Du er her

Anonyms bilde
Gjest
ytelsesøkning robot??

Hei! Har akkurat kjøpt meg gård, etter 8 år som forpakter.. Har drevet melkeproduksjon i båsfjøs fram til dags dato, men gården jeg kjøpte har uisolert lausdriftfjøs fra 2009/2010, her er det 2 gange 3 delaval tandemstall.. melkeproduksjon er nå 336000liter, å 45 årskyr. fristelsen for robot er stor, staldmæglerne kan levere en brukt de-laval vms fra 2006, inkl service, veterinærattest, frakt fortolling osv osv osv... denne skal vere klar til "plug and play" de-laval forespeiler en monterings å igangkjøringskostnad på 100-120000 nok, så for 400000 skal denne vere i gang, grunnen til vms er, 2 eksisterende kraftforstasjoner, pluss mange transpondere til "overs... har også vurdert lely, men pga merkostnad med kraftforstasjoner å transpondere blir dette uaktuelt nå,

Men.... dette er jo selvfølgelig et "regnestykke" Hvor mye meir ytelse fekk dere etter installering av robot?? Har hørt både 10 å 20% Er ikke strukturert nok til å ha faste melketider, mitt regnestykke sier at investering på 400000 skal betale seg med 10% ytelseauke, pluss at en frigjør plass til 8 liggebåser ekstra med robot... så regner med å krype oppunder 400 tonn nokså snarlig...

Synspungt, debatt??

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ytelsesøkning robot??

Lavere fortjeneste med robot

Bønder som har investert i mjølkerobot, opplever at fortjenesten går ned. Årsaken er at de heller velger fritid og familien framfor anna inntekstsgivende arbeid.

Les mer » (04.09.2013)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ytelsesøkning robot??

ja, men denne er brukt..

helmer_1s bilde
helmer_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: ytelsesøkning robot??

lurer jeg på også valtra n142! installerer robot i disse dager, men på ei kvote på litt over 100 tonn. tror ikke den investeringen er så gal jeg da, andre kjøper jo dyre traktorer og maskiner også... når en har famili så betyr fleksibel fritid endel også, norsk arbeidskraft koster også penger

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ytelsesøkning robot??

Det blir i mange tilfeller sett altfor generelt på hva som skjer ved overgang til robot. Mange myter blir sannheter, bare det blir repetert nok.
Slike spørsmål må dras ned på hva som foregår på den enkelte gård.
Ved å gå fra 2 til 3 melkinger, skal du få ca. 1000 liter mer fra hver ku, men får du 3 melkinger? det kommer ann på hvordan fjøset er tilpasset, ytelsenivå osv. Blir alle kjyr som er med i oppstarten værende, eller må gode dyr slaktes pga. jur,urolige i robot osv. ?Dersom du må slakte flere gode dyr, vil det selvfølgelig gå på bekostning av evt. ytelseoppgang, dersom du ikke har rekrutrering på gang som er like bra.

Når det gjelder påstand om dårligere forteneste med robot, blir det også altfor generelt å kaste ut som en sannhet. I noen tilfeller, abosolut, i andre ikke.
Sparer man inn en mann? Har man andre produksjoner man kan forbedre
resultatet i?
Vil anbefale deg og ta en prat med så mange forskjellige robotbrukere som mulig, og danne deg et bilde i etterkant.

Mvh. Kristian.

batmal60s bilde
batmal60
Logget av
Innmeldt: 14.11.2011
Re: ytelsesøkning robot??

Valtra n 142, du skal absolutt ha deg robot! Hvis denne brukte er oppgradert til nyeste versjon, og du har en deal med DeLaval om montering er det bare og handle!! Staldmeglerne er meget seriøse så det er ingen problem. Når det gjelder ytelsen er det ingen tvil om at du får økt ytelse med det samme dyrematerialet. Det mange imidlertid opplever, er at ved en utbygging går ytelsen ned, fordi man må handle livdyr, og vil slite med dårlige kyr til man får bygd opp buskapen på nytt. Det at fortjenesten går ned med robot er bare rør. Du produserer mer melk, har en overkommelig arbeidsdag og økt livskvalitet. Det er mange surpadder som rakker ned på melkerobot, men det er vel de som ikke har, og angrer bittert. Du kan sikkert finne en og annen som er misfornøyd med robotinvesteringen sin, men det er jo ikke sikkert det er roboten det er noe galt med...Det er veldig mange kjempefornøyde robotbønder rundt omkring, ta deg en runde og snakk med dem, så finner du fort ut hva som er framtida innen melkeproduksjon. Lykke til :-)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ytelsesøkning robot??

Hei. Eg har nå hatt ein brukt robot i eit år( 2002mod) , og har kunn gode erfaringer .
Kostnaden vart høgare en forventet , men stoppa på ca 500 000 kr .
Måtte skifta ein del pumper ++ som var slitt , men ifølge service mann so har eg no skifta da meste av slitedeler som er dyrt og har ein robot som er oppgradert til 2012 mod .
Mjelkemengda har auka , der er ivertfall sikkert .
Om ein velger å bruka den ekstra ledige tida ein får til familien så har nå det sin verdi og .

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ytelsesøkning robot??

Husk på at det er serviceavtalen (eller eventuelt mangel på avtale) som koster penger i det lange løp, ikke bare selve roboten.
Hadde derfor undersøkt det nøye før valg av merke, og spesielt ved kjøp av brukt robot.
Har selv to lely roboter.

Når det gjelder økt ytelse på samme dyr som du har fra før, avhenger dette av mange faktorer.
Noe av det viktigste er å ha brede gangarealer til kyrne, for å få mer melk på samme dyr må du få opp kutraffikken.
Smalere gangarealer krever større overkapasitet på roboten for samme resultat, med mindre du har en veldig jevn og harmonert flokk.

Uansett er det robot du skal ha, det blir en helt annen hverdag enn alle andre alternativ.
Men, ikke tro du sparer så veldig mye tid sånn samlet i løpet av et år, tidsgevinsten ligger i fleksibiliteten. Muligheten til å ta det litt kjappt en dag noe annet står på, eller det å kunne forskyve fjøsstellet litt akkurat den dagen junior skal på fotballkamp.

batmal60s bilde
batmal60
Logget av
Innmeldt: 14.11.2011
Re: ytelsesøkning robot??

Steinar, jeg kan jo si meg enig i det meste du skriver. Siden siden du har to roboter regner jeg med at du har godt over 100 kyr, og du må vel innrømme at du egentlig sparer skrekkelig mye arbeidstimer i løpet av året med melkerobot? Kanskje du ikke skulle ha valgt Lely \;-) \;-) Jeg opererer i andre enden av skalaen med 35 - 40 kyr på en VMS, og har færre timer fjøsstell pr år enn i gamlefjøset med 12 kyr på bås. Så bør man vel beregne inn den tida du har &quot\;vakt&quot\;, for min del 24 timer i døgnet, 300 dager i året. Det er imidlertid så sjelden jeg må opp om natta, at jeg nærmest ser bort fra det. Jeg ser også at om en driver stort som Steinar, blir det naturlig nok adskillig flere utfordringer å hanskes med enn i en liten(?) buskap som min. Spesielt når det gjelder kutrafikken, og det å få rettet avvik som oppstår umiddelbart. Ingen problem for meg å la kyrne melkes 4 - 5 ganger pr døgn om det hadde vært ønskelig. Heller ingen katastrofe for meg om anlegget stopper og jeg ikke har mulighet til å komme i fjøset på 3 - 4 timer.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ytelsesøkning robot??

Hadde eg vore deg valtra n 142 så hadde eg venta litt og aukt kvoten før eg handla robot \;)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ytelsesøkning robot??

Du har helt rett, Batmal, jeg sparer mange timer i løpet av året.
Poenget mitt var å få frem at det er fremdeles mye daglig arbeid med kyrne selv om de går i robot.
Har hørt litt for mange teorier fra selv erfarne yrkesbrødre om hvor enkelt det skal bli om det bare kommer robot på gården..
Jeg har 80-90 kyr, varierer litt med slakt/kalvingspuljer.
Sammenligningen din stemmer også godt, om en ser bort fra jordarbeidet er det heller ikke så mye mer krevende å ha 80 kyr kontra 40.
Men som du sier, små detaljer har fort mye å bety for resultatet.

Jeg er heller ikke mye plaget av alarmer nattestid.

jd6430: Ser ingen grunn til at valtra n 142 skal vente med å kjøpe robot, 336 000 liter er mer en nok.
Jeg kjøpte robot med 200` i kvote, har aldri følt grunn til å trege på det.