Gå til innhold

Leasing traktor, mva, div spm


Gjest

Anbefalte innlegg

Hei, vurderer leasing på traktor for første gang, kan noen forklare hvordan dette fungerer med tanke på mva? Innbakt i leasing avtalen eller må mann betale mva selv? Når må dette isåfall betales? Hvordan fungerer dette?

 

Når leasing avtalen er ferdig, hvordan beregner man da viss jeg vil fortsette og ha traktoren?

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest navara_1

Mva betaler du på hvert avdrag i hele avtaleperioden.

Overdragelse ved endt leasing kommer ann på avtalen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

Enn viss du er ny oppstartet, da anbefales leasing ser jeg...?

 

Tar man det på 5 år feks og beholder traktoren etter at avtalen er utgått, for så å selge den etter 6-7 år så får man jo en inntekt lik salgs summen når man selger den..?

 

Å er man ny oppstartet så er det kanskje best og lease viss man har fremtidsplaner, feks fjøsbygging om 3 år

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

Egentlig er det vel en fordel med leasing at du kun har traktoren som sikkerhet om du skulle komme bakpå med avdragene. Ved et lån har man jo pantsatt hele gården. Hva bankene da tar med seg er jo uvisst.

En av de store ulempene ved leasing er den dagen du skal bytte traktor. Den gamle traktorens innbyttepris blir plutselig skattbar inntekt fordi den tidligere har stått i leasingsselskapets navn

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

Man trenger ikke pantsette gården for å låne til traktor. Det er jo mulig med et maskinlån, men renta blir nok høyere da. Å låne til traktor sammen med eiendommen er heller ingen god ide synes jeg om lånet er over mange år.

Selv valgte jeg maskinlån i stedet for leasing på trøska. Renta på et slikt lån er normalt noe høyere enn ved leasing. En annen fordel ved leasing er at du slipper å legge ut momsen. Har du årsterminoppgave og kjøper traktoren tidlig på året blir det jo ca. et år å legge ut for momsen.

Men her blir det ikke leaset noe i nærmeste framtid. For min del blir det alt for lite fleksibelt i f.h.t. avskrivning.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

Et annet moment å ha med seg er at innskuddet du betalerinn ved starten (kanskje rundt 20%) FORSVINNER hvis du vraker traktoren, den brenner, etc. Det innskuddet får du da ikke igjen.

 

Det er vel mere å tenke på hvis du leaser en bil, men som sagt, det er et moment i vurderingene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

Leasing er ikkje noko anna enn eit annuitetslån som du fører som næringsutgift. Kva som er mest gunstig av kjøp med lån, eller å lease, kjem an på kor det er mest gunstig å plassere renteutgiftene. Som renteutgifter eller som næringsutgifter. Blir overskottet av jordbruket under vel 330000 kr, får ein ikkje utnytta jordbruksfrådraget. Då er det mest gunstig med lån. Kjem pensjonsgivande inntekt over 6G (vel 480000), og jordbruksfrådraget utnytta, vil det vere gunstigast skattemessig med leasing. Ein får mindre utteljing i sjukepengegrunnlag eller pensjon med inntekt over denne grensa. Blir det toppskatt på samla inntekt, er det skattemessig endå gunstigare å lease.

 

Leasingsutgiftene er det som er betalt i gjennom året i tillegg til året sin andel av forskottleasinga. Er det store variasjonar frå år til år, har ein ikkje muligheter til å auke inntekta i dårlege år. Ved kjøp kan ein variere avskrivingane mellom 0 til maksimalgrensa. Dette er særleg aktuelt dersom ein har år der jordbruksfrådraget ikkje kan nyttast fullt ut i dårlege år.

 

Eg vil til slutt gjere som tidlegare skribentar, med å oppfordre deg til å kontakte rekneskapsførar eller økonomirådgivar for ta ei vurdering av kva som er mest gunstig skattemessig.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar

×
×
  • Opprett ny...