Jump to content

slutte eller satse`?


Guest

Recommended Posts

vurderer hva jeg skal gjøre med gårdsdriften. driver med 150 tonn melkeproduksjon og noe kjøtt. har bra med jord. bra maskinpark og minimal gjeld. er bra økonomisk som det er nå. men driftsbygning er nedslitt. bygge nytt blir vel 4 5 mill til denne størrelsen. så er det greit drive med så høy gjeld eller bør jeg drive slik jeg jør en stund og finne annet arbeid etterhvert? synspunkter?
Link to comment
Share on other sites

Eg var i din situasjon for 3 år sidan. Eg satsa, bygde ny fjøs for 5 mill. Og det hadde eg ikkje gjort igjen. Greit økonomisk no ogso, men altforaltfor mykje arbeid. Auka rå 160 til 400 i kvote. Dobla arealet.

 

Mitt klare råd blir: driv so lenge du kan slik situasjonen din er, og deretter slakt ut og finn deg ein annan jobb :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jeg er heltids gårdbruker men har ikke dyr, så derfor kan jeg ikke gi råd i det fagfeltet! Men en slik beslutning mener jeg også bør vurderes i forhold til andre muligheter/inntekter og fremtid. Hvor gammel er du og hvor lenge vil de holde på? Etterkommere, muligheter for utvidelse ol. I mer enn 20 år har landbruksoppgjøret tatt utgangspunkt i en 4% årlig effektivitetsutvikling. Det betyr at om 20 år må vi drive dobbelt så stort for å opprettholde samme inntekstnivå... Et tankekors men slik har det vært til nå! Jeg er ung og satser selv! Bedre å satse enn å angre men jeg mener at det er viktig å bygge stein på stein! Ta en utvidelse gradvis, nå har du mye bra utstyr tydeligvis og bør ha ett godt grunnlag! Men husk også at ved nybygging og stor gjeld så er du også bundet i veldig mange år. Kjenner en i nærheten som bygde for 8mill++ sentralt østlandet, og han tjener ikke penger, går bare rundt og knapt nokk det. Men har selvsagt en jobb.. Spørs hva man vil..!

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Ung_og_satsingsvillig_1

Ta det over tid. trives du i jobben din, og har trua på en neste generasjon, er det bedre å angre seg over å ha prøvd, enn å ha det på seg å ha feiga ut. faren til en kamerat solgte kvota i &quot\;09-. nå må de starte på nytt. de trodde de sparte arbeid på å slå ihæl mjølkekua, men nå arbeider de mer mot samme betaling. sats på det du kann best og trivs best med.

Begynn med ei enkel opprustning av enten maskinpark eller fjøs, og ta en gradvis økning. skift ut småreskapen, tøm binger og fyll opp med produksjonsdyr, øk kvota osv. ta fjøsbygginga over tid så du kan utgiftsføre matrialer osv. og slik at du kan utnytte det du har foran henda dine. et alternativ er også å leige inn tjenester som præssing og møkkkjøring. da sparer du tid og investeringer!

Sjølsagt valget ditt, men se på mulighetene før du legger ned. hadde jeg vært odelsgutt på bruk med mjølkeproduksjon, og foreldra mine hadde avvikla, ville jeg ikke tatt over. den som selger kvota ødelegger mulighetene for alle kommende generasjoner.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det er vel berre å satse så sant helsa er i orden og du har tilgang på meir jord/kvote? Få ein rekneskapsførar med på laget slik at du får ein driftsplan og budsjett å forhalda deg til. Ikkje krev for høg eigen innsats av deg sjølv for hugs at garden skal også drivast under ei eventuell byggjing.

Om du vurderer å leggja ned, bør ein heller kanskje vurdera å selja garden slik at nye krefter får sleppa til. Enten til arvinger eller på det frie marked. Det er heilt sikkert andre som er villige til å låna summar langt ut over det som kanskje er forsvarligt for å få driva gard.

Det er ikkje berre gull og grøne skogar å vera &quot\;vanleg&quot\; arbeidstaker heller. Er du bonde, er du fri til å styra dagen din sjølv og har gleden av å handtera både dyr og natur. Eg vil påstå at det ikkje finnest noke finare yrke enn bondeyrket. Men det ser ein vel ofte ikkje før ein står å stanger i kø i asfaltjungelen og hoster og harker i den &quot\;friske&quot\; eksoslufta frå alle bilane og då er det for seint...

Gå for utviding!

Link to comment
Share on other sites

Guest SirLeonora_1

Skal du satse på melkeproduksjon er det noen momenter jeg vil ha fram.

På gården vår har vi fått nye øyne på kua, etter at vi bygde nytt til slaktegris. Ganske enkelt fordi at på gris er det lett å regne ut lønnsomhet. Norsvin sier klart og tydelig at du må være blant 1/3 beste produsentene for å betale et nytt fjøs og samtidig ha lønn.

Og siden det er bedre økonomi i kraftforkrevende produksjoner enn i melkeku, så vil det igjen si at du må ha SVÆRT GODE resultater i fjøset for å betale et nybygg...

Har du 9000l/ku istedet for 6000 kan du bygge 45 båser istedet for 67.

 

For oss ble det et kjempeløft for omsetninga og inntjeninga med gris ifht. bare ku og korn. Dersom du bygger ut til kua uten å øke kvota, så vil fremdeles omsetninga være den samme, men gjelda er økt.

Nettopp dette er det største problemet for melka\; det er den eneste produksjonen der du må kjøpe deg rett til å øke omsetningen. I min region vil 250 tonn kvote koste 1,5 mill over børs, eller 125 tusen ved leie årlig. Dette kommer på toppen av bransjens dyreste bygninger.

 

På mange bruk som vurderer veien videre, vil redskapen være slitt da bestemmelsen skal tas. Med et fjøs til 5 mill, kvote til 1 mill, og kanskje en mann ansatt for å ta unna arbeidet som er større en &quot\;budsjettert&quot\;, er det ikke mye å rutte med økonomisk.

I melkeproduksjon er det mye mer enn bare fjøset som må være i orden. Den største suksessfaktoren ligger i godt grovfor, og uten utstyr som er i orden til riktig tid, blir det mye frustrasjon og lite å betale banken med.

Hos oss har vi faktisk valgt litt motsatt taktikk av mange andre. Vi har bygd nye siloer og kjøpt stasjonær fullforblander. Vi forventer at dette skal heve resultatet i det gamle fjøset såpass at vi kan produsere 400 tonn der. Dersom det gir muligheter for utvidelse med nye kvoteregler, kan vi senere bygge nytt fjøs og benytte det utstyret vi allerede har.

På denne måten drar vi med kostnader i drifta kontinuerlig. Ved &quot\;normal&quot\; investering (fjøs, i-mek og grassutstyr samme år) blir totallånet i mine øyne for høyt.

Vi som melkebønder vet hvor viktig det er med jamn, god innsats over lang tid. Slik er det med investeringer også!

 

Det jeg ser hos mange store fjøs, er at de har &quot\;glemt&quot\; hvor gården deres faktisk ligger. Pass på så du ikke legger igjen all tida di langs veien på jakt etter rundballer eller møkk-kjeller! Alle norske husdyrbrukere som satser har en hovedutfordring: nok jord nærme fjøset.

Det er ubegrenset tilgang på betong, tre og dyr, men jord blir det mindre av år for år...

 

Jeg er ikke fornøyd med lønnsomheten i mjølk. Vi tjener penger på vår 330 tonn produksjon av elitemelk, men ved nybygging vil vi arbeide gratis. TINE må jobbe ræva av seg for å få til en bedre pris.

Samtidig ser jeg at det finnes produsenter som tjener bra i alle typer produksjon, da er det opp til meg å oppnå like gode resultater som de beste.

 

Håper du fikk noen flere momenter inn i din diskusjon om nybygg.

Det viktigste for deg er at du tar et valg, og forstår hva ditt valg innebærer!

Salg av kvote og skifte til annen produksjon eller annen jobb skal vurderes opp mot det å drive gården videre på en måte du kan leve og være stolt av.

Økt produksjon betyr ikke bare økt omsetning, det betyr også mer av absolutt alt. arbeid, møkk, for osv. Hos oss er det også et problem å få tak i avløser som er effektiv nok til å ta unna stellet på den tiden det bør ta.

 

Velger du nybygg så går du en spennende, morsom, frustrerende og travel tid i møte. Du kan velge nøkkelferdig bygning, men da skal du vite at det blir dyrt ifht. om du gjør mye selv. Alt som er fastpris, er over den prisen du kan skaffe utstyr for selv...

Bruk lang tid på kontraktene, få inn tidsfrister og konsekvenser dersom de ikke blir holdt. Det er svært viktig at byggingen går som det skal slik at produksjonen går som planlagt. Du trenger produksjonsinntektene i en periode med anstrengt likviditet.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...