Jump to content

Kjøp drift økonomi gårdsdrift


Guest

Recommended Posts

Heisann.

 

 

Drømmen om en gård har alltid vært tilstede. Begge er vokst opp ved ett jordet på landet.

 

Dukker stadig opp gårder tilsalgs i nærområdet, men når man ikke har noe innsikt i hva slags inntekter en drift av gård kan være, er det litt vanskelig for oss som bare kjører forbi disse gårdene. Området gjelder sentrale hedmark.

 

Man må være realist oppi dette, selv om det er vel så sjarmerende med høner løpende på tunet.

 

Så ett regnestykke som omfatter en gårdsdrift og hva man kan forvente. Kan man leve med en gård i disse dager? Klar over at vi må ha en jobb ved siden av.

Link to comment
Share on other sites

for å sei det veldig enkelt........ hvis du tenker å kjøpe gård med 10 frittgående høner på tunet, 1 katt, 3 hunder, 4 geiter, 300 kvadrat kjøkkenhage pluss 12 dekar beite, å 4 dekar dyrka areal, kan du bare glemme inntekter.... kjøper du derimot eg gård med brukbar melkekvote, evt smågrisproduksjon av litt større skala eller generellt eit greit dyrehold, eller en gård med potensial for grønnsaksproduksjon, eller mye nok korn kan en skaffe seg ei halvlita timebetaling, timelønnsevnen i jordbruket er jo ikke akkurat til å ta bølgen for, men viss det er interessa som driver deg, samtidig som livsstilen er nøktern å du får ein gård til konsesjonspris eller mindre, bør det kunne gå, viss en av dere kommer dere ut i jobb, å den andre kansje tar noen strøjobber på si viss tida tillater det lykke til!
Link to comment
Share on other sites

hehe, er nok i litt større skala enn akkurat det. Alt virker i meget bra tilstand.

 

Den gården jeg kikka litt på er omlagt til økologisk drift.

 

Ca 1000 daa skog, ca 145 daa dyrket mark, ca 40 daa havning/beite og ca 10 daa tun og veier.

 

Det har helt til det siste vært drevet kjøttproduksjon av storfe. (16 plasser)

Låve er påkostet 750 000 og er i gooood stand. Ny kjørbar tørke.

Fjøs med husdyrrom. Fjøset framstår i dag som et funksjonelt husdyrrom for kjøttfe med vannbåren varme i gulvet. Det er kjørbart dekke og teknisk tilfredsstillende vann, foring og elektrisk opplegg.

 

Fjelltak på eiendom som er utleid til entreprenør firma. Venter på dokumentasjoner med leieavtaler.

Og ett hus på eiendom er utleid til ektepar til 7 lapper i mnd.

 

Pris er 7 mill. pluss at nåværende eier vil at man skal kjøpe utstyret som er der til en sum av 600 000. Takst fra lokal landsbruksbutikk på uyret.

 

Ene parten her er i 100% stilling og har en inntekt på ca 500 i året.

Andre er selvstendig næringsdrivende og leier seg bort til diverse firmaer. Som f.eks gravemaskinsjåfør.

Link to comment
Share on other sites

Utgangspunktet blir en egenkapital på 1 mill etter nåværende hussalg.

 

Blir da sittende med en gjeld på 6,6 mill ved ett evt kjøp av gården.

Link to comment
Share on other sites

Bra hvis du vil prøve deg! Bare ett tips..... Ta høyde for at det kommer til å gå mer penger enn du kalkulerer for! Regnestykket dit inkluderer ikke kostnader med dokumentavgift til staten, pluss at det kommer til å gå mye penger i starten hvis du ikke tar over i full drift da med besetning osv. Videre vil jeg bare si at det er ett fremtidig sluk av penger på en gård.. Bare så du er klar over det! Det er ikke syting men en realitet! Og for å lykkes i fremtiden må du være bedre enn alle andre, gjennomsnittsbonden kommer ikke til å klare seg, kun de dyktigste. Videre må du se om gården har potensiale i videreutvikling og utvidelse. Er det andre gårder i nærheten der ingen yngre generasjoner kommer til å drive.... Dette er utrolig viktig at det er muligheter for ekspansjon. Hvorfor? Jo du kan ikke leve av 145dekar og noen kjøttdyr. Da er det i såfall kun som hobbybonde!

Bare noen råd....

Link to comment
Share on other sites

Takk for råd og tips.

 

Skal undersøke mer i morgen når det gjelder avtaler nåværende eier har med det fjelltaket osv.

 

Når vi snakker om skogen så foreligger det ifra 2011 en skogbruksplan.

 

Skogen har et totalareal på 1248 daa, av dette er 962 daa produktiv skog. Resten består av 14 daa nøkkelbiotop, 2 daa myr, 196 daa skrapskogmark, 221 daa andre markslag, 43 daa veier og kraftgater og 1 daa andre arealer.

Stående total kubikkmasse er beregnet til 1248 m3. Av dette er 11860 m3 på drivbare arealer. Totaltilveksten er 325 m3 pr. år. med en tilvekstprosent på 2,7 %.

balansekvantumet er 290 m3.

Skogen består av 25 % gran, 73 % furu og 2% lauvskog. Hogstklassefordelingen viser 5 % i hogstklasse 1, 28 % i 2, 5 % i 3, 24 % i 4 og 38 % i hogstklasse 5.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...