Jump to content

Kjøp av gård i nær familie


Guest

Recommended Posts

Onkelen min eier i dag en gård som har vært i familien lenge. Barna til onkelen min (mine søskenbarn) har fraskrevet seg odelen og jeg er nå interessert i å kjøpe gården av min onkel, da ingen av onkels søsken (min far, tanter og andre onkler) vil ha gården. Tanken er at dersom gården blir solgt, så skal onkel ha borett i føråshuset/kårboligen så lenge han lever, noe jeg vil anta har en verdi i penger som blir trekt fra på salgssummen?

 

Onkel er ikke interessert i å få mest mulig penger for gården, men det finnes vel en lov som sier noe om en minstepris? Også med tanke på at pengene min onkel får for gården senere vil bli arven til min onkels barn. Jeg har andre søskenbarn som muligens kan være interessert i gården, men pga den nye odelsloven som trådte i kraft i januar i år (2014) så kan vel min onkel selge gården til hvem han vil?

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
din onkel kan selge til hvem han vil. Men etter ny odelslov kan fortsatt søskenbarn få den på &quot\;odel&quot\; siden en av foreldra er barn av tidligere eier og da kan den av foreldra ta gården på odel og selge til egne barn. det var nettopp en tråd om ny odelslov her på forumet.
Link to comment
Share on other sites

Guest bringebæra_1
Men er det så enkelt at søsken av eier bare kan ta over på odel og gi videre til egne barn uten at de må bo der selv en tid? Og uten at noen må betale noe som helst for eiendommen?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Men er det så enkelt at søsken av eier bare kan ta over på odel og gi videre til egne barn uten at de må bo der selv en tid? Og uten at noen må betale noe som helst for eiendommen?

 

Ja.

 

Men vær klar over at hvis din far har søsken med bedre odel så kan han/hun kreve odelsløsning innen 6 måneder etter at din far har overtatt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Onkel er ikke interessert i å få mest mulig penger for gården, men det finnes vel en lov som sier noe om en minstepris?

 

Nei, han kan gi den bort om han vil (men da blir det fristende for dine onkler/tanter å ta den på odel likevel, se mitt forrige svar).

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Loven sier ikke noe om minstepris, derimot en _maksimumspris_, som ikke skal være høyere enn at man kan forrente kjøpesummen med avkastninga fra gården. Sånn enkelt forklart. Prisreguleringsbestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse om prisen er under 2,5 millioner. Det var uansett på siden av spørsmålet...

 

Odelsloven setter regler (odelstakst) for prisen om noen skal &quot\;ta eiendommen på odel&quot\; -de får den ikke til samme pris som onkel i utgangspunktet ville selge til trådstarter for. Så at det skulle bli noe mer eller mindre fristende å løse gården på odel om den blir gitt bort enn om den blir solgt dyrt, det resonnementet følger jeg ikke helt...?

 

Tror ikke det er noen begrensninger på overføring mellom søsken som overtar på odelsrett for så å gi/selge videre til egne barn, men det må vel betales dokumentavgift (som beregnes av eiendommens reelle verdi, ikke en kunstig lav kjøpesum) ved hver overskjøting. Med mindre det er noen slags unntaksregel her om det selges videre innen X antall måneder (som for omregistrering av bil innen to måneder..) ?!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Odelsloven setter regler (odelstakst) for prisen om noen skal &quot\;ta eiendommen på odel&quot\; -de får den ikke til samme pris som onkel i utgangspunktet ville selge til trådstarter for. Så at det skulle bli noe mer eller mindre fristende å løse gården på odel om den blir gitt bort enn om den blir solgt dyrt, det resonnementet følger jeg ikke helt...?

 

Misunnelse er en sterk følelse, vet du. Må ikke undervurdere slikt, dessverre :-(

 

Dessuten kan det hende at tante/onkel får snusen i at prisen er lav FØR overdragelsen skjer, og vil ha den til lav pris selv.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Tror ikke det er noen begrensninger på overføring mellom søsken som overtar på odelsrett for så å gi/selge videre til egne barn, men det må vel betales dokumentavgift (som beregnes av eiendommens reelle verdi, ikke en kunstig lav kjøpesum) ved hver overskjøting. Med mindre det er noen slags unntaksregel her om det selges videre innen X antall måneder (som for omregistrering av bil innen to måneder..) ?!

 

I praksis kan man vel bare overdra eiendommen direkte til nevø/niese, og slippe unna med kun en dokumentavgift. Faren/moren til den nye eieren vil uansett blokkere for odelsløsning, forutsatt at det er vedkommende som har best odel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

&quot\;Faren/moren til den nye eieren vil uansett blokkere for odelsløsning, forutsatt at det er vedkommende som har best odel. &quot\;

 

Om et av trådstarters søskenbarn skal få overtatt på bekostning av trådstarter, så blir det i tilfelle onkel/tante (dvs søskenbarnets far/mor) som må gå til odelsløsningssak (i og med at søskenbarn verken er barn av (tidligere) eier eller barnebarn av nåværende) mot trådstarter, og da tviler jeg på at eiendommen kan skjøtes direkte over til en annen (barn eller ikke barn) enn den som faktisk må gå til odelsløsningssak. Men det skal jeg ikke si noe bastant om..

 

Men ja, om det er slik at trådstarters far/mor er den i &quot\;foreldregenerasjonen&quot\; som har _best_ odel (den opplysningen tror jeg ikke er fremkommet\; i tilfelle har jeg oversett det...), så blir det jo som du skriver.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Om et av trådstarters søskenbarn skal få overtatt på bekostning av trådstarter, så blir det i tilfelle onkel/tante (dvs søskenbarnets far/mor) som må gå til odelsløsningssak (i og med at søskenbarn verken er barn av (tidligere) eier eller barnebarn av nåværende) mot trådstarter.

 

Enig, forutsatt at trådstarter overtar først. Men et søskenbarn som er barn av den tanten/onkelen med best odel kan overta direkte, fordi tanten/onkelen blokkerer for odelsløsning.

 

Jeg prøvde å formulere meg generelt (ikke se det fra TS' synsvinkel, men det ble litt komplisert). Jeg tror vi er enige :-) Det hadde vært nyttig å vite om TS' far er den som har best odel.

Link to comment
Share on other sites

Guest bringebæra_1
Min far er yngst i en søskenflokk på åtte (hvorav fem fortsatt lever). Eller for så si det på en annen måte, så er det tre søsken som har odel før min far. Vet ikke om det har noe så si, men jeg er nest yngste søskenbarn. Det var mange svar her, men om jeg har forstått rett så kan onkel selge meg gården for en slikk og ingenting? Så lenge ingen krever sin odelsrett?
Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Du trenger ikkje tinglyse skjøte når du kjøper det. et tomteselskap som kjøper et område og lager x antall tomter betaler ikkje tinglysning av kvart gnr og bnr. det gjør derimot &quot\;slutt&quot\; kjøper.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...