Jump to content

Sauekarmer på biltilhenger


Guest

Recommended Posts

Eg skal lage til høgkarmer på biltilhengeren min for å kunne frakte sauer i den. Finns det krav til detaljar, utforming og minimumsmål å halde seg til når det gjeld transport av sauer på denne måten? Tips og råd vert mottekne med takk!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Eg skal lage til høgkarmer på biltilhengeren min for å kunne frakte sauer i den. Finns det krav til detaljar, utforming og minimumsmål å halde seg til når det gjeld transport av sauer på denne måten? Tips og råd vert mottekne med takk!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det finnes slike krav ja. Tett gulv, max 10 cm bredde på åpninger i sidene samt høyden skal være så sauen garantert ikke kan hoppe over. Hengeren skal sertifiseres for sauetransport. Godkjennelse skal ligge sammen med vognkortet ved ev. kontroll. Tror mattilsynet foretar kontrollen. Kontakt ditt nærmeste landbrukskontor så blir du helt sikkert satt i kontakt med nærmeste rette vedkommende.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Er du sikker på det med sertifisering? Hørt påstanden før, men den har blitt kraftig imøtegått av folk jeg trodde visste dette. Det ble sagt at bygger du til eget bruk, trengs ikke sertifisering. Men selvsagt: KRAV TIL SIKKERHET OG VELFERD SKAL SELVSAGT OPPFYLLES.

Sertifisering trengtes først når du skulle kjøre dyr profft. Hva er rett?

Link to comment
Share on other sites

Guest Toffa_1

Hengere SKAL godkjennes hvert tredje år i følge lovdata.no

 

\&quot\;§ 21. Godkjenning av transportmiddel for veitransport

 

Transportmiddel for veitransport til transport av hest, storfe, småfe, gris, rein, andre store pattedyr, fjørfe og struts, skal være godkjent av Statens vegvesen vegkontoret. Hengere godkjennes for inntil tre år av gangen. Ved tvil om kravene i 19 er oppfylt forelegges saken for Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen til uttalelse. Typegodkjente transportmidler skal fremstilles for kontroll med tre års mellomrom.

 

Transportmiddel som leilighetsvis nyttes til sesongmessig veitransport av dyr til eller fra beite trenger ikke godkjenning etter denne forskriften, men skal være godkjent av Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren. Slik godkjenning kan gis for inntil tre år av gangen.

 

Separat transportkasse/container som kan brukes på vekslende transportmiddel skal være godkjent av Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren. Slik godkjenning kan gis for inntil tre år av gangen.

 

Transportmidlet skal være merket med « DYRETRANSPORT », « HESTETRANSPORT » eller annen like opplysende tekst. Merkingen skal være i store bokstaver og lett synlig for annen trafikk, både forfra og bakfra. Bokstavhøyden skal være minimum 10 cm

 

Hele forskriften finner du her http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-20010402-0384.html&amp\;emne=dyretransport*&amp\;#18

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...