Jump to content

Leasing


Guest

Recommended Posts

begrepet leasing er nesten misvisende for den jevne leasingavtale som involverer alminnelige gardbrukere, man betaler kjøpsprisen og finansieringskostnadene i løpet av leasingperioden, men partenes forutsetning er som regel at maskinen skal beholdes av bonden etter ent periode. tror det er svært få leasingavtaler som inngås som ikke er kjøp i realiteten.
Link to comment
Share on other sites

Kjøpssummen etter endt leasingperiode kan ikke avtales på forhånd, dette er ikke tillatt fordi det da blir regnet som avbetaling, men vanligvis blir det regnet ca 2 månedsleier som utkjøpspris ved endt leasingperiode.
Link to comment
Share on other sites

overdragelsesprisen skal ikke stå i kontrakten, for da blir det teknisk sett et kjøp på avdrag og ikke leasing, og da mister du den skattefordelen( bare en tidfestingsfordel) som ligger i leasing.
Link to comment
Share on other sites

Her var det mye rart, men de fleste av dere har omtrent rett.

 

Det er helt riktig at man ikke kan skrive i en leasingkontrakt verken at leasingobjektet skal kjøpes ut, eller til hvilken pris. Da er det altså avbetalingskjøp.

 

Det er i midlertid to typer leasing, med og uten restverdi. Leasing uten restverdi er det som er mest vanlig innenfor landbruket, og vil i praksis si at du \&quot\;betaler ned\&quot\; objektet i primærperioden. Deretter får du VANLIGVIS tre valg, men kun to av dem er nevnt i konrakten. Det ene er å fortsette leien, sterkt redusert, vanligvis 1/12 av primærleien. Dette står i kontrakten, akkurat som det neste alternativet, å si opp avtalen, og overlate objektet til leasingselskapet. Dette er sjelden aktuelt, og lite økonomisk gunstig for deg som leier. Alternativ tre er utkjøp. Du som leier må ta initiativ, og du får da en pris, vanligvis 1 - 2 månedsleier, men dette er opp til selskapet å bestmme, og kun en normal praksis, intet de plikter. Håper dette var oppklarende.

 

Det Markus S omtaler er leasing med restverdi, og er lite brukt i landbruket. Det vil si at du leier maskiner av leasingselskapet uten å \&quot\;betale de ned\&quot\;, og bytter oftere utt disse, slik at en alltid har nye maskiner. Man leverer da det forrige objektet tilbake til selskapet, med en verdi. Vil man da kjøpe det ut, er det normalt sett en markedspris man må forholde seg til.

Link to comment
Share on other sites

Man må jo kalkulere inn det man regner med å måtte betale for objektet når det skal kjøpes ut som renter. Du har jo i praksis \&quot\;nedbetalt\&quot\; objektet i leasingperioden, slik at kjøpesummen du betaler når du kjøper ut objektet er ren netto for leasingselskapet. Derfor mener jeg at leasing nødvendigvis ikke er så gunstig som mange tror.
Link to comment
Share on other sites

leasing, i den form som Lars Halvor omtaler først, altså den vanlige formen i landbruket som egentlig bare er en alternativ kjøpsform, er økonomisk gunstig i den forstand at man får en annen og raskere periodisering av fradraget, mao en raskere avskrivning, altså en skattefordel som ikke betyr all verden. dernest er det gunstig i den forstand at det ikke påvirker kredittverdigheten, men dette er jo ikke et poeng medmindre du har et(for) stort kredittbehov. Andre konkrete poenger er det ikke ved leasing, et lån vil ha mye samme renten, og betales ned i mye samme tempo.

merk at det ikke er åpenbart at selskapet ikke plikter å la deg løse ut leasingobjektet ved utgang, i mange tilfeller vil selskapet være bundet nettopp til dette ved den muntlige avtale maskinselgeren inngår med leaser. du kan selvsagt si at maskinforhandler ikke binder leasingselskapet legalt, men jeg vil tro at han utad fremstår som dets representant i den grad at han faktisk gjør det, husk du har sjelden noen direkte kontakt med leasingselskapet ved kontraktsinngåelse.

Link to comment
Share on other sites

TG: Betaler du 6000 i leasing i måneden ,mao du kjøper ut objektet for 12000 så er det tross alt rente av 180-200 tusen i ett år du gir leasingselskapet. Men ,er helt enig. Tjener du bra er det veldig gunstig kontra vanlig avskrivning.

Det heter at de ikke tar pant i annet enn utstyr, men greier du ikke terminleiene dine så sender de det til inkasso med påfølgende prosedyre, så å tro at de bare tar tilbake traktoren/utstyret og setter strek er feil.

En annen ting: leasinfg fungerer som anunitetslån, leaser du en ting på f.eks 5 år og du finner ut etter to år at det var en feilinvestering eller at du får andre behov har du et mye dårligere utgangspunkt enn hvis du hadde lånt penger og tatt opp seielån. Da hadde objektet sansynligvis vært nedbetalt tilsvarende verdien det har etter to år, mens på leasingavtalen har du nesten bare betalt renter og den blir forholdsvis dyr og avslutte.

Link to comment
Share on other sites

Po: viss du ikkje klarer å betale leiga di,så går det ikkje til inkasso uten videre. Ved leasing er det ikkje du sjøl som eige traktoren,men leasing selskapet. Du betaler leige i forskudd for neste mnd. Viss du ikkje gjer opp for deg då, tar dei traktoren tilbake,men dei fleste selskap er så seriøse at dei gir deg ein sjangse. Du kan også få lagt opp leiga sånn at du betaler mest på feks, sommaren når du har mest inntekter på den. Gjer du ikkje opp for deg har ikkje leasing selskapet krav på anna enn å ta tilbake traktoren.
Link to comment
Share on other sites

Dersom du ikke greier å betale leia og selskapet tar tilbake utstyret så løper det på samme gebyrer som du får ved å ikke betale for deg andre steder.

Du er uansett ansvarlig for den summen som til enhver tid måtte stå igjen på leasingavtalen.

Bare les baksiden på leasingavtalen

Link to comment
Share on other sites

Guest shansen_1

Hvordan er det med bil i næring. Lurer selv på å kjøpe en ny varebil, på størrelse med Fiat Ducato etc. Er avhengig av bilen for å frakte varer. Har en annen privat personbil. Går utifra at det er en kurant sak å få en slik bil inn under næringa. Kjører iallefall 6000 km i året. Men spørsmålet er hva som lønner seg, ta lån for å kjøpe eller lease bilen.

Noen som har peiling på hva som lønner seg best regnskapsmessig?

Link to comment
Share on other sites

Du må bare sjekka om du har nok inntekt til å kunne utnytta at du skriver av heile leasinbeløpet. Viss ikkje du får nytta den fordelen kan du lika godt låna i banken. Rentemessig er det ca det samme, og totalprisen etter nedbetaling blir stort sett nokså likt.Det er nok mange bønder som ikkje tener på å lease traktor. Fordi bønder har ein god del fradrag ol. som gjer at du skal ha ganske god inntekt for å kunne utnytte avskrivingen på ein leasing avtale.
Link to comment
Share on other sites

Tg: Det stemmer ikke helt. Ei leasingavtale går omtrent som et anunitetslån, dvs. du betaler like beløp hver måned. Det gjør at dersom du leaser på f.eks 5 år betaler du nesten bare renter på leasingsummen de to første årene. Derfor er det veldig ugunstig å avslutte ei leasingkontrakt før minimumsperioden er over.

Så de to-tre første årene har du nok et større verditap på utstyret enn det du har \&quot\;nedbetalt\&quot\; på leasingavtalen.

En annen ting er forsikring. Har du f.eks betalt 100 tusen i forskuddsleie og traktoren din vrakes etter ett år eller når det måtte være tilfaller hele forsikringsoppgjøret leasingselskapet. I praksis får du igjen forskuddsleia dersom du inngår ny avtale, men rent juridisk har du ikke krav på å få igjen det du har betalt i forskuddsleie.(har vært igjennom et forsikringsoppgjør på leaset traktor som brant opp så jeg kjenner ganske godt til reglene.)

Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Skal ikke si mye i denne debatten, men har noe jeg vil si. Po er inne på det da.

 

Jeg hadde en JD 6810 som hadde godt ca 4000 timer, da den ble utsatt for et traktorvelt. Jeg fikk selv velge om jeg ville kondemnere eller bygge opp igjen. Om jeg skulle ha bygget opp igjen hadde jeg ikke hatt traktor på 4-5 mnd og måtte ha hatt leietraktor. Jeg fikk en ganske god pris på min JD 6810 og valgte å kondemnere.

Leasing selskapet var kjempe. Jeg betalte forskudsleie på en ny 6920s og de bare la på mnd beløpet og forlenget perioden. Jeg fikk pengene for 6810en og betalte ned 6810en. Oppsumert: Jeg kjøpte opp 6810en med forsikringspengen (Hadde penger til gode) og starta ny periode på 6920s med litt økt mnd leie og ny periode på 5 år.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
leasing er hovedsakelig et alternativ for de som tjener så mye at de betaler toppskatt, bruker utstyret så mye at det er nesten verdiløst når leasingperioden er over, eller ikke får lån med normal rente for å kjøpe utstyret. det er lettvint å greit, men for de fleste bønder lønner det seg å ta opp lån i stedet, å kjøpe utstyret. i tillegg har man regnskapsmessige muligheter å styre avskrivninger, for å få utnyttet jordbruksfradraget på best mulig måte, når man står som eier av utstyret.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...