Du er her

Anonyms bilde
Gjest
direktesåmaskin

Er det noen som har erfaring med underhaug direktesåmaskin? På de nye kan man få med en trommel bak, den koster 24000 ekstra , er denne verdt pengene?

Anonyms bilde
rapland_1
Gjest
direktesåmaskin

Er det noen som har erfaring med underhaug direktesåmaskin? På de nye kan man få med en trommel bak, den koster 24000 ekstra , er denne verdt pengene?

HCE64s bilde
HCE64
Logget av
Innmeldt: 15.04.2012
Re: direktesåmaskin

Jeg kjenner denne maskinen godt gjennom mange år. Som for all direktesåing, er det viktig å opprettholde god kontakt mellom frø og jord. En pakkevalse bak kan bidra til dette. En annen viktig faktor er at det er god jordfuktighet og at man i størst mulig grad unngår å dra planterester ned i sporet som frøet ligger i. Det er også en fordel å fornye ved brakking ved Roundup eller andre midler, men det er også mulig å fornye enga hvis det er lite/lavt plantedekke slik at frøene spirer best mulig, og veksten kan starte uten for mye konkurranse fra eksisterende planter.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: direktesåmaskin

Hans eller andre med direktesåingserfaring: Har eit jordstykkje som vart nysådd for 4 år sidan. Men no er det enormt mykje løvetann der og tynt i rota. Kvier meg å pløva på nytt, grunna grunn jord. Kan direktesåing vera noko her???

HCE64s bilde
HCE64
Logget av
Innmeldt: 15.04.2012
Re: direktesåmaskin

Er det mye ugras og lite kulturplanter er det helt klart tid for å fornye enga. Direktesåing kan være en god mulighet der det er grunn jord, overflatedyrket eller gammel eng som det er lenge siden ble pløyd sist. Jeg ville anbefale å sprøyte først, for å få torva i omdanning, reduksjon av konkurranse fra de gamle plantene og et nytt plantemateriale. Det er også viktig å følge med på veksten etter at veksten kommer i gang, og i det etterfølgende året. Det er ikke mange som har kjørt slike maskiner, så det er viktig å skaffe seg egne erfaringer. Ta kontakt med den lokale forsøksringen og hør om de har gjort lokale erfaringer.
Lykke til!

Anonyms bilde
Johan_Dag_1
Gjest
Re: direktesåmaskin

Hei jeg hadde en underhaug direktesåmaskin. Jeg solgt den for heller å satse på horisontalfres med såmaskin. Hans har kommet med veldig gode råd! Min erfaring er og var at horisontalfresen gir et bedre og mer stabilt resultat. Underhaug sin maskin er ypperlig til supplering i eldre eng. Ved direktesåing kommer veksten seint igang pga at jorden ikke er svart, og absorbere mindre varme. (svart såbed mer varme) Min erfaring er at ved direktesåing om våren mister du en slått i forhold til Horisontalfresing.

Anonyms bilde
rapland_1
Gjest
Re: direktesåmaskin

Takk for gode råd!

Anonyms bilde
km_1
Gjest
Re: direktesåmaskin

24000 ekstra for trommel bak er ein stiv pris etter mi meining. Det går raskt å gå over med ei ringtrommel etterpå. Denne er tyngre og gjer ein bedre jobb også. Det går også å montere ei billig brukt ringtrommel bakpå såmaskinen.Bruker direktesåing til å så i plasser det er vanskelig å pløye. Fek. beiter. Bruke då raigras då denne konkurerer bra mot annen vegetasjon. Anbefale ellers å brakke først.Har også bra resultat med å brakke ,og trekke ei vanlig harv over før en sår med vanlig såmaskin. Bruke denna metoden på myrjord da fresing eller horisontalharv \&quot\;knuser\&quot\; jorda for mykje på myrjord.