Jump to content

Skogbrukskoie


askerramp

Recommended Posts

Hei,
jeg har en skog som ligger et godt kjørestykke fra boligen min. Har en plan om å drive skogeiendommen på "gammelviset", manuell hogst, planting, ungskogpleie, tynning og uttak av tømmer med traktor/ATV. 

Derfor kommer jeg til å være en del i skogen, og kunne tenkt meg å bygge en gammeldags enkel skogskoie med sengeplass og ovn, istedenfor å sove i telt. Ser i byggesaksforskriften at tiltak for å drive skogbruk tillater å bygge et frittliggende bygg på opp til 15m2 uten å søke. Legger ved teksten under. 
 

Har noen erfaring med dette? Vet en del setter opp brakke på hjul, men ønsker å bygge noe selv med tømmer fra egen skog, Må det meldes til kommunen, eller er det bare og sette i gang å bygge? 

 

Byggesaksforskriften
§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
c. Frittliggende byggverk som er knyttet til drift av jordbruks, skogbruks- eller reindriftsområder, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m². Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.

Veiledning til forskrift:

Bestemmelsen innebærer at byggverk på inntil 15m2, som oppføres i forbindelse med jordbruk, skogbruk og reindrift, som for eksempel reindriftshytter, skogskoier og gjeterhytter, unntas fra søknadsplikt.

Det er en forutsetning at det kan konstateres tilknytning til jord-, skog- eller reindrift og bestemmelsen er ikke ment som en åpning for hyttebygging. Bygningen må være i samsvar med plan, men kan, i motsetning til unntakene i bokstav a og b, brukes til overnatting.

(https://dibk.no/regelverk/sak/2/4/4-1

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...