Jump to content

beiterett .sau -hjelp hjelp


Guest

Recommended Posts

hallo det er et beiteområde her det er ca 5o bruk m beiterett, det er stor forskjell på eiendomstørelse og i gamledager var retten det dyreantallet gården kunne fø. det er kun 1 igjen her m dyr men nå er det noen smartinger som har funnet ut at en kan leie en beiterett. Noen av disse som leier slipper voldsomt med dyr på retten til veldig små bruk- det er 4 stykker m dyr og di slipper ca 90 % av beitekapasiteten- arealmesig eier disse brukene samlet 11/12% av området.Jeg og mange andre føler oss som gratis beiteholder gjerdeholder og gjeter for ingen av sauebøndene bor spesielt nere og flinke til å ta telefonen da dyr er på avveie.

Kan en kreve papirer på beiterett av grunneier? tenker da på dokumentasjon på at feks gnr-bnr xx xx har rett til xx dyr? eller er det rett fram og slipp det man føler? synspunkter motas med takk

Link to comment
Share on other sites

hallo det er et beiteområde her det er ca 5o bruk m beiterett, det er stor forskjell på eiendomstørelse og i gamledager var retten det dyreantallet gården kunne fø. det er kun 1 igjen her m dyr men nå er det noen smartinger som har funnet ut at en kan leie en beiterett. Noen av disse som leier slipper voldsomt med dyr på retten til veldig små bruk- det er 4 stykker m dyr og di slipper ca 90 % av beitekapasiteten- arealmesig eier disse brukene samlet 11/12% av området.Jeg og mange andre føler oss som gratis beiteholder gjerdeholder og gjeter for ingen av sauebøndene bor spesielt nere og flinke til å ta telefonen da dyr er på avveie.

Kan en kreve papirer på beiterett av grunneier? tenker da på dokumentasjon på at feks gnr-bnr xx xx har rett til xx dyr? eller er det rett fram og slipp det man føler? synspunkter motas med takk

Link to comment
Share on other sites

At ein kan leie beiterett,har aldri eg høyrt om før. Men viss det går an,så må det være eit max antall som kan slippes frå gnrXX,bnrXX.

Tviler på om detta i det heile tatt er lov.

Link to comment
Share on other sites

Dersom ein gard har beiterett på ein annan sin eigedom så skal det stå (frå gammalt av) kor mange dyr dei har lov å sende til utmarksbeite/fjellbeite. Det har eg sett sjøl på svart og kvitt.

Her kor eg bur er det også sånt som du beskriver at det er dei med minst eigendom/minst beiterett som slepper dei største saueflokkane til fjells, desverre.

Meiner at du kan få tinglyste papirer for dei aktuelle gnr/bnr fra sorenskriveren kor dette står. Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

For å finne ut om beiteretten er tinglyst kontakter du Statens Kartverk på Hønefoss.. desse har tatt over arbeidet med å føre Grunnboka, og det er i denne boka ein finn dei tinglyste heftelsene på eiendommer.

Visst det eksisterer ein tinglyst beiterett så kan

Statens Kartverk sender deg ein kopi (ein svin dyr kopi) av dette.

I bunn og grunn er det fullt lovlig å leige ut beiteretter.. men det er vel en regel for at den skal bli leigd ut med samme omfang, mål og meining, som då beiteretten blei stifta.

Dette betyr vel igjen kanskje at ein ikkje berre kan leiga vekk retten til beite, men også ansvaret (gjerdeplikt o.l)

Det meste ang. beiterett finn du her\;

 

http://www.nsg.no/beiterett/index.cfm?id=81795

 

I verstefall finne du løysninga på problemet her\;

 

http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____3888.aspx

Link to comment
Share on other sites

Å leiga beiterett er lov. Men usikker på kor mange dyr ein kan sleppe. Viss det er slik at kvart bruk kan sleppe visst mange dyr, så står nok det i grunnboka. Men då må jo alle gardsbruk halda seg til dette! Ingen kan utvida dyretalet sitt i forhold til kva som var tenkt då retten vart tinglyst! Trur dette er fåe som veit noko om.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...