske vurderinger som man får en ekstra mann tipp topp utstyr, nytt, effektivt mot at man kan styre dagen selv er ikke avhengig av andre vente på skal komme osv. Mange legger ganske store verdi i dette men det er vanskelig å sette kr på det.

Ved større drift mener jeg absolutt at økonomien ligger til rette for eget utstyr og ved små bruk det kapasitet ikke er så nødvendig siden man får gjort på noen dager uansett og kan nøye seg med billig utstyr. Det er de som er i mellom her som kan vurdere det etter min mening.

Jeg tar et par eksempler her begge driver med storfe, melk og okser.

Bonde A

Har under 100 mål med gras i slåtten eier egnet traktor og multikutter legger i tårnsilo og bruker mye beite i sommer sesongen. Siden han har utstyret så er det hva det koster han i året mot leiekostnaden. Hva koster det han i året? Noe av kostnaden er papir kostnader hva utstyret taper seg i verdi ved bruk og aldring. Noe er faktiske utgifter som diesel, vedlikehold reparasjoner, bytting av utstyr.

I et slikt tilfelle vil det sannsynligvis ikke lønne seg å leie.

Bonde B

Har 600 mål gras. Har kun en fórtraktor (under 100), legger markstakk.

Her er det ganske klart at man legger opp til leiekjøring. Men hva om han må kjøpe en større traktor av andre grunner, skal han fortsatt leie eller investere i eget utstyr? I så fall hva?

Link to comment
Share on other sites

Har sett på flere diskusjoner her, derfor har jeg tenkt å ta opp dette temaet. Det er mange meninger og forutsettinger så kom gjerne med mot argumenter.

Essensen etter min mening er 2 punkter, økonomi og praktiske vurderinger

Økonomi hva koster det i året å drifte, vedlikeholde, nedskrive det man har av utstyr mot leie.

Pratiske vurderinger som man får en ekstra mann tipp topp utstyr, nytt, effektivt mot at man kan styre dagen selv er ikke avhengig av andre vente på skal komme osv. Mange legger ganske store verdi i dette men det er vanskelig å sette kr på det.

Ved større drift mener jeg absolutt at økonomien ligger til rette for eget utstyr og ved små bruk det kapasitet ikke er så nødvendig siden man får gjort på noen dager uansett og kan nøye seg med billig utstyr. Det er de som er i mellom her som kan vurdere det etter min mening.

Jeg tar et par eksempler her begge driver med storfe, melk og okser.

Bonde A

Har under 100 mål med gras i slåtten eier egnet traktor og multikutter legger i tårnsilo og bruker mye beite i sommer sesongen. Siden han har utstyret så er det hva det koster han i året mot leiekostnaden. Hva koster det han i året? Noe av kostnaden er papir kostnader hva utstyret taper seg i verdi ved bruk og aldring. Noe er faktiske utgifter som diesel, vedlikehold reparasjoner, bytting av utstyr.

I et slikt tilfelle vil det sannsynligvis ikke lønne seg å leie.

Bonde B

Har 600 mål gras. Har kun en fórtraktor (under 100), legger markstakk.

Her er det ganske klart at man legger opp til leiekjøring. Men hva om han må kjøpe en større traktor av andre grunner, skal han fortsatt leie eller investere i eget utstyr? I så fall hva?

Link to comment
Share on other sites

Guest JD4EVER_1

Hei!

Skulle gjerne svart deg, men det kommer veldig ufullstendig frem hva du setter spørsmålstegn med, mye skrivefeil her, så blir vanskelig å tolke hva du egentlig mener!

Mh

V.G

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det jeg vil fram til er en diskusjon på temaet. Jeg er klar over at det ikke finns et rett og galt svar men at det finns forskjellige synspunkter. Derfor skrev jeg et par eksempler som jeg mener representerer 2 reelle situasjoner.
Link to comment
Share on other sites

Guest Tim-Hugo_1

Jeg tror at den bonden som velger å kjøpe eget utstyr, for å spare penger, ender opp med å jobbe gratis. Min mening er att med diesel, driftsutgifter, kjøp av utstyr og lønn til sjåfør så blir det altid billigere å bruke entreprenør. F.eks Gjødselkjøring, hvor en entreprenør vil kunne kjøre ut dobbelt så fort, eller mere, og bruker kanskje 70 prosent av dieselen, som det en bonde gjør med mindre vogn. Men nå er det vel liten tradisjon for å regne timesbetaling på eget arbeide i landbruket.

 

Hilsen bonde, og nyoppstartet entreprenør.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir_1

Har akkurat lagd et regneark for å finne ut av lønnsomheten for aktuell entreprenør og min egen investerte høstelinje. I mitt distrikt er det kun rundballer som er aktuelt fra entreprenør.

Etter å ha fått frem tallene ble jeg litt skremt av de store summene som framstod.

 

Jeg kjører i dag en brukt strautmann super vitesse og en kuhn alterna 400. Vogna eier jeg aleine, slåmaskinen er vi to om. Vogna kosta ca 100 000 og halve slåmaskinen ca 50 000. Jeg slår ca 500 mål i året. Innhøstetiden har jeg regnet til 40 timer + 20 timer utslåing. Timepris på egne traktorer ( 2 stk) er 450 pr stk inkl mann. Man kan selvfølgelig diskutere hvor høy timepris man skal regne på egne traktorer. Vedlikehold slåmaskin/lessevogn er 5000 pr år og silo 5000. Mulig noe lavt, men jeg tror det holder) Plastkostnad er 2000. Rentekostnad 35 000. Ensileringsmidler har jeg ikke regnet på, da den er lik på rundball og i silo. Den åpne plansiloen har jeg heller ikke regnet på da den allerede står der, og ved oppsett kostet den ikke noe særlig mer enn hva jeg fikk i tilskudd.

 

Kostnaden ble følgende pr år:

 

Kr 75500 med 10 års avskrivningstid

Kr 69333 med 15 års avskrivningstid

 

Når det gjelder innleid rundballepressing regnet jeg med at det skulle bli ca 1200 baller på dette arealet a kroner 110 pr stk. (ordinærpris i fjor var 135 pr ball, men jeg regnet litt rabatt på så mange baller) Ihopkjøring og heimkjøring tippet jeg til 70 timer a kr 450.

 

Jeg fikk da den nette sum a kr 163 500.

 

Resultatforskjellen ble som dere ser vesentlig.

Uansett om jeg regnet på ny vogn og slåmaskin (650 000) ble det langt billigere. Da kan man jo også avskrive over flere år. Man må jo også se på verdien av rett høstetidspunkt.

 

Om noen ser forutsetninger som er mer eller mindre åpenbart feil fyr løs.

 

Er det forresten noen som vet hvor mye en snitteentreprenør tar for å snitte 500 mål??

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Joda - entreprenøren har både effektivt og stort utstyr han, og som regel kan de å bruke det, \&quot\;cowboyene\&quot\; forsvinner fort. Men ett av mange ankepunkter er størrelsen på utstyret og med det jordpakking - for eksempel i gjødselkjøring. Spredebredda på ei \&quot\;bondevogn\&quot\; og ei \&quot\;entreprenørvogn\&quot\; er ofte lik (v. fanespreder), og da er det vel gunstigere mtp jordpakking å kjøre med den minste vogna? Og når vi først er inne på gjødselkjøring - i våronna er det greit å gjøre ferdig ett og ett stykke, dvs ofte kjøre møkk kanskje hver 3. dag. Det blir dyrt om en skal ha en entreprenør til å komme i flere omganger, dessuten er det ikke sikkert han har tid. Sjøl om det er lov å la møkka ligge litt er det jo en stor fordel å få molda den ned etter hvert.

 

Jeg skal ikke prøve å komme med noe fasitsvar i noen av \&quot\;disiplinene\&quot\; møkkakjøring eller slått - men jeg er litt opptatt av alle de fordelene det ikke går an å sette kroneverdi på\; som riktig slåttetidspunkt og jordpakking, for å nevne noen. Sjøl om jeg fritt etter hukommelsen mener å huske et tall som sa at fem dager forsinket slått kosta deg to kroner pr. ku pr. dag. Det blir uansett mange kroner i løpet av en inneforingssesong. Såklart kan det skje med eget utstyr du kjører i stykker og - men det er veldig sure kroner uansett om det kommer av driftsstans eller av en entreprenør som kjører hos alle naboene dine først. Og når vi såvidt er innom deleforsyning, en entreprenør får da vel ikke deler til ødelagt redskap fortere enn Ola Bonde? De negative sidene er det vel lettere å prissette - som eget dieselforbruk, reparasjoner og vedlikehold osv.

 

Jeg er litt fan av ei \&quot\;halvveisløsning\&quot\; jeg - nabosamarbeid. Man får større areal å fordele kostnadene på, og man er sikra hjelp. Kjører man for eksempel i plansilo med lessevogn / snittevogn er begge parter sikra hjelp til tråkking, og med god kapasitet på utstyret får begge tatt slåtten til riktig tidspunkt. Det samme gjelder og møkkvogn - to mann som deler på en 12-kubikker kommer bedre ut av det enn en med en 6-kubikker, men akkurat dette er jo elementær kunnskap da :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir_1

Hvis jeg istedenfor å investere i lessevogn og slåmaskin hadde kjøpt en seringstad 134 til 6000 og avskrevet den over 8 år, regnet en timepris på 2 traktorer med fører på 450 brukt 12 dager a 10 timer på høstinga ville høstinga kosta 122500!!!

Hvis man regner en timepris på traktor med mann på 300 blir summen 86500..

 

Dette viser at det lønner seg stort å investere i effektivt utstyr..

Nabosamarbeid er en bra ting .. som vegard sier

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
Jeg syns likevel det sier sitt at det hadde vært bedre for Torgeir å kjøre multikutter enn å leie noen til å presse, i alle fall med tanke på økonomi. Er alt graset klart samtidig blir det en annen skål såklart - men det tar jo noen dager å presse 1200 bunter og da...
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
En liten kommentar angående lønn til eget arbeid. Ja det er viktig å sette lønn på eget arbeid og ja det er en kostnad men det er en papirkostnad det skaper ingen pengestrømmer og det går til en selv. Ved leiing så betaler du ut av kassa for jobben. Et annet punkt, er hva gjør bonden mens leiekjøring pågår? Hvis det er noe produktivt er det bra, men hvis han ikke har noe annet å gjøre, ja det skaper i hvert fall ikke penger i kassa.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

torgeir:700 pr time for jf 1050 slepesnitter.kapasitet opp mot og kanskje over 30 mål pr time.men da ranker vi sammen med ca 7,5m rive først.

 

jeg er egentlig fan av lessevogner å tror nok det er den rimeligste høstlinja ved litt større arealer på sikt. mens runballepressing er den desidert dyreste. men jeg er enig med tim-hugo,generel tror jeg det er rimelikst å leie uansett størelse på bruk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
Når du sier 700 kr/timen for snitting, er det da med nok traktorer, vogner og mannskap til å frakte graset hjem til siloen? For å sette opp et reelt regnestykke i forholdet mellom å eie og å leie må jo det være med og... Og hvis ikke, hva tar dere for slik kjøring?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
700 er bare for snitteren med traktor og fører.dei faste kundene mine har traktor og hengere selv. men skulle jeg hatt det med selv ville jeg nok tatt mellom 500 og 600 pr stk inkl fører.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Tomle: tviler på snittet ligger på 30 mål i timen. Vil nok heller si 15-20 er meir reelt.(viss du ikkje har 300 mål i eit stykke og legger utesilo i kanten på stykket da....)
Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir_1

Prøvde å regne litt på innleie av snitter, utslåing og raking. Var litt vanskelig da det var flere ukjente faktorer. Jeg regnet 17 timer på snitter, 20 timer på utslåing og 5 timer på raking a kr 700 pr time. Til hjemkjøring av foret og trakking regnet jeg 4 traktorer i 17 timer a 450 pr time.(2 i silo og 2 i transport). 5000 i vedlikehold silo, 2000 i plast. Jeg kom da opp i en sum på 67000.. ( mot 69000 på min høstelinje) Jeg må si at dette ble overraskende billig.

 

Jeg stiller meg uansett litt tvilende til at man greier å få jevnet og trakket 30 mål i timen.selv med to traktorer i silo. Må snitter vente blir det fort dyrt.

Jeg greier ca 16 mål i timen med lessevogna. Vogna har spredevalser, så det er kun trakking i siloen. Da greier vi så vidt å få det trakket med en traktor. Kjører man med tipphengere blir det langt mer arbeidskrevende selv om at snittegresset er lett å jevne.

Et annet problem nå til dags er å få fatt i 2 ekstra traktorer med sjåfør. Det er vel her nabosammarbeid kommer inn.

 

Slik jeg ser det er innleiing av snitter et godt alternativ hvis man har mottakskappasitet i silo.

Eventuelt kjøpe brukt effektivt utstyr, eller nytt effektivt utstyr sammen med naboer.

Entreprenørpressing er svindyrt.

Nå er utregningene mine kun raske overslag, så det er nok en del slingringsmonn. Litt vanskelig å vite hvor høy timepris det blir rett å regne på egne traktorer. Jeg mener nå uansett at man må regne timelønn på eget arbeid, da alternativet er å gjøre noe annet. Kvalitetstid på soffen har jo også sin verdi :)

Ser at det er en del bruk på min størrelse som har egen ny runballelinje. Hadde vært morsomt å vite hva det kostet pr år, ballene ferdig hjemkjørt(50 timer a 450). Er det noen som gidder å regne på 1200 baller avskrevet på 10 år med rentekostnader, plast, vedlikehold, timepris på pressetraktor osv

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir_1

20 mål i timen på snitteren ga ifølge mitt regneark 87000

 

Er det ingen som har tenkt å krangle på utregningen??

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Det er enda en faktor som kommer inn når vi snakker om kapasitet med snitter, forsåvidt ble den nevnt lengre ned her - og det er arrondering og markstakk evt. \&quot\;ordentlig\&quot\; plansilo. Arronderinga er det lite en kan gjøre med, men man må ha det i bakhodet når man regner.

 

Og hvilken silotype man velger vil bety mye for kapasiteten i snittinga. Jeg er tilhenger av støpt silo, fordi jeg er ganske sikker på at det blir mindre svinn der man har vegger å tråkke mot. Ganske enkelt fordi det blir mindre overflate, dessuten tror jeg det går vel fort når man kjører det største utstyret og legger i markstakk - tråkketida blir kort. Og et annet moment man må ta med når det er snakk om markstakk, i alle fall om den ligger litt unna gården, er kostnadene med å få hjem foret i løpet av vinteren.

Link to comment
Share on other sites

Skal bli artigt å sjå prisen som kommer fram for pressing. For bruk over en vis størelse burde dette være interesant. For vår del blir det mest pressing og lessevogn men dei gamle tresiloane har vel snart sett sine beste dager. Å bygge nye tårn eller flat siloer er vel litt i overkant. Stort snitte-utstyr er uansett ikke aktuelt ,altfor bratt:) Synes det er greit med rundballer med tanke på veksle mellom kvalitet på foret osv.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

ja:sa ikke at snittet ligger på 30 mål i timen.mye er avhengig av kapasitet i silo. dei fleste jeg kjører for har tårnsilo å bruker avlesservogner å frakte graset med,da ligger snittet på 12-15 mål i timen. men 30 mål i timen er ikke noe stort problem ved bruk av store hengere (30-40 kubikk),sidelessing og plansilo.ved litt greie stykker(40-100mål) da vil snittet fort komme over 30 mål i timen.

 

torgeir:kanskje litt lite på raging?jeg klarer sjelden noe særlig mer enn 40 mål i timen på mi rive ivertfall,men så tar jeg 550 i timen da.

 

en annen ting jeg lurer på er hvordan en får utnytta en sjølgåande snitter som kanskje klarer 80-100 mål i timen,hviss en ikke klarer å tråkke 30 mål i timen?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir_1

1200 baller, 25 i timen, 450 i timespris på traktor ved pressing, pris bio..400 000, 50 timer heimkjøring av baller a kr 450,vedlikehold 5000 pr år, renter 12000 pr år, 15 års avskriving,plast/nett 25 pr ball, 20 timer utslåing a 450, pris slåmaskin 130000 avskrevet på 15 år.

 

Total 135600 pr år.....

 

Vet ikke hva pressa koster ny, eller om den holder i 15 år, men det blir vel sånn cirka..

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
25 baller i timen har du ikke sjans på med Bio med vettug kjøring, og du bør vel ikke ligge riktig så høyt med noen anna presse heller. Uansett slår det ikke positivt ut for regnestykket...
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...