Jump to content

Taksering av landbrukseigedom


Guest

Recommended Posts

Har leita på nettet men finn ikkje noko skikkeleg: Kan ein finne ca beløp på kva ulike ting blir taksert til når ein takstmann skal inn og sjå over sakene? Dei må jo ha eit beløp å gå ut frå når dei set verdien av t.d. dyrkamark, maskiner og ymse greier?
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Det er ikke uten grunn at det må landbrukstakstmenn til for å få en landbrukstakst. Dette er komplisert. Jeg har nettopp fått en landbrukstakst i fb med et arveoppgjør. Her ble dyrkamarka taksert til 4500 pr da, men utmarka var nesten 0 verd. Skogen som jeg trodde skulle være verd 900.000,- ble taksert til 85000,- Reglene for hvordan beløpene fastsettes er ikke for vanlige folk å forstå.
Link to comment
Share on other sites

Landbrukstakst er interessante greier. Hele gården min er taksert til 1.750.000. To våningshus, stor driftsbygning, 140 mål dyrka jord og ubetydelig med dyrka mark. Like mye som 24 m2 på Majorstua ser jeg. Kan kanskje ikke sammenliknes,men likevel tankevekkende. Og utfra den summen så kan du få låne 60% til gode vilkår. Blir ikke rare investeringen det.Selvsagt så får du jo låne mer, men da vil du jo ikke få de beste betingelsene. Hva sier bankene når du vil gå over 60%`n? Er de samarbeidsvillige, eller raser renta opp. Selv har jeg Landkreditt som bankforbindelse.
Link to comment
Share on other sites

Landkreditt ser nesten utelukkende på inntekt. Dvs hva du har i formue og verdi på gården er ikke veldig relevant i forhold til betingelser på lån.
Link to comment
Share on other sites

Hei. Kommunen legger nå ut noe av sin skog for salg. Her skal det da bys ved hjelp av et budskjema. Jeg er ønsker å by på en av tegene, men er veldig usikker på hva som er rett pris. Ligger selvfølgelig full dokumentasjon av eiendommen tilgjengelig, men føler jeg har for dårlig peiling til å finne en pris utfra dette. Noen som veit hvem man kan ta kontakt med for å få hjelp til dette??
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...