Jump to content

Jordbruksavtalen, Ja eller nei


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym

Hva har dere tenkt å stemme ved uravstemninga??

Jeg mener bondelaget skulle satt hardt mot hardt under forhandlingene, eventuelt brudd, istedenfor å gå inn for en middelmådig avtale. Blir litt oppgitt over organisasjonens \&quot\;tafatthet\&quot\;. Jeg tar heller tapet, enn å godkjenne en dårlig bondelagsgodjent avtale. Ser at det hevdes enkelte steder at dette er århundrets beste jordbruksavtale. På 80 tallet var man vel oppi en ramme på 1,9.Det tilsvarer vel ca 6 mrd i dagens krone

Link to comment
Share on other sites

Hva har dere tenkt å stemme ved uravstemninga??

Jeg mener bondelaget skulle satt hardt mot hardt under forhandlingene, eventuelt brudd, istedenfor å gå inn for en middelmådig avtale. Blir litt oppgitt over organisasjonens "tafatthet". Jeg tar heller tapet, enn å godkjenne en dårlig bondelagsgodjent avtale. Ser at det hevdes enkelte steder at dette er århundrets beste jordbruksavtale. På 80 tallet var man vel oppi en ramme på 1,9.Det tilsvarer vel ca 6 mrd i dagens krone

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

det er ingen tvil om at det var eit historisk godt oppgjer,men langt ifrå godt nok.Det var jo meininga at me skulle minske lønnsgapet mellom bonden og industriarbeidaren,det skjedde ikkje.Eg trur at om me stemmar ja så signaliserar me kun at me er nokon tafatte tapare som ikkje har vilje til og kjempe for det me har rett på.

Eg forstår ikkje kvifor bjarne og co skal slikke politikarane opp i....akkurat som me kun lever på statens godvilje.Husk det er matmangel og me har verdens viktigaste jobb og skulle fått betalt etter det.Vis at du er stolt av arbeidet ditt ved å stemme NEI!!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg har mest lyst til å la være å stemme når alternativene er å si ja til en middelmådig avtale eller å si nei til den og dermed si ja til en anda dårligere avtale.

Er hensikten med uravstemningen å ta ansvaret for avtalen fra forhandlingsutvalget?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg er svært usikker på hva jeg skal stemme. Oppgjøret er større enn på mange år, men for meg betyr det inntektsnedgang. Vi driver 5 stk sammen med korn. For oss betyr dette ca 160.000,- i pristillegg. Men på minussiden kommer ca 140.000,- i øket gjødselkostnad, ca 20.000,- i øket dieselkostnad, ca 20.000,- i økede maskinkostnader (ca 10%) og knapt 20.000,- i lavere tilskudd. For oss 5 i sum betyr det minus på over 50.000,-. Det er litt tungt å svare ja på et slik avtale. Men muligheten ligger i reforhandlingene ved høy kostnadsøkninger. Det er i så fall dette punktet som gjør at jeg likevel kan komme til å svare svarer ja. Men pr. idag heller jeg mot nei.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Har nettopp stemt NEI. Meiner 1,9 mrd er for langt unna kravet på 3,3 mrd. Vi må vise at vi meiner alvor når vi krever 3,3 mrd. Burde vært 6,6 mrd.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
avtalen er egentlig god, samtidig skal det vel sies at ahvis det noengang har vært meningsfylt å stille hardt mot hardt ved forhandlingsbordet er det akkurat nå, verdens matvaresituasjon( eller snarere, forventningen til dennes utvikling) gir oss mer støtte både blant publikum og politikere enn på meget lenge..
Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Hadde så klart vært fint med et bedre resultat, især på melk og storfekjøtt, da det er de produksjonene som tjener desidert minst etter antall arb.timer.

En stor fordel med denne avtalen er imdlertid at den gir mer jo større produksjon du har.

 

Med tanke på at Statens opprinnelige tilbud skulle bli gjeldene ved et evt. Nei, så er jeg ihvertfall ikke i tvil om at det eneste riktige er å stemme Ja.

Er i spesielt viktig med tanke på den klausulen om reforhandlinger av avtalen ved større prisøkninger på gjødsel og kraftfor enn hva som er lagt til grunn.

 

Et tema som kanskje skulle vært tatt opp, er en fjerning eller halvering av tilskuddsatsene for de som driver hobbydrift, bl.a pensjonister og de som er på fullt arbeid ved siden av og har noen få \&quot\;tilskuddsau.\&quot\; eller litt høyproduksjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Enig med Magne, reforhandlingsklausulen kan fort bli verd 400-500 mill.Selvsagt hadde også jeg håpet på bedre resultat, men jeg tror dette var det beste vi kunne oppnå i år. Jens og Kristin hadde tross allt tenkt å tilby oss 500-600 mill.
Link to comment
Share on other sites

Guest km_1
Jens og Kristin har vel egentlig gitt oss mindre en 400-500 mill i nåverande tilbud også? Dei skryter på seg et historisk bra oppgjer, men sannheten er at det er forbrukerane som betaler i form av høgare pris( ikkje ar det er noe galt med det). Men det er skuffande lite staten egenlig bidrar med her. Magne: er til ein viss grad enig med deg, men da norsk landbruk er basert på kulturlandskap ol. meir enn sjølve matproduksjonen, blir det feil å kutte for mye på dei som \&quot\;vedlikeholder\&quot\; norge. Og somme plasser er det kansje like mye arbeid å drive halve produksjonen av det du har. Bøndene har faktisk støtte blandt folket for å opprettholde landbruk i heile landet. En trenger ikkje nødvendigviss kutte sjå dei mindre produsentane for at dei som satsar på å leve av gården og drive stort skal få det til. Norge har faktisk råd til begge deler, og trenger begge deler for at det skal vera landbruk i heile landet.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
et spørsmål i forlengelse av innleget ditt magne, hvor skal \&quot\;hobbygrensen\&quot\; gå mht produksjon/omsetning/timeinnsats før tilksudd kuttes. er enig i at en produksjon med noen sau som såvidt når opp til omsetningsgrensene for å være mva-registrert ikke er stedet der samfunnet får mest landbruk per tilskuddskrone, samtidig er det vel ofte disse brukene som ivaretar den del av kulturlandskapet som ellers ville forfalt. og hva forholdet til de som har annen inntekt, skal feks jeg som har full jobb og egentlig har det som min primære virksomhet nektes tilskudd, selv om jeg driver en relativt stor produksjon?
Link to comment
Share on other sites

Guest Him_self_1
det er bare dumt og stemme, stemme du ja har du \&quot\;godtatt\&quot\; tilbudet mens stemmer du nei så vil første tilbud fra staten gjekllde dette er alt for dårlig. burde vi kunne ha forlanget mere? eks prisen på drivstoff er dobblet det siste året. gjødsel prisen går skremmende opp.
Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Km:

Ja Norge har råd og vel så det, til å betale en anselig beløp til dem små som er med til å holde kulturlanskapet i hevd, både langs kysten og i innlandet, men disse skulle kanskje heller fått ekstra støtte som ikke gikk over jordbruksoppgjøret.

Satt det litt på spissen, så sponser vi bønder at Norge skal være et fint turistland å besøke uten å få fem øre igjen for det, de eneste som tjener på dette er turistnæringen og den norske stat.

 

anders:

Jeg er ikke ute etter å \&quot\;ta\&quot\; alle de som har jobb ved siden av gårdsdriften.

 

Det er ikke enkelt å finne grensen på hva man skal bestemme som \&quot\;hobbybruk\&quot\; eller ikke, men da det skal være en viss sammenheng mellom produksjonsstørrelse og støtte, så var en mulig løsning på dette at bruk som får under en hvis tilskuddstørrelse ikke var berettiget til/evt. få et sterkt redusert tilskuddsbeløp.

 

Dette er et vansklelig tema som man helst ikke snakker, verken i Bondelaget og ihverfall ikke i Bonde og småbrukerlaget.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

tolka det ikke dithen magne. en klarere differensiering mellom \&quot\;landbruksstøtte\&quot\; til aktive brukere for å holde en viss produksjon oppe og \&quot\;landskapsvernstøtte\&quot\; til både de aktive brukere og enkelte andre ville nok ikke skade, og også være positivt i forhold til hva som er tillatelig av produksjonstøtte ift WTO.

 

jeg er av den formening at forbruker skal betale for produktene, fremfor at staten skal betale oss for å drive, i en ideell situasjon der det var betalingsvilje til å dekke våre reelle kostnader, og vi ikke ville blitt tvert utkonkurrert av bøndene i flatlandseuropa uten tilskudd og tollmurer, så skulle jeg gladelig sett ethvert subsidie fjernet.

Link to comment
Share on other sites

Guest km_1
TG: trur ikkje du har satt deg så veldig inn i tilskot systemet viss du trur at det er så mye meir lønsomt med sau eller andre produksjonar i \&quot\;bratte\&quot\; distrikt i forhold til på jæren. Det er vel ingen som klarer å leve av 50-100 sau uansett kor du bur(og det bør det heller ikkje vera) Og gjennomsnittlig melkebruk i norge har vel rundt 17-18 kyr nå. Eg bur i sone fem og får noen kroner meir pr, kilo kjøtt enn på jæren. Men nå er det vel faktisk jærbøndene som får mest tilskot med tanke på 135 kroner målet for å spreie lort miljøvennlig. Det må da være opp til den enkelte om dei vil drive med 15 eller 50 kyr, og om dei vil gå i arbeid utanom eller ikkje. Poenget mitt er at det er ingen bønder her i landet som er overbetalte. Kan ikkje stakkaren med 10 kyr og jobb utanom få beholda tilskuddet sitt då? Og dei som drive med 30-40 sauer beholda sitt? Det er ikkje her dei store pengene forsvinne... Sjøl drive eg med 300 tonn i kvote pluss litt sau i \&quot\;distriktet\&quot\;. Før stadig spørsmål om å leige små jordlappar og beiteareal rundt om.Men må takka nei for det blir for mye arbeid å flytte dyra rundt på så mange beiter uten skikkelig gjerder og slå så mange småteigar.Personlig hadde eg satt pris på viss noen hadde gidda hatt noen sauer eller ammekyr å brukt disse areala så det ikkje gror ner med busk og kratt. Det koste ikkje meg nåke, og befolkningen har sagt at dei er villig til å betale for kulturlandskap..... Men for min egen del er det eit bra oppgjer, og eg kommer til å stemme ja.
Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1
Når man leser på Nationen sin nettutgave om at fylkeslederne i Småbrukerlaget anbefaler sine medlemmer til å stemme Nei, så er det ikke staten, men Småbrukerlaget som er den største trusselen for fremtiden til norsk landbruk.
Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir_1

Å si at å stemme nei er en trussel for landbruket, må være en sannhet med modifikasjoner. Det kan faktisk være motsatt.

Jeg mener det er på tider at vi bønder har litt selvrespekt og gir tilbakemelding på at vi ikke godtar lavere inntekt for vårt arbeide enn andre yrkesgrupper. Hvorfor skulle vi det?? Vi hadde en historisk mulighet i år til å sette styrke bak kravene, og ikke bare stå med \&quot\;hua i handa\&quot\; slik vi har gjort så alt for lenge. Våre forhandlingsledere viste derimot ikke å holde mål.

 

Det er vel nødvendigvis ikke slik at det er åpningstilbudet fra staten som blir stående ved et nei. Isåfall er det regjeringens valg, som de må ta ansvaret for.Er det slik at de ikke ønsker et landbruki norge, så er det på en måte greit. Jeg driver ikke på bakgrunn av at staten er snill, men pga at oponionen ønsker at jeg skal drive. Derfor må jeg ha en respektabel lønn.

For meg er det ikke noe større problem at jeg må avikle.Det er vel heller samfunnet som helhet som vil lide.

Når det gjelder reforhandlingsretten er jo den fastsatt i hovedavtalen. Så den vil vel uansett være gjeldene.

Syns man det er greit å gå på mye lavere lønn enn andre, så stem ja. Mener du at det er på tide at vi setter foten ned... stem nei

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Farmer_1

Ja folkens nå er det ikke lenge igjen til et nytt jordbruksoppgjør.

Lurer på om det er flere enn meg som er misfornøyd med inntektsutvikklinga i landbruket?

På meg virker det som de fleste ikke er fornøyd, men godtar at vi seiler akterut i forhold til andre næringer.

vi må slutte å tro på rasdjonaliseringsgjevinsten, Har selv trodd på den, å utvida drifta til en relativt stort morderne bruk. det eneste det ble mere av er jobb

Spm mitt er:

er vi bønder såpass samstemte å bærekraftige at vi kan vise muskler å si at nok er nok. nå må det rene kroner på bordet.

Det babbles om skattelette men skal det ha noen virkning forutsettes det en hvis inntekt

Skal bli artig å høre hva dere andre mener

Link to comment
Share on other sites

Nei jeg tror ikke på noe bedring. Inga næring som er så full av kannibaler som det norske jordbruket. De aller fleste mener at bare de får kloa i jorda til naboen så skal alt bli så mye bedre.

Se hvordan slakterisamvirket sliter om dagen,hadde bønda vært smarte og stått sammen hadde det vært muligheter for inntektsutvikling på lik linje med andre grupper i samfunnet

Link to comment
Share on other sites

Guest Farmer_1

Jeg tror heller ikke på noen bedring her gjelder det å ha en plan B

jeg er heldigvis i en slik situasjon at jeg kan tjene gode penger utemom bruket. kanskje er løsninga å la kanibalene overta. Men vil så gjerne drive slektsgården videre som alle andre.

samtidig innser jeg at dette går bare en vei. Hvorfor i allverden skal vi slite oss ut for at Rimihagen og Reitan skal tjene seg styrtrike på noen få år på å selge billig mat?

Link to comment
Share on other sites

Endelig var det noen som tok opp dette tema. Stor takk til Farmer.

Men det forundrer meg at folk her inne er mere opptatt av teknisk utstyr enn framtidig økonomi.

ER enig i kannibalismen i jordbruket, dette vil jeg advare sterkt mot. Det nytter ikke å drepehverandre å tro at en skal bli store til slutt.

Husker ikke hvem som sa disse ord: Landbrukets største fiende er bøndene.

Snakk om at vi graver vår egen grav

Hva med en ny Hitra aksjon?

Det er viktig at vi på grasrota tenker nøye gjennom dette frem til oppgjøret og at vi står sammen til the bitter end.

Klarer vi å stå sammen har vi makt

Kjære brødre og søstre engasjer dere det er vår framtidig økonomi det gjelder

Nå har jeg kasta fram ideen om å forbrede oss på en ny Hitra aksjon

 

Håper vi får mange andre gode forslag her fremover

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...