Jump to content

overtakelse av gårdsdrift (melkeproduksjon)


Guest

Recommended Posts

Hei.

Jeg lurer bare på om man må ta utdannelse for å få overta gården til min far. Jeg har utdanning fra en helt annen retning, og har ikke tid/råd til å sette meg på skolebenken i et år eller to. Er det noen regler for at må være utdannet agronom for å få lov til å overta?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Den eneste muligheten det offentlige har til å stille krav til kjøper av en landbrukseiendom er vel ved spørsmålet tildeling av konsesjon. Ved behandlingen av konsesjonssøknad skal det legges særlig vekt på blant annet &quot\;om erververen anses skikket til å drive eiendommen&quot\;, jf. konsesjonsloven § 9. Her kan fagkunnskaper nok spille inn.

 

Siden du skal overta gården fra din far er det imidlertid ikke nødvendig for deg å søke konsesjon, ettersom du er &quot\;i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett ... nedstigende linje&quot\;, jf. konsl. § 5.

 

Du trenger altså ikke å ta utdannelse for å overta gården etter din far.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Ta et agronom kurs :-) Går over en vinter, en kveld for uka. Og det er ikke så altfor dyrt. Da lærer du mye og d blir mye artigere for deg å overta når du vet hvorfor du skal gjøre ting sånn og sånn :-)
Link to comment
Share on other sites

Guest ferguson89_1

Hei, takk for svar:)

Denne gården er jo liten, har vel ei kvote på 80-90.000 og 13-14 melkedyr pluss noen okser. Vil det være noe vits å satse på dette? Bor i Nordland blant fjell og fjorder, ingen steder å bygge flere jorder, vi har vel 120 mål dyrket mark, tror jeg. Det er fór til ca 14 melkedyr. Og blir det stilt krav til løsdriftsfjøser i fremtiden? Synes jeg har hørt snakk om i 2025 eller noe slikt?

Link to comment
Share on other sites

Guest ferguson89_1
Hvordan vil dere anse mulighetene for denne gården? Som sagt så har vi ca 120 mål dyrket mark, og 14 melkedyr pluss noe kjøtt. Problemet er at det er lite eller ingen muligheter for nye jorder i nærheten av fjøset. Det som er positivt er at faren min har drevet gården mer eller mindre i null, tror ikke han har noe lån eller gjeld på gården, og kjøpte ny traktor i 2009. Men hva hvis det kommer et løsdriftspåbud i fremtiden? Blir jo lite inntekt å forsvare et evt lån med? Eller?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Spørsmålet er om du har råd til å la være å skaffe deg kunnskap om jordbruk. Ta deg et agronomkurs.

Vil du heller satse 8-12 mill. nok. +hus og hjem uten fagkompetanse?

Link to comment
Share on other sites

Guest ferguson89_1

Jeg skjønner. Men hvordan kan du ha 75 mål mark og en kvote på 400?? Hvordan får du nok fôr, når vi akkurat klarer oss med 120 mål og en kvote på 90?

 

Men jeg har et spørsmål til, når fjøsen ble bygget på begynnelsen av 90-tallet, så ble det bygget to store tårn-siloer, og det systemet vi bruker for å få graset inn i siloene er jo fullstendig utdatert, og selskapet som har levert det er jo lagt ned, så får ikke tak i deler eller noe. Så jeg ser for meg at det er mer effektivt å ha rundballer, da slipper man jo å kjøre ett og ett lass fra marken og hjem. Hva skal/kan jeg evt. gjøre med tårnene da?

Link to comment
Share on other sites

Guest ferguson89_1

Ingen meninger ang. disse tårnsiloene, da?

Dersom man river de, hva gjør man med betongen?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Tårnsiloane kan muligens nyttast til ekstra lager for gylle, galskap å rive siloar om dei er i god stand.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Må du rive de i det hele tatt da? Kan de ikke bare stå?

Ved riving leveres betong på dertil egnet plass.

Link to comment
Share on other sites

Guest ferguson89_1
Jeg tenkte bare å rive di for å gjøre plass til et mer egnet for-lager tilrettelagt mer for rundballer, og oppgradering av kraftfor-silo til en evt. utbygging av driftsbygg
Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1

Ved riving kan du bruke betongen til fyllmasse, men armering må tas ut og leveres inn.

men det er lite vits og dårlig økonomi i å rive siloer for og gå over til rundballer. ved silo har du jevn forkvalitet heile vinteren og slipper og starte ein kald traktor kvar dag. det samme foret skal tross alt kjøres inn uansett hvordan du gjør det. og det er mykje billigere å legge i silo kontra rundballer. kva utstyr har du som er utdatert?

Link to comment
Share on other sites

Guest ferguson89_1

Hei!

Det er 3 transportbånd, og en spreder oppe i siloen. Er ikke sikker på merket, men på den spredern så er det en trommel, og den roterer rundt å sprer graset jevnt rundt i siloen.

 

Men nå har jeg og naboen diskutert litt, og har tenkt en del på samdrift. Da kan vi etterhvert komme opp i rundt 600 mål dyrket mark, og kommer til å satse på 750.000 i kvote, i nybygd fjøs!

 

Noen meninger eller tips rundt dette?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...