Du er her

Viljar Lunderøds bilde
Viljar Lunderød
Logget av
Innmeldt: 09.06.2019
Kjøpe tømmer

Hei
Har alltid hatt en drøm og å kjøpe meg ordentlig vedutstyr og produsere store mengder med ved. Skjønner jo det at det ikke tar mange åra så er våre 320 mål med skog borte hvis jeg skulle tatt derfra, og det vil jeg ikke heller. Så tenker på å kjøpe tømmer. Hvor kan man kjøpe tømmer? Og hvor mye vil det ca koste pr. kubikk for ren tømmer?

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Hør med en av

Hør med en av tømmeroppkjøperne, Allskog, Nortømmer eller SB-skog. En del skogeiere vil beholde lauvvirket selv for å produsere ved, men det er en god del som selger lauvvirket via tømmeroppkjøper. Pris vil avhenge av om du henter sjøl, eller skal ha det tilkjørt og da er det avstanden som er avgjørende. I de siste driftene jeg har hatt har prisen vært ca 150-200 kr/kbm for blanda lauvvirke og 300-350 kr/kbm for utsortert bjørk - vanligvis selger tømmeroppkjøper lauvvirket uten særlig påslag. Jeg tror du sliter med å hogge egen ved til den prisen, i allefall om du skal regne timebetaling på deg sjøl...